CONTACT US

CONTACT US

บอร์โทรติดต่อ : 02-029-9869 ต่อ 123

เวลาทำการ : 09.00น. – 18.00น.

หยุดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Website: https://pinkagethailand.com

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลที่รวบรวม
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เพศ, ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน,ข้อมูลสำหรับการติดต่อ) เกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ร้านค้า เคาน์เตอร์ ฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของเรา และเรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ และบันทึกการปฏิบัติการของเว็บ เซิร์ฟเวอร์

วิธีที่เราใช้ข้อมูล
ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ PINKAGE
ให้บริการแก่ท่าน
ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
ตอบคำถามของท่าน
ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราจะเก็บข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ และบันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ และบันทึกการปฏิบัติการของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุตัวเบราเซอร์/ เก็บข้อมูล หรือตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน เบราเซอร์ อาจแสดงคำเตือนเมื่อได้รับคุกกี้บางประเภท และวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานของคุกกี้บางรายการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้น เว็บเซิร์ฟเวอร์อาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยก็ได้ เช่น ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์ โดเมน รวมทั้งภาษา ประเทศและเขตแบ่งเวลาของท่าน บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่าง เช่น ที่อยู่ของ เว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังเว็บไซต์ และเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้

ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราจะเก็บข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ และบันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ และบันทึกการปฏิบัติการของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุตัวเบราเซอร์/ เก็บข้อมูล หรือตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน เบราเซอร์ อาจแสดงคำเตือนเมื่อได้รับคุกกี้บางประเภท และวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานของคุกกี้บางรายการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้น เว็บเซิร์ฟเวอร์อาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยก็ได้ เช่น ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์ โดเมน รวมทั้งภาษา ประเทศและเขตแบ่งเวลาของท่าน บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่าง เช่น ที่อยู่ของ เว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังเว็บไซต์ และเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัว เพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบ เช่น การพิจารณาว่าท่าน เคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อน หรือเป็นหน้าใหม่สำหรับไซต์ และเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย นโยบายและขั้นตอนของเรา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ลิ้งค์ไปที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวม ข้อมูล

การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการเป็นอิสระจากเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจมีคำบอกกล่าว และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านตรวจดู หากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งไว้บนเว็บไซต์ เพื่อบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีที่ติดต่อกับเรา
หากมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน โปรดติดต่อกับเราโดยคลิกที่ “”ติดต่อเรา”” หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 66 (0)2 512 0270 – 4 หรือส่งจดหมายมาที่ Pinkage นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท มาลาคี จำกัด อาคาร AA Capital Building ชั้น 4 เลขที่ 55 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0105548080732 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548080732