HEALTH

EP.1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercises for Health) | หลักการ ออก กํา ลังกา ย เพื่อ สุขภาพ | ความรู้ด้านความงามอัพเดทใหม่

EP.1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercises for Health)|ทรงผมที่สวยที่สุด.

ชมวิดีโอด้านล่าง

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://pinkagethailand.com/health

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หลักการ ออก กํา ลังกา ย เพื่อ สุขภาพ

EP.1 แบบฝึกหัดเพื่อสุขภาพ เรื่อง GEHP1101 แบบฝึกหัดเพื่อสุขภาพ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ EP.1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercises for Health).

EP.1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercises for Health)
EP.1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercises for Health)

>>Pinkagethailand.comเราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

คำหลักเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักการ ออก กํา ลังกา ย เพื่อ สุขภาพ.

#EP1 #การออกกำลงกายเพอสขภาพ #Exercises #Health

[vid_tags]

EP.1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercises for Health)

หลักการ ออก กํา ลังกา ย เพื่อ สุขภาพ.

Sabryna Harber

Hello everyone, I'm Sabryna Harber. As a beauty lover, so I created the website https://pinkagethailand.com with the desire to share beauty knowledge with everyone.

Related Articles

27 Comments

 1. นายวงศธร ขุนอินทร์ 6111500804 เลขที่ 7
  1.ยกตัวอย่างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม6 มิติ ของตนเอง

  ตอบ 1. มิติทางกาย คือ ออกกำลังกายที่ล่ะนิด ให้เป็นประจำทุกวัน นอนพักผ่อนเป็นเวลาอย่างน้อย6-7ชั่วโมง กินอาหารที่พอประมาณไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินไป

  2. มิติทางจิต คือ ทำให้ตัวเองไม่เครียดมาก โดยหาสิ่งที่ทำให้คลายเครียด เช่นเล่นเกมที่ไม่ทำให้มีความเครียดเพิ่ม ดูหนังเพื่อผ่อนคลาย

  3.มิติทางสังคม คือ เข้าหาเพื่อนๆและพบปะญาติพี่น้องประมาณนี้มั้ง

  4.มิติทางปัญญา คือ รู้ทันโฆษณาหลอกลวง คิดอย่างสมเหตุสมผล

  5.มิติทางจิตวิญญาณ เชื่ออะไรที่เป็นจริง อย่างมงายจนเกินไปนำเหตุผลมาประกอบ

  6.มิติทางสิ่งแวดล้อม กายภาพอยู่ที่บริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อม

  2.ยกตัวอย่างรูปแบบการออกกำลังกายตามหลัก FITT ของตนเอง

  ตอบ F ออกกำลังกายที่ล่ะนิด ให้เป็นประจำทุกวัน

  I ออกกำลังที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินนไป

  T 15-30นาที พอประมาณ

  T ออกกำลังกายในที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ และบริเวรภายนอกบ้าน

 2. นาย บุญญพัฒน์ แสงเส้น 6211501470 (101) กลุ่ม 8 เลขที่ 78
  1 มิติทางกาย พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดูแลสุขภาพ

  มิติทางจิตใจ ทำในสิ้งตนเองชอบ

  มิติทางสังคม พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัว

  มิติทางปัญญา คิดอย่างสมเหตุสมผล

  มิติทางจิตวิญญาณ เชื่ออะไรที่เป็นจริง อย่างมงายจนเกินไปนำเหตุผลมาประกอบ

  มิติทางสิ่งแวดล้อม กายภาพอยู่ที่บริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อม

  2. ตอบ F= ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น การวิ่งเป็นประจำทุกวัน วันละ 15-30 นาที I= ออกกำลังกายแต่ละครั้งจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

  T= วางแผนการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาที

  T= ออกกำลังกายในที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ

  และบริเวรภายนอกบ้าน

 3. น.ส.เจนจิรา กำซา 6111301732 (101) กลุ่ม3 เลขที่25
  1. มิติทางกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกำลังกายทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ดูแลสุขภาพ
  มิติทางสังคมพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัว
  มิติทางปัญญาคิดอย่างสมเหตุสมผล
  มิติทางจิตวิญญาณชื่ออะไรที่เป็นจริงอย่างงมงายจนเกินไป
  มิติทางสิ่งแวดล้อมกายภาพอยู่ที่บริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  2 F= ออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นการที่เป็นประจำทุกวันวันละ 15 ถึง 30 นาที I= ออกกำลังกายแต่ละครั้งจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปT= วางแผนการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาที T=ออกกำลังกายในที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะและบริเวณภายนอกบ้าน

 4. นางสาวอภิญญา น้ำทิพย์ 6111201007 เลขที่13 กลุ่มเรียน101
  1. ตอบ
  – มิติทางกาย พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดูแลสุขภาพ
  – มิติทางจิตใจ ทำในสิ้งตนเองชอบ
  – มิติทางสังคม พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัว
  – มิติทางปัญญา คิดอย่างสมเหตุสมผล
  – มิติทางจิตวิญญาณ เชื่ออะไรที่เป็นจริง อย่างมงายจนเกินไปนำเหตุผลมาประกอบ
  – มิติทางสิ่งแวดล้อม กายภาพอยู่ที่บริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ตอบ F= ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น การวิ่งเป็นประจำทุกวัน วันละ 15-30 นาที I= ออกกำลังกายแต่ละครั้งจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
  T= วางแผนการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาที
  T= ออกกำลังกายในที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ
  และบริเวรภายนอกบ้าน

 5. นางสาว อรทัย โพธิ์ชัยยา 6111201072 เลขที่ 15 กลุ่ม 101
  1. มิติทางกายออกกำลังกายพักผ่อนให้พอ
  – มิติทางกาย ออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  – มิติทางจิตใจ หาเพลงฟังหาหนังดู
  – มิติทางสังคมพูดคุยกับเพื่อนกับครอบครับ
  – มิติทางปัญญา คิดอย่างสมเหตุสมผล
  – มิติทางจิตวิญญาณ เชื่ออะไรที่เป็นจริง
  – มิติทางสิ่งแวดล้อม กายภาพอยู่ที่บริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  2. F ออกกำลังกายสม่ำเสมอ | ออกแบบเบาไปหนักเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น T ออกวันละครึ่งชม. 3 วันต่อWEEKTวิ่งเดินในสวนสาธารณะ

 6. นางสาวพรพิมล สุขมณี 6211505505 เลขที่ 110 กลุ่มเรียน 101
  1. ยกตัวอย่างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 6 มิติ ของตนเอง
  -มิติทางกาย ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอและทานอหารให้ครบ 5หมู่
  -มิติทางจิตใจ ดูหนัง ฟังเพลง
  -มิติทางสังคม พูดคุยกับเพื่อน
  -มิติทางปัญญา คิดให้มีเหตุผล
  -มิติทางจิตวิญญาณ ไม่งมงายจนเกินไป มองโลกจากความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบัน
  -มิติทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
  2. ยกตัวอย่างรูปแบบการออกกำลังกายตามหลัก FITT ของตนเอง
  F-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น วิ่ง เล่นเวท ประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์
  I- ออกกำลังกายแต่ละครั้งควรเริ่มจากเบาไปหนัก
  T- ใช้เวลาออกกำลังกายวันละ 30 นาที ถึง 1 ชม.
  T-เต้นแอโรบิค กระโดดเชือก

 7. นางสาว พรรณวดี สนับเเน่น 6111200876
  กลุ่ม 2 เลขที่ 11

  องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม
  1. มิติทางกาย ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพโดยทั่วไปทางกายของมนุษย์ ทั้งภายใน ภายนอก และรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย ทั้งนี้มิติทางกายจะยึดเอาความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เจ็บ ไม่ไข้
  2. มิติทางจิต ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่มีผลกับสุขภาพโดยรวมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาวะอารมณ์ที่แจ่มใสร่าเริง ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด
  3. มิติทางสังคม ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาวะโดยทั่วไปทางสังคมที่มีผลกับสุขภาพโดยรวมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมที่มีความผาสุกทั้งระดับครอบครัว สังคมและชุมชน
  4. มิติทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวกับการมีความรู้ เฉลียวฉลาด รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม

  F.I.T.T คืออะไร
  ปัจจัยที่จะทำให้การออกกำลังได้ผลดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้
   
  F – FREQUENCY ความสม่ำเสมอและความถี่ในการออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายควรออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์
   
  I – INTENSITY ความหนัก
  การออกกำลังกายแต่ละครั้งควรจะต้องสร้างความเมื่อยล้า และการเต้นของหัวใจให้เหมาะสมกับร่างกาย
   
  T – TIME  ช่วงระยะเวลาในการออกกำลังกาย
  ในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ควรใช้ระยะเวลาอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป อาจจะ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง
   
  T – TYPE ชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายที่เหมาะสมควรประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้าง ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ, กล้ามเนื้อของ   ร่างกาย และความยืดหยุ่น

 8. นางสาววรรณนิสา เคจร 6111201239 เลขที่16 กลุ่ม2 กลุ่มเรียน101
  1. มิติทางกาย ออกกำลังกายและทานอหารให้ครบ 5หมู่
  2. มิติทางจิตใจ หากิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลาย
  3. มิติทางสังคม พูดคุยกับเพื่อนๆ
  4. มิติทางปัญญา ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
  5. มิติทางจิตวิญญาณ ไม่งมงายจนเกินไปจนมองไม่เห็นความจริง
  6. มิติทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและทำร่างกายและจิตใจรู้สึกปลอดโปร่ง

  2. F= ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น วิ่ง ประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์
  I= ออกกำลังกายแต่ละครั้งจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
  T= วางแผนการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาที
  T= ออกกำลังกายในที่ต่างๆ เช่นภายในบ้านหรือในหมู่บ้าน

 9. นางสาวสุธิดา กาลพัฒน์ 6111406812 เลขที่ 55 กลุ่ม 6 กลุ่ม เรียน 101

  ข้อ 1
  – มิติทางกาย ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่ดีต่อร่างกาย
  – มิติทางจิต ดูหนัง ดูซีรี่ย์
  – มิติทางสังคม พูดคุยกับเพื่อน
  – มิติทางปัญญา มีสติก่อนจะลงมือทำอะไร
  – มิติทางจิตวิญญาณ ไม่งมงาย มองโลกจากความเป็นจริง
  – มิติทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในที่ๆ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี
  ข้อ 2
  F ออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3 วัน
  I ออกกำลังกายจากเบาไปหนัก
  T ออกกำลังกาย 30 – 1 ชั่วโมง
  T วิ่งในหมู่บ้าน กระโดดเชือก

 10. น.ส.ชนิษฐา ปานนาค 6111308885 เลข
  ที่41 กลุ่ม101
  มิติทางกาย – ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับ
  ประทานอาหารครบ5หมูในปริมาณที่พอเหมาะ
  และนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่
  มิติทางจิต – ฟังเพลง
  มิติทางสังคม -พบปะหรือพูดคุยกับคนที่รู้จัก
  มิติทางปัญญา-คิดในแง่บวก คิดให้มีเหตุผล
  มิติทางจิตวิญญาณ-มีจิตที่นิ่งอยู่กับปัจจุบัน
  มิติทางสิ่งแวดล้อม-อยู่ในที่ปลอดโปร่ง อากาศ
  ดีๆ

  -Fออกกำลังกายทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 3-5
  ครั้ง
  -| ออกกำลังกายแต่ละครั้ง ควรสร้างความ
  เมื่อยล้าและการเต้นของหัวใจให้เหมาะสมกับ
  ร่างกาย
  – T ใช้เวลาออกกำลังกาย หรือวิ่ง ครั้งละ 30
  นาที ถึง 1 ชม.
  – T ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ที่คิด
  ว่าตัวเองถนัด

 11. นาย กิตติธัช แก้วสูงเนิน เลขที่ 101 กลุ่ม 101
  1 มิติทางกาย =ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสอม

  มิติทางจิต=ฟังเพลงดูหนัง

  มิติทางสังคม=ทำกิจกรรมต่างกับครอบครัวหรือกับเพื่อน

  มิติทางปัญหา=มีสติและเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ

  มิติทางจิตวิญญาณ=ทำใจให้สงบเชื่อในสิ่งที่เห็น

  มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ=อยู่ในที่สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำใจให้สบาย

  2 “FITT” F = Frequency ความบ่อยของการออกกำลังกาย ความเหมาะสมในการออกกำลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น ควรออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 3 วัน หนึ่งสัปดาห์ไม่ควรเกิน 6 วัน เพราะควรมีวันพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน

 12. นางสาวโชติกา วงศ์สมุทร์ 5911409182 เลขที่ 4
  1.มิติทางกาย = ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ครบ5หมู่
  2.มิติทางจิต = ควรฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  3.มิติทางสังคม = มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4.มิติทางปัญหา = มีการคิดวิเคราะห์ก่อนจะพูดหรือทำสิ่งใดอยู่เสมอๆ
  5.มิติทางจิตวิญญาณ = การรู้สึกนึกคิด
  6.มิติทางสิ่งแวดล้อม = ช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2)การออกกำลังกายแบบ FITT
  – Frequency การออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์
  – intensity เริ่มต้นจากออกแบบเบาก่อนค่อยไปเร็ว
  – Time ใช้เวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อย 20-30นาที
  – Type เต้นแอโรบิค

 13. 👉นางสาว ปัณฑิตา พิสุทธิ์ เลขที่ 83 6211400863 กลุ่มเรียน 103👈
  🙏1.) ▶️ทางกาย. ดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
  ▶️ทางจิต. ทำจิตใจให้ร่าเริง มีความสุข
  ▶️ทางสังคม. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้
  ▶️ทางปัญญา. มีสติในการตัดสินใจ และความรอบรู้สิ่งต่างๆ
  ▶️ทางจิตวิญญาณ. มีความเข้าใจชีวิตและสิ่งรอบตัว
  ▶️ทางสิ่งแวดล้อมกายภาพ. อยู่สถานที่ที่ดี และมีความสุข
  2.) 👉F = Frequency ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้ง
  👉 I = Intensity เริ่มจากเบาไปหาหนัก เช่น วันแรกวิ่งรอบสนาม 2รอบ วันที่สอง. 4รอบ วันที่สาม 6รอบ
  👉T = Time เฉลี่ยในการวิ่งแต่ละรอบ รอบละ 4-5นาที แต่ละวันวิ่งไม่เกิน20นาที
  👉T = Type วิ่งรอบสนาม😅🙏

 14. นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ปัน 6111300429 กลุ่มเรียน101 กลุ่ม3 เลขที่21
  ข้อ1
  มิติทางกาย : ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ
  มิติทางจิต : ฟังเพลง คุยกับเพื่อน
  มิติทางสังคม : นัดเจอหรือไปเที่ยวกับเพื่อนๆ
  มิติทางปัญญา : คิดอย่างมีเหตุุมีผล รอบคอบทุกครั้ง
  มิติทางจิตวิญญาณ : ไม่งมงาย ควรอยู่กับความเป็นจริง
  มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : พาตัวอเองไปอยู่ในที่ๆมีสิ่งแวดล้อมดีๆ

  ข้อ2
  F : ประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์
  I : ควรให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายจากเบาไปหาหนัก
  T : 30-40 นาที
  T : วิ่งรอบหมู่บ้าน

 15. น.ส. ระพีพร สีหะวงษ์ 6111301682 กลุ่ม 3 เลขที่23 กลุ่มเรียน 101

  1.มิติทางกาย – ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารที่ดีต่อสูขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ

  2.มิติทางจิต-ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เพื่อคลายความเครียด

  3.มิติทางสังคม-การช่วยเหลือกัน การเข้าหาสังคมได้อย่างมีความสูข มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี

  4.มิติทางปัญญา-การคิด วิเคราะห์ เเยกเเยะ ไตร่ตรองก่อนจะทำอะไร ใช้เหตุเเละผล

  5.มิติทางจิตวิญญาณ- การรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ เชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้

  6.มิติสิ่งเเวดล้อมทางกายภาพ-อยู่กับสถาที่มีอากาศบริสุทธิ์

  2)การออกกำลังการตามเเบบ FITT

  1.Frequency: การออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

  2.Intensity:เริ่มเต้นจากเบาก่อนเเล้วค่อยๆเพิ่มความเร็ว

  3.Time:ใช้เวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อง 20-30 นาที

  4.Type: เต้นเอโรบิค

 16. นางสาวศุภิสรา เสืออิ่ม กลุ่ม 101 รหัส 6111306764 เลขที่ 37
  1.มิติทางกาย ออกกำลังกาย พักผ่อนให้พอ
  มิติทางจิต หาเพลงฟัง หาหนังดู
  มิติทางสังคม พูดคุยกับเพื่อนกับครอบครัว
  มิติทางปัญญา คิดอย่างสมเหตุสมผล
  มิติทางจิตวิญญาณ เชื่ออะไรที่เป็นจริง
  มิติทางสิ่งแวดล้อมืางกายภาพ อยู่ที่บรืสุทธิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม
  2. F ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  I ออกแบบเบาไปหนัก เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
  T ออกวันละ ครึ่งชม. 3 วันต่อWEEK
  T วิ่งเดินในสวนสาธารณะ

 17. พิมพ์นารา ยกเจริญ รหัส6211306227 เลขที่71 กลุ่ม103

  1.ตอบ *มิติทางกาย : ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น แพลง ซิทอัพ ลุกนั่ง หรือเล่นโยคะ
  *มิติทางจิต : ใช้เวลาว่างนี้ผ่อนคลายเช่น ว่ายน้ำ ดูซีรีย์ relax
  *มิติทางสังคม พบปะเพื่อนไปกินข้าวดูหนัง ทำกิจกรรมร่วมกัน
  *มิติทางปัญญา : มีสติกับสิ่งรอบตัว และไม่ประมาท
  *มิติทางจิตวิญญาณ : หากมีความเชื่อ ต้องเชื่ออย่างมีเหตุผล มีความสมเหตุสมผล
  *มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : ไปพักผ่อนเพื่อนผ่อนคลาย และรู้การะเทศะต่อสังคม
  2.ตอบ F : ออกกำลังกายทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอ
  I : ค่อยๆ ออกกำลังวันละ15นาที และเพิ่มไปเรื่อย เล่นพอที่ร่างกายรับไหว ไม่ฝืนตัวเอง
  T : ออกกำลังกายวันละครึ้ง30นาทีหรือมากว่านั้น
  T : ออกกำลังกายเช่น ซิทอัพ แพลง สควอทจั้มพ์ วอล์กกิ้งลันจ์ ท่าปีนเขา และท่าฟรอกเกอร์

 18. นายเกียรตินันต์ ฟองมะณี
  กลุ่ม103 รหัส 6111306509 พละกลุ่ม 4 เลขที่ 36
  1. – มิติทางกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

  – มิติทางจิต การนั่งสมาธิ หรือหากิจกรรมต่างๆทำ เช่น ฟังเพลง ดูหนัง
  เล่นเกม
  – มิติทางสังคม การสื่อสาร การเข้าหาผู้คน หรือการแสดงออกทางสังคม
  – มิติทางปัญญา การคิดวิเคาระห์อย่างมีสติ ฝึกการใช้อารม
  – มิติทางจิตวิญญาณ ควรเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้และควรมีวิจารณญาณในการเชื่อ

  – มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงมลพิษหรือควันจากบุหรี่

  2. f = ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  i= มีการควบการเต้นของหัวใจ ไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไป

  t = ระยะเวลาในการออกกำลังกาย 10-30 นาที

  t = วิ่งและเดินออกกำลังกายในตอนเย็น

 19. นางสาว ศิริพร น้อยประเทศ 6111400575 เลขที่42 กลุ่ม101
  1.มิติทางกาย-การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  มิติทางจิต-หาหนังดู เล่นเกมส์ หรือฟังเพลง
  มิติทางสังคม-การเข้าสังคม พูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว
  มิติทางปัญญา-การคิดให้สมเหตุสมผล
  มิติทางจิตวิญญาณ-เชื่อในสิ่งที่เป็นจริง
  มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ-การพาตนเองไปอยู่ในที่บริสุทธิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม
  2.F-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  I-ค่อยออกกำลังกายจากเบาไปหนักเพื่อเพิ่มความเเข็งแรงของร่างกายให้มากขึ้น
  T-วางแผนการออกกำลังกายวันละ30นาทีหรือ 3วันต่อสัปดาร์
  T- วิ่งและเดินในสวนสาธารณะ

 20. นางสาว สุทธิกานต์ นวลศรี เลขที่ 60
  กลุ่ม103 รหัส 6211301905
  1. – มิติทางกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  – มิติทางจิต มองโลกในแง่ดี ทำจิตใจให้ร่าเริง หากิจกรรมต่างๆทำ เช่น ฟังเพลง ดูหนัง
  – มิติทางสังคม การรู้จักเข้าหาผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง
  – มิติทางปัญญา มีสติก่อนจะตัดสินใจทำอะไรควรคิดให้รอบคอบก่อนทำ
  – มิติทางจิตวิญญาณ ควรเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้และควรมีวิจารณญาณในการเชื่อ
  – มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงมลพิษหรือควันจากบุหรี่
  2. f = ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  i= มีการควบการเต้นของหัวใจ ไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไป
  t = ระยะเวลาในการออกกำลังกาย 10-30 นาที
  t = วิ่งและเดินออกกำลังกายในตอนเย็น

 21. น.ส.ธัญญารัตน์ ทวีโคตร 6111400583 เลขที่43 กลุ่ม5 กลุ่มเรียน101
  1)มิติทางกาย=ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  มิติทางจิต=ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์
  มิติทางสังคม=ทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อน
  มิติทางปัญญา=มีสติทุกครั้งที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ
  มิติทางจิตวิญญาณ=เชื่อในความเป็นจริง ไม่คิดมาก
  มิติสิ่งแวดล้อมทางกาย=อยู่ในที่ ที่มีอากาศถ่ายเท

  2)F= ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  I=เริ่มออกกำลังกายจากเบาไปหนัก จะได้ไม่เหนื่อย
  T=ออกกำลังกายวันละ20-30นาทีหรือ3-4ครั้งต่อสัปดาห์
  T=ออกกำลังกายที่มีสถานที่กว้างๆ เช่นสนามหญ้า

 22. น.ส.ธันยพร ทวีคูณ รหัส6211307175
  เลขที่75 กลุ่มเรียน103
  1.ยกตัวอย่างรูปแบบการดูแลสุขภาพขององค์รวม6มิติของตนเอง -มิติทางกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  -มิติทางจิต ทำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขในการคลายเครียด เช่น ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกมส์
  -มิติทางสังคม การรู้จักเข้าหาผู้อื่น จะได้ช่วยเหลือต่อกัน
  -มิติทางปัญญา มีสติและมีเหตุผลในการใช้ชีวิต
  -มิติทางจิตวิญญาณ มีสติควรเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ และคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
  -มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การที่อยุ่ในสถานที่อากาศดี หลีกเลี่ยงมลพิษหรือควันจากบุหรี่
  2.ยกตัวอย่างการออกกำลังกายตามหลัก fitt ของตนเอง
  f=frequency การออกกำลังกายอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์
  i= intensity มีการควบคุมของหัวใจไม่ควรออกหนักเกินไป
  t=time ระยะเวลาการออกกำลังกาย 15-30นาที
  t=type ซิทอัพวิ่งออกกำลังกายตอนเย็น

 23. น.ส.นภัสสร อ่อนอุระ 6211302598 เลขที่ 65 กลุ่มที่ 7 กลุ่มเรียน 101
  1) มิติทางกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ

  มิติทางจิต ฟังเพลงหรือทำกิจกรรมยามว่างอื่นๆ

  มิติทางสังคม พูดคุย พบปะกับเพื่อนและครอบครัว

  มิติทางสติปัญญา มีความรอบคอบและความมีเหตุผล

  มิติทางจิตวิญญาน มองโลกในความเป็นจริง ไม่เชื่อในเรื่องงมงาย

  มิติทางสิ่งแวดล้อม อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดโปร่ง

  2) F – ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

  I – ค่อยๆเพื่มความหนักในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

  T – ออกกำลังกายวันละ 20-30 นาที

  T – ออกกำลังกายบริเวณบ้าน

 24. นายวรพล สอนสุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 5811302024 เลขที่ 1 กลุ่มเรียนที่ 101

  1 ) ตอบ 1.มิติทางกาย : กินอาหารที่มีประโยชน์ / ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ / พักผ่อนให้เพียงพอ
  2.มิติทางจิต : ดูหนัง / ฟังเพลง / เล่นเกมส์ / เล่นกีฬา / เล่นดนตรี
  3.มิติทางสังคม : ทำกิจกรรมกับครอบครัว / เล่นกีฬากับเพื่อน / พบปะพูดคุยกับเพื่อน
  4.มิติทางปัญญา : ค้นคว้าหาความรู้ / มีเหตุผลมีสติปัญญาในการตัดสินเรื่องต่างๆ
  5.มิติทางจิตวิญญาณ : ไม่งมงาย / ใช้วิจารณญาณในการเชื่อเรื่องต่างๆ / เชื่ออย่างมีเหตุผล
  6.มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : อยู่ในที่ที่อยู่แล้วมีความสุข / อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2 ) ตอบ F : ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
  I : ออกกำลังกายแต่ละครั้งไม่หักโหมจนเกินไป ควรให้เหมาะสมกับร่างกายจากเบาไปหนัก
  T : ออกกำลังกายครั้งละ 30 – 40 นาที ต่อวัน
  T : ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เช่น เตะบอล โดนเชือก วิ่ง ปันจักรยาน ว่ายน้ำ

 25. น.ส.พักตร์สววรค์ สีสุหร่าย รหัส 6111304389 เลขที่ 32 กลุ่มที่4 กลุ่มเรียน 101
  1.มิติทางกาย = กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนให้เพียงพอ ออกกำลังให้พอดีไม่หักโหม
  มิติทางจิต = ฟังเพลง หากิจกรรมทำเพื่อจะได้ไม่เครีนด
  มิติทางสังคม = อยู่กับเพื่อน อยู่กับผู้คนรอบข้าง
  มิติทางปัญญา = เรียนรู้เรื่องรอบตัวและใช้สติในการทำเรื่องต่างๆ
  มิติทางจิตวิญญาณ = ทำใจสงบ ไม่เครียด ไม่คิดมาก
  มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ = อยู่ในที่มีอากาศดีไม่เป็นผลเสียกับร่างกาย
  2.F = ออกกำลังบ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้ง
  I = ออกกำลังกายจากเบาๆไปหนัก
  T = ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที
  T = ออกกำลังกายโดยไม่ให้มีผลกับการหายใจของเรา เช่น โยคะ เต้นแอโรบิก

 26. นางสาวธวัลรัตน์ ปานเจริญ 6211400079 เลขที่77

  1.มิติทางกาย : พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

  มิติทางจิต : ฟังเพลงที่ชอบ หรือทำสิ่งที่อยากทำ นอนหลับพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายความเครียด

  มิติทางสังคม : พบปะกับเพื่อนเมื่อทีโอกาส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

  มิติทางปัญญา : มีความรู้และสติ ในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ

  มิติทางจิตวิญญาณ : เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทำจิตใจให้สงบไม่คิดฟุ้งซ้าน

  มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : นำพาตัวเองไปอยู่ในที่ทีอากาศถ่ายเทดี แต่มีความเงียบสงบ

  2. F = Frequency ออกกำลังกาย 5 วัน หนึ่งสัปดาห์ไม่เกิน 6 วัน เพราะควรมีวันพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน

  I = Intensity ใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัววัดความหนักของงาน ควรอยู่ในอัตรา 70–80 %

  T = Time ใช้เวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อย 20 –30 นาที

  T = Type ซิตอัพ กระโดดเชือก

 27. น.ส.ชีวารัตน์ วีรเธียรภิญโญ 6211100018 เลขที่27 กลุ่ม103
  มิติทางกาย – ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบ5หมูในปริมาณที่พอเหมาะ และนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่
  มิติทางจิต – ฟังเพลง
  มิติทางสังคม – พบปะหรือพูดคุยกับคนที่รู้จัก
  มิติทางปัญญา – คิดในแง่บวก คิดให้มีเหตุผล
  มิติทางจิตวิญญาณ – มีจิตที่นิ่งอยู่กับปัจจุบัน
  มิติทางสิ่งแวดล้อม – อยู่ในที่ปลอดโปร่ง อากาศดีๆ

  FITT
  F – ออกกำลังกายสัปดาห์ละ2-3ครั้ง
  I – ออกเบาๆแต่ทำนาน
  T – ออกกำลังกายครั้งละ30นาที
  T – ต่อยลม เต้น โยคะ เดินไปมาในบ้าน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button