[NEW] ชื่อเกาหลีที่มีความหมายดีๆ > Blog: ฟอร์เก็ตมีน็อต | เพลง เกาหลี ความ หมาย ดีๆ – PINKAGETHAILAND

เพลง เกาหลี ความ หมาย ดีๆ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตอนถัดไป

ชื่อเกาหลีที่มีความหมายดีๆ
เกริ่นเรื่อง: ลองมาดูชื่อเกาหลีสวยๆกันดีกว่า
26 เม.ย. 52 , View: 353228 , Post : 33

คนเกาหลีจะมีชื่อสองพยางค์และนามสุกลหนึ่งพยางค์

เจ้าหญิง 공주 (คงจู) 
ผีเสื้อ 나비 (นาบี)
รอยยิ้ม 미소 (มีโซ)
พลอย 보석 (โบซอก)
พรจากสวรรค์ 성은 (ซองอึน) 
ความปรารถนา 소원 (โซวอน)
ความรอบรู้ 슬기 (ซึลกิ)
เทพเจ้า 신기 (ชินกิ) 
นิรันดร์ 영원 (ยองวอน) 
ผู้ปกครองที่รอบรู้ 여주 (ยอจู)
วาสนา 운수 (อุนซู)
ว่าสนา 운세 (อุนเซ)
แก้ว 유리 (ยูริ)
ความเมตตา 은징 (อึนชิง) 
ความกรุณา 은혜 (อึนฮเย)
น้ำค้าง 이슬 (อีซึล)
ตุ๊กตา 인형 (อินฮยอง) 
ดอกกุหลาบ 장미 (จังมิ)
นกนางแอ่น 제비 (เชบี)
ความกรุณาจากพระเจ้า 주은 (จูอึน) 
น้ำที่สงบนิ่ง 지수 (จีซู) 
ความกตัญญู 지은 (จีอึน)
สติปัญญา 지혜 (จีฮเย) 
ความประณีต 진수 (ชินซู)
นางฟ้า 천사 (ชอนซา)
หนึ่ง 하나 (ฮานา) 
ท้องฟ้า 하늘 (ฮานึล) 
ความหวัง 희원 (ฮีวอน) 
ความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน 강유 (คังยู) 
หงส์ 고니 (โกนี) 
เป็นบุญคุณ 고은 (โกอึน)
น้ำฝน 던비 (ทันบี)
ผู้ดี 문아 (มุนอา)
ความรัก 사랑 (ซารัง) 
ความเยาว์วัย 소량 (โซรอง)
แข็งแกร่ง,โอกาส 신기 (ชินกิ)
บุตรสาวผู้เป็นที่รัก 영애 (ยองแอ)
ฉลาดเฉลียว 예지 (เยจี)
ฝนสีเงิน 은비 (อึนบี)
ความกรุณา 은총 (อึนชง)
คลื่นแสงสีเงินจากดวงจันทร์ 은파 (อึนพา)
น้ำใจไมตรี 인정 (อินจอง)
ความสงบสุข 인화 (อินฮวา) 
หญิงผู้มีพรสวรรค์ 재원 (แชวอน) 
ละเอียดลออ 정민 (จองมิน) 
สมบัติที่มีค่ามากที่สุด 지보 (จีโบ)
แหวน 지환 (จีฮวัน) 
ไข่มุก 진주 (ชินจู)
ขาว,บริสุทธิ์ 하얀 (ฮายัน)
ดาวดวงใหญ่ 하별 (ฮาพยอล) 
ผู้หญิงงาม  가인 (กาอิน) 
ชื่อเสียงเกียรติยศ 명문 (มยองมุน)
ชั่วนิรันดร์ 무궁 (มูกง) 
กวาง 사슴 (ซาชึม)
ชายประเสริฐผู้มีการศึกษา 선비 (ซอนบี)
หมู่ดาว 성수 (ซองซู)
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 대성 (แทซอง)
กล้วยไม้ 난초 (นัมโช)
เมฆ 구름 (คูรึม)
ดาวตก 유성 (ยูซอง)
ทะเลสาบ 호수 (โฮซู)
สำคัญ,งดงาม,ยินดี,ดอกไม้ 정화 (จองฮวา)
ลูกแก้ว, อัญมณี 구슬 (คูซึล)
แร่เงินบริสุทธิ์ 정은 (จองอึน)
บารมี,ประเสริฐ 영광 (ยองกวัง)
ความปีติยินดี 희열 (ฮียอล)
ลมหนาว 한풍 (ฮันพุง)
ฤดูหนาว 한중 (ฮันจุง)
หญิงผู้รอบรู้ 현녀 (ฮยอนนยอ)
น้ำทะเล 해수 (แฮซู)
บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ 준사 (จุนซา)
ผู้รอบรู้ 현자 (ฮยอนจา)
ดาวหาง 혜성 (ฮเยซอง)
ปราชญ์ 현인 (ฮยอนอิน)
ขาวดุจหิมะ 호연 (โฮยอน)
ดวงจันทร์ฤดูหนาว 한월 (ฮันวอล)
ชื่อเสียง 유명 (ยูมยอน)
ผู้มีความสามารถพิเศษ 인재 (อินแจ)
ผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ 재원 (แจวอน)
สุภาพบุรุษ 인사 (อินซา)
ความสุภาพอ่อนโยน 지순 (จีซุน)
ซื่อสัตย์ 성실 (ซองชิล)
นักธนู 궁수 (คงซู)
อ่อนโยน 다정 (ดาจอง)
เดือนเพ็ญ 만월 (มันวอล)
ฝ้าย 면화 (มยอนฮวา)
น้ำพุ 분수 (บุนซู)
ราตรี 야간 (ยากัน)
ดอกบัว 연화 (ยอนฮวา)
เจริญรุ่งเรือง 왕성 (วังซอง)
ลูกสมุทร 선원 (ซอนวอน)
สันติภาพ  평화 (พยองฮวา)

ชื่อเกาหลีแบบมีตัวฮันจาด้วยย (อาจจะซ้ำกับข้างบนบ้างน้า)

星煌 성황  ซองฮวาง   ดวงดาวที่สว่างไสว
天惠 천혜 ชอนฮเย  ทำคุณแก่ฟ้า
地惠 지혜 จีฮเย  ทำคุณแก่ดิน
知文 지문 จีมุน  ปราชญ์ผู้รอบรู้
優永 우영 วูยอง  ดีเลิศตลอดไป
以明 이명 อีมยอง  เหมือนแสงสว่าง
彩紅 채홍 แชฮง  รุ้ง
太郞 태랑 แทรัง  ลูกชายผู้เป็นใหญ่ (ลูกชายคนโต)
才龍 재룡 แจรยง  มังกรผู้มีปัญญา
知龍 지룡 จีรยง  มังกรผู้มีปัญญา
肤靜 부정 พูจอง  ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
寶兒 보아 โบอา  เพชร 
秀珍 수진 ซูจิน  ไข่มุกวิเศษ
思思 사사 ซาซา   คิดถึง
煌義 황의 ฮวางเอ  แสงแห่งคุณธรรม 
安永 안영 อันยอง  สงบยาวนาน
惠美 혜미 ฮเยมี  ผู้ทำคุณ
小文 소문 โซมุน  ปราชญ์น้อย
美利 미리 มีรี  สวย
秀蘭 수란 ซูราน  กล้วยไม้
善花 선화 ซอนฮวา  ดอกไม้ที่ดีงาม
柳花 유화 ยูฮวา  ดอกหลิว
平安 평안 พยองอัน  ความสงบสุข
日國 일국 อิลกุก  วงศ์พระอาทิตย์ 
月國 월국 วอลกุก  วงศ์พระจันทร์
太山 태산 แทซัน  เขาลูกใหญ่
太丘 태구 แทคู  เขาลูกใหญ่
小山 소산  โซซัน  เขาลูกเล็ก
小丘 소구  โซคู  เขาลูกเล็ก
才人 재인 แจอิน  ผู้มีปัญญา
蓉珍 용진 ยงจิน  ดอกบัวมุก
芙蓉 부용 พูยง  ดอกฟูหยง
想兒 상아 ซังอา  ความคิดคำนึง
寶美 보미 โบมี  เพชรอันงดงาม
多笑 다소 ดาโซ  มากด้วยรอยยิ้ม 
香菲 향비 ฮยางบี  กลิ่มหอม
天兒 천아  ชอนอา  ท้องฟ้า
美玉 미옥 มีอ๊ก  หยกที่งดงาม
如水 여수 ยอซู  เหมือนน้ำ
如鳳 여봉 ยอบง  เหมือนหงษ์
如花 여화 ยอฮวา  เหมือนดอกไม้
曉美 효미 ฮโยมี  รุ่งอรุณ
天明 천명 ชอนมยอง  ฟ้าสว่าง
神 신 ชิน  เทพเจ้า
小蘭 소란 โซราน  กล้วยไม้น้อย
主夢 주몽 จูมง  หัวหน้าในฝัน
美美 미미 มีมี  สวย
如雲 여운 ยออุน  เหมือนเมฆ
新 신 ชิน  ใหม่
小夜 소야 โซยา  กลางคืน
春曉 춘효 ชุนฮโย  รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ
有靜 유정  ยูจอง  มีความจริงใจ
無忌 무기 มูกี  ปราศจากความริษยา
多安 다안 ดาอัน  มากไปด้วยความสงบสุข
夏天 하천 ฮาชอน  ฤดูร้อน
天愛 천애 ชอนแอ  ฟ้ารัก
地愛 지애 จีแอ  ดินรัก
晴晴 청청 ชองชอง  ฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก
雨荷 우하 วูฮา  ฝนดอกบัว
雨蓉 우용 วูยง  ฝนดอกบัว
永煌 영황 ยองฮวาง  สว่างไสวยาวนาน
영창 영창 ยองชาง  สว่างไสวยาวนาน

แฟนคลับ [20]

Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม

 • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  อยากได้ชื่อที่มันเป็น มีอึม แบบเพราะๆอ่ะ

  6 มิ.ย. 54 / 14:18

  2 บอกว่า :
  ชอบมากเลยค่ะ ^^

  7 มิ.ย. 54 / 17:58

  3 บอกว่า :
  ชอบอ่ะ^0^

  25 มิ.ย. 54 / 11:46

  See also  [NEW] ไฟลุกโชน!! น้องมุก Itsmukkk สาวสวยรอยสักแซ่บ ทีเด็ด Onlyfans | รอย สัก ราศี มี น - PINKAGETHAILAND

  4 บอกว่า :
  문아

  15 ก.ค. 54 / 17:42

  5 บอกว่า :
  อยากได้ชื่อสวยๆ ควาหมายดีๆที่มีคำว่า จิ ลงท้าย ช่วยหน่อยน่ะค๊

  30 พ.ย. 55 / 13:08

  6 บอกว่า :
  เราได้ชื่อ Hyo Kyung หละ แต่อยากรู้ความหมาย ใครรู้ช่วยบอกทีจ้า

  27 พ.ค. 56 / 12:01

  7 บอกว่า :
  อยากรู้ว่า Seo hyun แปลว่าอะไร

  28 ก.ค. 56 / 12:47

  8 บอกว่า :
  ชื่อ kim Yuna มันแปลว่าไรอ่อ

  28 ก.ย. 56 / 18:29

  9 อริสาอริสโ บอกว่า :
  อยากชื่อแจวอน. หมายความว่า. หญิงผู้มีพรสวรรค์
  5555^_^

  25 ต.ค. 56 / 10:29

  10 นาน่านานา บอกว่า :
  อยากชื่ออินแจ^__^

  25 ต.ค. 56 / 10:31

  11 A-yo321 บอกว่า :
  คัมซาคับ

  13 ก.พ. 57 / 02:28

  12 lufen บอกว่า :
  ชอบมากค่ะ

  24 มี.ค. 57 / 16:19

  13 สวง บอกว่า :
  ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

  1 ก.ย. 57 / 21:18

  14 영애 บอกว่า :
  บุตรสาวผู้เป็นที่รัก 영애 (ยองแอ)
  ความหมายเดียวกับชื่อเราเลย

  26 ก.ย. 57 / 20:57

  15 beam-zaza บอกว่า :
  ขอบคุณค้าาาา  ขอยืมน้าาา

  20 ก.พ. 58 / 18:18

  16 Jarinya บอกว่า :
  อยากได้ชื่อลงท้ายด้วยอาอ้ะค่ะ

  5 พ.ค. 58 / 21:06

  17 exo exo exo-l บอกว่า :
  มีโซ เพราะดีอ่ะถ้าได้ไปเกาหลีคงต้องใช้ชื่อนี้^-^♡♡

  22 มิ.ย. 58 / 20:06

  18 purinpin บอกว่า :
  เราชื่ออคิราภ์แปลว่า พระอาทิตย์ เราเลยชื่อฮโยมีค่ะ^^ ที่แปลว่ารุ่งอรุณ

  29 ธ.ค. 58 / 20:49

  19 akiraaaaaaaaaaaaxz บอกว่า :
  ข้อแก้ๆเราชื่อPurinPinจ้ะ พอดีเมื่อกี้ยังไมได้ล็อคอินอ่าาา^^;

  29 ธ.ค. 58 / 20:52

  20 NICE K. บอกว่า :
  เพราะทุกชื่อเลยอ่ะ อยากรู้ความหมายชื่อยุนจองแปลว่าไรอ่าาๆ

  2 มี.ค. 59 / 20:21

  21 Park_Nayeol บอกว่า :
  ดีงามม

  11 ก.ย. 59 / 13:29

  22 Aricha บอกว่า :
  10/2/2559

  21 ต.ค. 59 / 02:53

  23 อารจา บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ

  23 พ.ย. 59 / 00:46

  24 baekbua2 บอกว่า :
  จีฮเย คือฉายาหนูเลย (พึ่งรู้ความหมาย)

  คือฉายาหนูเลย (พึ่งรู้ความหมาย)

  26 พ.ย. 59 / 20:52

  25 ㅋㅋ บอกว่า :
  감자합니다

  18 ธ.ค. 59 / 02:18

  26 Koi_Kk บอกว่า :
    เราอยากชื่อ Lee Min Yong แปลว่าอะไรใครรู้บ้างช่วยแปลให้หน่อยนะค่ะ

  26 เม.ย. 60 / 21:31

  27 จังมี บอกว่า :
  ดีงามพระรามแปด

  30 เม.ย. 60 / 17:57

  28 인녕 บอกว่า :
  เราได้คุยกับคนเกาหลี
  คำว่า 지보 (จีโบ) ในเกาหลีเป็นคำแสลง น่ะค่ะ เค้าบอกว่า มันหมายถึงผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นผู้หญิงไม่ดี อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ ไม่แน่ใจว่าจริงหรือป่าว แต่เค้าดูจริงจังมาก

  7 ส.ค. 60 / 01:29

  29 Noo Aew บอกว่า :
  Park Sung Hyo ชื่อนี้มีหมายความว่าอย่างไรคะ

  4 ก.ย. 60 / 14:32

  30 Chita บอกว่า :
  Like very good

  18 ก.พ. 61 / 15:51

  31 Dj บอกว่า :

  7 พ.ค. 61 / 15:48

  32 Eilu บอกว่า :

  19 ก.ย. 61 / 03:58

  33 Ploy บอกว่า :

  11 พ.ค. 63 / 10:32

  1

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  [Update] 10 เพลงรักที่ไม่ใช้คำว่า ‘รัก’ แม้สักครั้งเดียว | เพลง เกาหลี ความ หมาย ดีๆ – PINKAGETHAILAND

  Quick Read Snacks

  10 เพลงรักที่ไม่ใช้คำว่า ‘รัก’ แม้สักครั้งเดียว

  • Writer: Sy Chonato
  • Illustrator: ploypuyik

  เพลงรัก สำหรับคนที่อยากบอกรัก โดยไม่มีคำว่ารัก เพราะคำว่า ‘รัก’ ตรง ๆ มันรู้สึกเลี่ยน ๆ ยังไงไม่รู้

  เพลงในยุคนี้มักเป็นเพลงที่เสพง่าย ๆ สำหรับคนสมัยใหม่สมาธิสั้น รีบฟัง รีบไป ทำให้คนเขียนเนื้อเพลงต้องปรับตัว เน้นพูดตรง ๆ ใช้คำแรงๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย ติดหู แชร์ไว อย่างบางวันที่อยากเปิดเพลงรักสร้างบรรยากาศ แต่พอเพลงพ่นคำว่า ‘รัก’ ออกมาพรํ่าเพรื่อในอากาศมากเกินไปก็ดูหวานเลี่ยน ไม่น่าสนใจ ขณะที่สมัยก่อนเราจะเจอเพลงที่มีความสละสลวยและความหมายที่ซ่อนเร้นกลับมีเสน่ห์ สื่อสารความรู้สึกอย่างมีชั้นเชิง ดูน่าสนใจ และสนุกเสมอเมื่อเพลงนั้นเป็นปริศนาที่ต้องไขความหมายระหว่างบรรทัด และหลาย ๆ เพลงก็เป็นเพลงรัก แต่สามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างตรงไปตรงมา เรียบง่าย โดยไม่ต้องพูดคำนี้สักครั้งเดียว

  ถ้ากำลังหาเพลงที่เหมาะกับการบอกว่ารักโดยไม่ต้องพูดคำนั้นออกมาตรง ๆ  Fungjaizine ขอแนะนำ 10 เพลงรัก นี้เลย

  ขอหยิบมาทั้งเพลงไทยและฝรั่งเพื่อเปรียบเทียบเนื้อเพลงที่สวยงามในทั้ง 2 ภาษา ไม่เรียงลำดับตามความชอบใดใด 🙂

  Penguin Villa – Good Morning

  เพลงนี้นอกจากจะมีสัมผัสนอกในที่โคตรสวยงามแล้ว ท่อน แสดงความรู้สึกได้ดีกว่าบอกการรักห้วน ๆ เหลือเกิน สามารถเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งอารมณ์ผลิแย้มยามเช้าและความสดใสในความสัมพันธ์ได้น่าประทับใจ ส่งความสุขได้ดีมาก

  “”

  บอย โกสิยพงษ์ – คิดลึก feat. คณิณ Pru

  See also  เม้ามอยผิวแพ้ง่าย เราเป็นไหม?! สาระล้วนๆ + รีวิว cetaphil สกินแคร์สำหรับผิวแพ้ง่าย ✨💖| Brinkkty | รีวิว เซ ตา ฟิ ล

  คิดลึกนี่ลึกแค่ไหนหรือคิดอะไรอยู่? เพลงนี้มันช่างน่ารักกรุบกริบ หวานจ๋อย ชวนจิกหมอนได้อย่างมีชั้นเชิง สำหรับหลายคน ถ้าคนที่กิ๊กกั๊กกันอยู่ส่งเพลงมาให้คงละลายคาห้องแชตไปเลย (แต่จะตีความให้กลายเป็นเพลงจืด ๆ ก็ได้)

  เพลงเพราะจากเจ้าพ่อ ‘เพลงรัก’ ที่สำคัญใน mv เคมีของ พลอย เฌอมาลย์ กับ คณิณ วง Pru ก็ดีมากเลยทั้งที่สตอรี่ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ตรงไปตรงมาแต่น่าร้ากกกง่ะ

  Moor – แต่งงาน

  เพลงไทยในตำนานที่หลาย ๆ คนได้ใช้เพื่อขอคนที่รักแต่งงานไปหลายคู่ และเชื่อว่ามีใครหลายอีกคนอยากใช้เพลงนี้ในงานแต่งงานของเขา เพราะเพลงนี้สวยงามมาก และ mv ก็แสดงภาพของผู้หญิงหลาย ๆ คนที่สวยกันไปคนละแบบ และเพลงนี้ก็ถ่ายทอดความรู้สึกว่าการแต่งงานเป็นการตัดสินใจใหญ่มากที่เราจะเลือกอยู่กับใครสักคนที่ไม่ใช่ญาติของเรานานเท่าที่จะทำได้ ช่างอิ่มเอมใจจริง ๆ สำหรับเพลงนี้ไม่ขอบรรยายยืดยาว ไปฟังกันเลยดีกว่า 

  “ จะบอกความฝันที่สวยงาม
  ในยามที่เธอกับฉันมีความหมาย (ที่ฉันไม่เคยบอก)
  เป็นดังลมที่หายใจต่อกัน (ที่เธอไม่เคยรู้)
  เป็นนาทีแห่งความฝัน ที่อยากขอให้อยู่และรับฟังเอาไว้ ”

  Electric.Neon.Lamp – Life in Neon

   

  ดูเพลงนี้ในเวอร์ชั่น ที่คอนเสิร์ตเห็ดสด #1

  ในขณะที่หลายเพลงเปรียบคนที่เขาหลงใหลรักใคร่เป็นดวงอาทิตย์ เพลงนี้ตีความคนรักเป็นไฟนีออนในยามมืดมิดของเวลากลางคืน

  Life in Neon เพลงแรกของวง Electric.Neon.Lamp ที่ปล่อยให้คนฟังอัพโหลดขึ้นบน myspace เป็นที่แรก เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นที่หอพักชื่อ Lilly ในเวลาดึกสงัด ด้วยความที่เป็นนักศึกษานอนดึก ต้น มือกีตาร์ เริ่มคอร์ดท่อนฮุกเอาไว้โดยกะจะแต่งเป็นเพลงสำหรับชีวิตกลางคืน แต่คนฟังก็นำไปตีความต่อว่าหมายถึงคนที่รักที่เป็นแสงไฟอันสดใส กลายเป็นเพลงรักในตำนานของวงและเป็นจุดกำเนิดของ ‘ชาวณีอร’ ไปโดยปริยาย

  “จะกลางวันหรือกลางคืนไม่สับสน ก็เพียงแค่มีเธอที่ให้ความหมายกับมัน
  จะกลางวันหรือกลางคืนก็คงจะไม่สำคัญ ก็เพียงแค่มีเธอก็พอ”

  “ ฉันมีเธอจะเป็นดังแสงไฟ ฉันมีเธอที่คอยให้ความสดใส
  ฉันมีเธอจะเป็นดังแสงไฟ ฉันมีเธอที่คอยให้ความสดใส “

  Orange Juice – Falling and Laughing

  ฟังเพลงหวานชวนมโนมาหลายอันแล้ว ก็มาฟังเพลงสารภาพรักแบบจืด ๆ บ้างนะ เพลงนี้เป็นเพลงแรกของวง post-punk ชาวสก็อต Orange Juice ซึ่ง debut ในปี 1982

  สำหรับเรา มันคือเพลงที่โคตรจืด แต่ถูกกลบเกลื่อนด้วยดนตรีที่สนุกแพรวพราวแบบ post-punk แต่เมื่อส่องเนื้อเพลงแล้ว เพลงนี้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงดีให้อีกคนสนใจ เอาแต่หลบสายตา เลยได้แต่หัวเราะเยาะให้กับความพ่ายแพ้ของตัวเอง โถ น่าวงวารรร

  “ Avoid eye contact at all costs . What can I do
  To see your fine teeth smiling at me
  You say that there’s a thousand like you
  Well, maybe that’s true
  I fell for you and nobody else
  So I’m standing here so lonesome
  What can I do. But learn to laugh at myself ”

  “ เธออาจจะบอกว่ามีอีกพันคนที่เหมือน ๆ เธอ
  แต่ฉันก็พลาดพลั้งให้กับเธอคนเดียว ไม่ใช่ใครอื่น
  ทุกวันนี้ก็แห้งมาก แต่ทำไงได้
  นอกจากหัวเราะให้ตัวเอง”

  ฮือ จืดเว่ออ

  Oasis – Wonderwall

  ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้ บริตร็อกในตำนานในใจของทุกคน และเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็เคยเล่นคัฟเวอร์

  wonderwall_cover

  wonderwall_cover

  ตอนแรกปกซิงเกิ้ลจะเป็นรูปของ Liam Gallagher แต่เมื่อ Noel เห็นก็บอกให้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะ ด้วยเหตุผลที่ว่า “It’s a fucking love song… no way was Our Kid appearing on the cover.”

  คนทึกทักไปเองว่าเพลงนี้แต่งให้กับภรรยาเก่าของ Noel แต่เขาไม่กล้าปฏิเสธ โดยเพลงนี้เกี่ยวกับเพื่อนในจินตนาการของเขาที่จะมาช่วยให้เขาหลุดจากด้านมืดของตัวเอง เดิมเพลงนี้เกือบมีชื่อว่า Wishing Stone ซึ่งทั้งคู่ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดของพวกเขาในฐานะวง Oasis และคำว่า Wonderwall ก็เป็นคำที่เพราะมากจริง ๆ และเพลงนี้ก็มีคนร้องคัฟเวอร์มากมายทั้งโลก และจากคำบอกเล่าของ Noel เขาประทับใจเวอร์ชันปี 2004 โดย Ryan Adams ที่ช้าและเค้นอารมณ์มาก ๆ 

  งั้นลองฟังทั้ง 2 เวอร์ชัน เลย

  “I said maybe, you’re gonna be the one that saves me And after all, you’re my wonderwall”

  The Velvet Underground – Pale Blue Eyes

  เพลงจากปี 1969 เพลงนี้เขียนโดย Lou Reed และเล่นโดยวง Velvet Underground เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมากจาก Shelley Albun รักแรกของ Lou Reed ซึ่งดันไปแต่งงานกับชายคนอื่นแทน (และตาของเธอเป็นสีเฮเซล ไม่ใช่สีฟ้าอ่อน)

  “Sometimes I feel so happy
  Sometimes I feel so sad
  Sometimes I feel so happy
  But mostly you just make me mad
  Baby you just make me mad”

  เมื่อได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกตอนสมัยวัยรุ่น เมโลดี้มันเรียบง่าย และเนื้อหาก็ตรงไปตรงมา แม้เนื้อเพลงจะหวานมาก แต่ด้วยส่วนผสมของดนตรีและวิธีร้องแบบวงนี้ ทำให้รู้สึกว่ากำลังดี ไม่เลี่ยนเกินไป ชอบการพยายามบรรยายลักษณะของคนที่รักและหลงใหล เน้นยํ้าไปที่ดวงตาสีฟ้าอ่อนอันเป็นจุดที่น่าจดจำของเธอซํ้าไปซํ้ามา แต่ก็ปนเศร้าเพราะไม่สามารถเก็บรักษาเธอไว้ได้ เพราะเธอแต่งงานแล้ว แม้จะคลั่งมากแค่ไหนก็ตาม

  ‘บางครั้งฉันสุข บางคราวฉันเศร้า
  และบางคราวก็สุขสม แต่คนดี
  เธอทำให้ฉันคลั่ง เธอทำให้ฉันคลั่ง’

  The Antlers – Palace

  ปกติเพลงของวง The Antlers จะมีเนื้อหาที่เศร้าหม่นทุกข์ทน สะเทือนอารมณ์ เป็นแนวหนีโลก ปลงและปล่อยวาง

  เราชอบที่เนื้อเพลงนี้มีความซับซ้อนต้องตีความและมีสัญญะซ่อนอยู่ เสมือนว่าความรักคือวังสมมติที่คู่รักได้สร้างขึ้นมา เป็นที่หลบภัย แม้เราจะโตไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนสมัยเด็ก โตมากลายเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จัก แต่ความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงาม

  ท่อนจบมันสวยงามมาก คือพูดว่า

  “คู่รักไม่ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานมากมายเพื้อพิสูจน์ให้ใครรู้
  มันก็ไม่ยากเกินจะที่เชื่อ
  เมื่อเราตื่นขึ้นมาในสถานที่ลับของเรา ทุกคนจะรู้เอง

  (ความรักเป็นเรื่องส่วนตัว โดยไม่ต้องประกาศว่าเรารักกัน หากรักกันลึกซึ้งสัมพันธ์ ทุกคนรอบกายจะรู้ได้เอง เป็นความลับที่ทุกคนสัมผัสได้)”

  “You were simpler
  you were lighter when we thought like little kids
  Like a weightless, hate-less animal
  beautifully oblivious before you were hid inside a stranger you grew into
  as you learned to disconnect”

  The Beatles – When I’m 64

  เป็นเพลงของ The Beatles ที่ง่าย ๆ สั้น ๆ แต่น่ารักมาก ๆ แต่งโดย John Lennon และ Paul McCartney จะตีความเป็นเพลงรักก็ได้ หรือเป็นเพลงที่พูดถึงมิตรภาพก็ได้ ว่าความสัมพันธ์ของเราจะยืนยาวไปถึงเราอายุ 64 ปีรึเปล่า ฟังทีไรนึกถึงตอนมัธยมที่เคยไปเที่ยวเกาะ Isle of Wight เพราะได้ยินเพลงนี้ พบว่าเป็นเกาะของคนชราหลังเกษียณจริง ๆ สงสัยว่าเมื่อเราแก่ไปจะเหลือคนในชีวิตให้คิดถึงอีกเท่าไหร่ แต่ถ้าฉันแก่ เธอก็คงจะแก่ลงเช่นกัน

  น่าเสียดายที่จอห์นอยู่ไม่ถึงอายุ 64 ปี แต่โลกจะระลึกถึงเขาเสมอ ส่วน Paul Mccartney อายุ 75 ปีซะแล้ว อะไร ๆ ก็เปลี่ยนไปเยอะ เพลงนี้ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าชีวิต ความรัก ความสัมพันธ์ ล้วนไม่เที่ยง แต่เราก็หวังว่าคนที่เราเจอในวันนี้ ที่รู้สึกดี จะอยู่ในชีวิตเราไปนานๆ จนถึง 64 ปี เหมือนในเพลง 🙂

  “หลายปีต่อจากนี้ วันที่ผมไม่เหลือผม
  เธอจะส่งการ์ดวาเลนไทน์ให้ผมอยู่ไหม
  เมื่อที่ผมอายุ 64 “

  “ Give me your answer, fill in a form
  Mine for evermore
  Will you still need me, will you still feed me
  When I’m sixty-four “

  คำว่า’ รัก’ นั้นมีวิธีการพูดที่หลากหลายกว่านั้น เราสามารถแสดงออกถึงคำว่ารักได้มากกว่าพูดว่ารัก เป็นความซับซ้อนแห่งการสื่อสารของมนุษย์ ทำให้ชีวิตและความสัมพันธ์มันสนุก ต้องตีความ และคิดไตร่ตรอง

  ในภาษากรีกโบราณ มีคำว่ารักถึง 6 คำที่แตกต่างกัน แต่ละคำล้วนหมายความคนละอย่าง  ได้แก่

  Eros (sexual passion) รักเสน่หา แบบมีความปรารถนาทางเพศ ตั้งตามเทพ Eros อันเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์
  Philia  (deep friendship) รักแบบเพื่อน ความรักมิตรภาพอันลึกซึ้ง
  Ludus (playful love) รักแบบเล่นๆ สนุกๆ
  Agape (love for everyone) รักที่มีให้กับทุกคน และมวลมนุษยชาติ
  Pragma (longstanding love) รักอันยืนยาว
  Philautia (love of the self) รักตัวเอง

  ทำให้เราเห็นมิติของความรักอันหลากหลายและลุ่มลึกมากขึ้น ไม่ได้ติดอยู่กับความรักที่เราคุ้นเคยแบบเดียวเท่านั้น

  และสำหรับหลายคนการส่งเพลงก็เป็นวิธีการอ้อม ๆ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกดี ๆ ที่ไม่เขินเกินไป

  (คำเตือน: แน่นอนว่าอย่ามโน บางคนก็ส่งให้ในฐานะเพื่อนร่วมโลกที่อยากแบ่งปันจริง ๆ นะ)

  ไม่ว่ารักของเราจะเป็นแบบไหน โลกควรมีเพลงที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกความรัก แม้กระทั่งไม่อยากพูดว่ารักก็ทำได้ สำหรับหลายคน ความรักนั้นมีความหมายเกินกว่าจะพูดมันออกมา ให้เพลงพูดแทนแล้วกัน

  แล้ว เพลงรัก ของคุณคือเพลงไหน : ) เพลงนั้นมีคำว่ารักไหม?

  เพลย์ลิสต์เพลงรักที่ไม่มีคำว่ารัก จากฟังใจ ที่เราอยากให้ลองฟัง ให้เวลาเธอไตร่ตรอง หาความหมาย ทำความเข้าใจ ก่อนวันวาเลนไทน์หลาย ๆ วัน เผื่อเวลาให้ตีความและหาความหมาย ตามที่เราฟังแล้วพึงพอใจ

  15118489364652171511848936465217

  10 เพลงที่ทำให้เราปลง ปล่อยวาง และช่างแม่ง!

   


  [SUBTHAI] HONNE – Feels so good แปลเพลง


  ช่วยกันติชมและให้คำแนะนำได้นะคะ 🙂
  ศัพท์อยากแบ่งปัน
  Cherish = หวงแหน
  Perish = แตกดับ
  Vanish = จางหาย

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

  [SUBTHAI] HONNE - Feels so good แปลเพลง

  วันเกิดฉันปีนี้ (HBD to me) – Three Man Down (JOOX 100×100 SEASON 3) 「Official MV」


  วันเกิดฉันปีนี้ ฟังได้ที่ JOOX เท่านั้น
  ♪ JOOX : https://open.joox.com/s/rd?k=mDcT8
  เพลง : วันเกิดฉันปีนี้ (HBD to me)
  ศิลปิน : Three Man Down
  Lyrics :
  วนมาอีกปีแล้ววันเกิดฉันที่ไม่มีเธอ
  ออกไปเจอใครก็เหมือนเดิม
  ไม่มีใครที่เป็นเหมือนเธอ
  กลับมาที่ห้องนอนกับเค้กหนึ่งปอนด์
  จุดเทียนอธิษฐานเหมือนที่เธอเคยบอกฉันในตอนนั้น
  มีเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอ
  และเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารอ
  อยากให้เธออยู่ด้วยกัน
  อยากให้เธออยู่ด้วยกันเหมือนเคย
  วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหม
  ให้เธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้ง
  เหมือนวันนั้นที่เราเคยรักกัน
  Happy birthday to me
  ฉันยังรอเธอตรงนี้เสมอ
  ถึงแม้รู้ว่าเธอคงไม่กลับมา
  นึกถึงปีนั้นที่อยู่ด้วยกัน
  เปิดกล่องของขวัญที่เธอให้ฉัน
  พูดถึงเรื่องความฝันที่อยากทำด้วยกัน
  ก็ไม่รู้ความฝันของเธอเหมือนเดิมไหม
  ฉันวิ่งไล่ตามมันทุกวันอย่างตั้งใจ
  หากว่าสักวันหนึ่งที่ฉันทำได้เธอจะกลับมาไหม
  มีเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอ
  และเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารอ
  อยากให้เธออยู่ด้วยกัน
  อยากให้เธออยู่ด้วยกันเหมือนเคย
  วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหม
  ให้เธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้ง
  เหมือนวันนั้นที่เราเคยรักกัน
  Happy birthday to me
  ฉันยังรอเธอตรงนี้เสมอ
  ถึงแม้รู้ดีว่าเธอคงไม่กลับมา
  ถ้าฉันอธิษฐานด้วยหัวใจ
  เราจะได้พบกันไหม
  เพียงคำขอเดียวในวันเกิดฉัน
  จะเป็นจริงได้ไหม
  มีเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอ
  และเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารอ
  อยากให้เธออยู่ด้วยกัน
  อยากให้เธออยู่ด้วยกันเหมือนเคย
  วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหม
  ให้เธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้ง
  เหมือนวันนั้นที่เราเคยรักกัน
  Happy birthday to me
  ฉันยังรอเธอตรงนี้เสมอ
  ถึงแม้รู้ดีว่าเธอคงไม่กลับมา
  ถ้าฉันอธิษฐานด้วยหัวใจ
  เราจะได้พบกันไหม
  เพียงคำขอเดียวในวันเกิดฉัน
  จะเป็นจริงได้ไหม
  THREE MAN DOWN
  Lead Vocal : กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์
  Krit Jeerapattananuwong (IG : kittyumbs)
  Guitars : พีรพล เอี่ยมจำรัส
  Peerapon Iamjamrat (IG : toonthreemandown)
  Bass Guitars : กิจฏิเมธ ชาญพานิช
  Kittimated Chanpanit (IG : ohmtmd)
  Drums : เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค
  Thaythanan Wongpreechachok (IG : thay.wpcc)
  Synthesizers : วิศรุต ปฐมสิริไพศาล
  Wisaruth Pratomsiripaisan (IG : sengwisaruth)
  Produced by Three Man Down
  Lyrics by Peerapon Iamjamrat
  Music by Peerapon Iamjamrat
  Arranged by Three Man Down
  Mixed and Mastered by Henry Watkins
  Recorded at Studio 28
  Bass Produced by Jason Sotangkur
  All Choral performed by Itsariyaporn Wantanaboon
  ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ 1231320
  วันเกิดฉันปีนี้ ThreeManDown GeneLab
  JOOX100x100ss3 JOOX5thAnniversary
  JOOXoriginal JOOXXGMMGrammy

  วันเกิดฉันปีนี้ (HBD to me) - Three Man Down (JOOX 100x100 SEASON 3) 「Official MV」

  Thaisub Good Night My Love – SOYOU (แปลเพลง ความหมาย ซับไทย)


  สามารถรับชม Thaisub เนื้อเพลง Good Night My Love SOYOU และ คำแปล ในรูปแบบ Web Page ได้ที่ https://www.educatepark.com/?p=158158
  Good Night My Love SOYOU (Official Video) https://youtu.be/3G_V2NDJ2JI

  อย่าลืมกด Like และ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

  Educatepark.com แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
  Website : https://www.educatepark.com/songstranslation/
  แปลเพลงGoodNightMyLoveSOYOU
  GoodNightMyLoveSOYOUแปล
  GoodNightMyLoveSOYOUThaisub
  GoodNightMyLoveSOYOUความหมาย

  Thaisub Good Night My Love - SOYOU (แปลเพลง ความหมาย ซับไทย)

  [MV] A Yeon Baek(백아연) _ Morning of canon(캐논의 아침) (You are my destiny(운명처럼 널 사랑해 OST Part. 1)


  [MV] A Yeon Baek(백아연) _ Morning of canon(캐논의 아침) (You are my destiny(운명처럼 널 사랑해 OST Part. 1)
  English subtitles are now available. 😀
  (Please click on ‘CC’ button or activate ‘Interactive Transcript’ function)
  ‘Morning of Canon’ is the first OST for MBC drama ‘You’re my destiny’!
  ‘Morning of Canon’ by composer Oh Junsung, who also wrote 2013’s best OST ‘Touch Love’ by TYoon Mirae, features sensational strings and classic guitars along with beautiful, catchy melodies. A Yeon Baek, with her pure, ringing voice, added her vocal skills to bring the song to perfection.
  ▶1theK FB : http://www.facebook.com/1theK
  ▶1theK TW : https://twitter.com/1theK
  ▶1theK G+ : https://plus.google.com/+1theK
  MBC水木ドラマ[運命のようにあなたを愛してる]のテーマ曲PART1.「キヤノンの朝」が公開された。
  「キヤノンの朝」は、2013年最高のOST tユン•ミレの「Touch Love」を作曲したオ•ジュンソン作曲家の作品。叙情的な雰囲気を盛り込んだストリングスとクラシックギター演奏が調和した美しい旋律と中毒性の強いメロディーが特徴であり、清くて純粋な声が魅力的なペク・アヨンが参加した。
  MBC 수목드라마 ‘운명처럼 널 사랑해’ 의 첫 번째 테마곡 ‘캐논의 아침’ 이 공개됐다.
  ‘캐논의 아침’은 2013년 최고의 OST t윤미래의 ‘Touch Love’를 작곡한 오준성 작곡가의 작품으로, 서정적인 분위기를 담은 스트링과 클래식 기타 연주가 어우러진 아름다운 선율과 중독성 짙은 멜로디가 특징이며, 맑고 순수한 목소리가 매력적인 백아연이 참여하였다.

  [MV] A Yeon Baek(백아연) _ Morning of canon(캐논의 아침) (You are my destiny(운명처럼 널 사랑해 OST Part. 1)

  [แปลไทย]เพลงเศรัาอกหัก เกาหลี( FT Island -Don’t love 사랑 하지 마요) (เศร้ามาก TT)


  FT island Don’t love ขอเกาหลีซักเพลงเป็นเพลงเกาหลีที่ชอบฟังอีกเพลงนึง ทำนองเศร้ากินใจมาก TT

  [แปลไทย]เพลงเศรัาอกหัก เกาหลี( FT Island -Don't love 사랑 하지 마요) (เศร้ามาก TT)

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKEUP

  ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เพลง เกาหลี ความ หมาย ดีๆ

  Leave a Comment