WIKI

🔴#พระคาถาชินบัญชร I #บุญใหญ่วันนี้ I #กราบพระทั่วโลก I #ฟังทุกวันสวดทุกคืน I #บุญรักษา #พระคุ้มครอง | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ อวยพร พระ สงฆ์

🔴#พระคาถาชินบัญชร I #บุญใหญ่วันนี้ I #กราบพระทั่วโลก I #ฟังทุกวันสวดทุกคืน I #บุญรักษา #พระคุ้มครอง | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อวยพร พระ สงฆ์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: pinkagethailand.com การกระทำ

🔴#พระคาถาชินบัญชร I #บุญใหญ่วันนี้ I #กราบพระทั่วโลก I #ฟังทุกวันสวดทุกคืน I #บุญรักษา #พระคุ้มครอง และรูปภาพที่เกี่ยวข้องอวยพร พระ สงฆ์

🔴#พระคาถาชินบัญชร I #บุญใหญ่วันนี้ I #กราบพระทั่วโลก I #ฟังทุกวันสวดทุกคืน I #บุญรักษา #พระคุ้มครอง
🔴#พระคาถาชินบัญชร I #บุญใหญ่วันนี้ I #กราบพระทั่วโลก I #ฟังทุกวันสวดทุกคืน I #บุญรักษา #พระคุ้มครอง

อวยพร พระ สงฆ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปันรับบุญกันต่อครับ… (ผลิตสื่อธรรมเพื่อสันติภาพโลกและฟื้นฟูศีลธรรม…น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรม สังฆบูชา มหาปุจฉาบูชา) _________________________________ ความหมายและการแปล พระชินบัญชร …. ………………………………………….. …. …. 9 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวดมนต์ไหว้พระ-นั่งสมาธิ มนต์ของชาวพุทธมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่สอนสาวกของพระองค์และได้รับการท่องจำและอ่าน จนได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก บรรดาผู้ที่มีโอกาสได้อธิษฐานในชีวิต มันคือคำกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญ 2. ส่งผลดีต่อร่างกาย บรรดาผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ ยาแผนปัจจุบัน ได้ยืนยันว่าการสวดมนต์นำความสุขที่แท้จริงมาสู่จิตใจ ส่งผลต่อร่างกายในการหลั่งสารแห่งความสุข ร่างกายจะแข็งแรง หน้าใส ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน รู้ความลับสำคัญ สังเกตว่าคุณจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นมาก และบรรพบุรุษของเรา พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนเป็นเวลานานเพื่อพระองค์จะมีชีวิตยืนยาวขึ้น ต่างจากคนทุกวันนี้ที่ห่างไกลจากการอธิษฐานมาก อายุขัยของพวกเขาสั้น ทำให้จิตใจมีสมาธิและชัดเจน การสวดมนต์เป็นวิธีการทำสมาธิวิธีหนึ่ง เมื่อจิตมีสมาธิ แจ่มใส มีพลังในการคิด อ่าน และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ง่าย เพราะเป็นการชี้นำอย่างมีสติ แม้ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น พรหม พระเจ้า พระเจ้า สัตว์ทั้งหลาย ทุกดวงวิญญาณ เมื่อได้ฟังบทสวดจะมีความเย็น คลายทุกข์ ทำให้เป็นที่โปรดปรานของบรรดาผู้สวดมนต์ด้วย และเมื่อได้ยินก็จะปกป้องและรักษาผู้ที่อธิษฐาน เมื่อละหมาดเสร็จ มีเมตตาต่อตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายจะนำมาซึ่งบุญเกิดขึ้น ผู้ที่อธิษฐานเป็นประจำจะได้รับพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ เพราะเขาคือผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตาโรคร้ายจริงๆ ทุกคำอธิษฐานมาจากอักขระศักดิ์สิทธิ์ มีพลังในการชักนำสิ่งเลวร้ายออกจากชีวิตและสร้างความเป็นมงคลแก่ผู้สวดมนต์ ยิ่งภาวนายิ่งเป็นมงคล ทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆ 8. สามารถทำบุญช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ ทุกคำอธิษฐานสามารถแผ่บุญช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนทุกเรื่อง ยิ่งมีสายเลือดเดียวกันมากเท่าไรก็ยิ่งเร็วเท่านั้น เพราะทั้งบุญและกรรมมีความเกี่ยวข้องกัน บุญที่กล่าวข้างต้นน่าจะเพียงพอให้ทุกคนเข้าใจถึงบุญกุศลหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดจนการแผ่เมตตาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งทางอ้อมมากกว่านี้ แต่มันคือ “ข้อเท็จจริง” หรือสามารถรู้ถึงความเป็นปัจเจกของแต่ละคนได้ พึงระลึกไว้เสมอว่าต้องปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะได้มา เมื่อทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนเริ่มสวดมนต์ที่ครบถ้วนทุกประการ ที่นี้ขอนำให้ทุกคนหาวิธีสวดมนต์ให้ชีวิตดี สวดมนต์ให้มีความสุข สวดมนต์ให้รวยตามลำดับต่อไป ………………. ขอขอบคุณข้อมูลจาก Photos.com ☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯ ☯☯ 🕯️🕊️ “การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งหมด” 🕊️🕯️ 🔮 มาร่วมกันสร้างโลกแห่งความสงบร่มเย็น ให้มีศีลธรรม..🔮 🌬️ ต้อนรับการปรับปรุงธาตุธรรม ดู จำ คิด และรู้ 🎋 มุ่งสู่ยุคคุณธรรมที่สดใส ยุคศรีอริยไมตรี 🕯️ ให้สว่างไสวด้วยแสงธรรม ✨ ฉันจะเป็นแสงสว่างให้เธอเอง ✨ —————————————- 🔔 Follow Follow ที่…. 👉Facebook : 👉Youtube : 👉Line : 👉Subscribe สนับสนุนสื่อธรรม เพื่อเผยแพร่สู่ทุกช่องทาง 24 ชม. (365 วัน) : _________________________________ #Itipiso #Phahung #Dhammacakkappavattana Sutta24 #Sammarahang 24 #Prayer 24 #World Peace # ความสงบภายใน #การทำสมาธิ 🌳🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🌳 เครดิตที่มา ภาพ วีดีโอ : เสียง : พระสงฆ์ เนื้อหา : บูรพาจารย์แต่สมัยโบราณ โปรแกรม : Sony Vegas. ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับเจ้าของต้นฉบับ…เสียง ภาพ วีดิโอ มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และอนุโมทนาบุญเจ้าของต้นฉบับ … เสียง , วีดิโอ. นี่ไม่ใช่เพลง/วิดีโอของฉันเอง แจกจ่ายเพื่อสันติภาพเท่านั้น .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://pinkagethailand.com/
แบ่งปันที่นี่

#พระคาถาชนบญชร #บญใหญวนน #กราบพระทวโลก #ฟงทกวนสวดทกคน #บญรกษา #พระคมครอง.

ธรรมะเพื่อชีวิต,สมาธิ,สันติภาพ,พระมงคลเทพมุนี,สด จันทสโร,หลวงพ่อธัมมชโย,ธรรมะกับสุขภาพ,ศิลปะกับชีวิต,พระพุทธศาสนากับลมหายใจ,สวดมนต์พ้นทุกข์,ศีลธรรม,วัดพระธรรมกาย,ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร,หลวงปู่สด,วิชชาธรรมกาย,สันติภาพโลก,พระนิพพาน,ที่สุดแห่งธรรม,นำนั่ง,ประสบความสำเร็จ,ความสุข,ธรรมชาติ,ธรรมทาน,ธรรมะสอนใจ,พระพุทธศาสนา,dhamma,พลังบวก,ปล่อยวาง,เตือนใจ,แรงบันดาลใจ,คิดบวก,ความดี,Dhamma,health,mind,peace,พระพุทธเจ้า,Buddha,พุทธานุสติ,สัมมาอะระหัง,พระศรีอาริยเมตไตรย์,เมตฺเตยฺย,彌勒菩薩,미륵보살,พระศรีอริยเมตไตรย.

🔴#พระคาถาชินบัญชร I #บุญใหญ่วันนี้ I #กราบพระทั่วโลก I #ฟังทุกวันสวดทุกคืน I #บุญรักษา #พระคุ้มครอง.

อวยพร พระ สงฆ์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ อวยพร พระ สงฆ์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Sabryna Harber

Hello everyone, I'm Sabryna Harber. As a beauty lover, so I created the website https://pinkagethailand.com with the desire to share beauty knowledge with everyone.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button