[NEW] ชุดไทยพระราชนิยม 泰国皇室服装 | ชุดไทยเรือนต้น หญิง – PINKAGETHAILAND

ชุดไทยเรือนต้น หญิง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

ปัจจุบันนี้ชาวจีนสนใจมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นและนิยมสวมใส่ชุดไทยเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก แต่ก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับชุดไทยที่สวมนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ทราบแต่เพียงความสวยงาม โดยเฉพาะชุดไทยที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วมีชาวจีนไม่มากนักที่จะทราบชื่อของชุด และโอกาสในการใช้ชุดนั้นๆ ดังนั้นเว็บไซต์นี้จึงผลิตขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และแนะนำชุดไทยพระราชนิยมให้ชาวจีนที่มีความสนใจได้ทราบดังนี้
ชุดไทยพระราชนิยมแบ่งออกเป็น 8 ประเภท 1.ชุดไทยจักรพรรดิ 2.ชุดไทยอมรินทร์ 3. ชุดไทยจิตรลดา 4.ชุดไทยบรมพิมาน 5.ชุดไทยจักรี 6. ชุดไทยเรือนต้น 7. ชุดไทยศิวาลัย 8.ชุดไทยดุสิต โดยจะให้ความรู้ทั้งด้านความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยม รูปแบบของชุดไทยพระราชนิยม โอกาสในการใช้ และเครื่องประดับที่ใช้ในแต่ละชุด

现今越来越多的中国人喜欢到泰国旅游并流行穿上泰式服装照相作为纪念,但都不是特别清楚该如何正确穿戴泰式服装,穿对了没有? 只觉得穿起来好看而已,尤其是泰国流行的泰国皇室礼服,很少有中国人知道它的名字和适合穿着的时机。因此,创建此网站的目的是向对泰式服装感兴趣的中国人普及知识并向他们介绍泰国皇室礼服,如下所述:
皇室服装总共分为8种,如下:1.乍卡帕泰服 2.阿玛琳泰服 3.吉拉达泰服 4.波隆披曼泰服 5.乍克里泰服 6.良敦泰服 7.西瓦莱泰服 8.都喜泰服,接下来本网站讲述有关泰国皇室礼服的历史由来,泰国皇室礼服的样式与各大类泰国皇室礼服的穿着时机场合。

https://gramho.com/explore-hashtag/

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2503 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2503 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ ไปเยือนยัง 15 ประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดี สมเด็จพระราชินีฯ ได้มีโอกาสตามเสด็จฯไปเยือนยังประเทศใกล้เคียง ทั้งสองพระองค์ได้ไปเยือนยังพื้นที่ต่างๆ หลายเดือนและหลายฤดูกาล พระองค์ทรงเห็นว่าประเทศไทยไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทยได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ เช่น ชุดกิโมโนของญี่ปุ่น ชุดส่าหรีของชาวอินเดีย เป็นต้น จึงได้ทรงคิดใช้ไหมไทย ผ้าไทย และ ผ้ายกต่างๆ มาแต่งเป็นฉลองพระองค์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย ให้นานาประเทศได้รู้จัก ด้วยเหตุนี้ จึงทรงคิดว่าจำเป็นต้องมีเครื่องแต่งกายประจำชาติของสุภาพสตรีไทยแล้ว พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คุณหญิงอุไร ลืออำรุง เป็นช่างตัดเสื้อที่ช่วยเลือกแบบและนำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นชุดไทยแบบต่างๆ พระองค์ทรงสวมชุดไทยและทรงตัดสินใจเลือกชุดไทย 8 ชุด โดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคเป็นผู้ตั้งชื่อชุดให้เหมาะสมตามโอกาสต่างๆ สมเด็จพระราชินีทรงเป็นผู้นำในด้านการแต่งกายด้วยชุดไทยอยู่เสมอ ทำให้ผู้คนเริ่มสนใจที่จะสวมชุดไทยตามพระองค์อย่างแพร่หลายมากขึ้นและนิยมเรียกชุดไทยแบบต่างๆ ว่า ชุดไทยพระราชนิยม

1960年6月14日至11月18日,为了发展良好的国际关系,皇后跟随国王访问了美洲和欧洲的15个国家。 国王和王后二位在数月内和不同的季节访问了不同的地区, 国王认为泰国没有像其他国家一样有可以代表泰国自己的民族服装,例如日本的和服,印度的沙丽等等。 因此,为了更好的展示泰国,王后殿下想到用泰国的丝绸,泰国的麻料和各种不同布料来做衣服,以显示泰国的身份,重要的是必须能够很好地展示泰国让不同的国家的人对泰国有更多的了解。因此认为有必要有属于能够代表泰国自己民族的服装。殿下任命坤·乌莱·卢安姆女士(Khun Urai Lueam)担任裁缝师以帮助挑选出合适的款式,并创造出不同的款式。当诗丽吉王后前往曼谷时,她根据不同的场合挑选了 8 套服装,允许 Maneerun Bunnag 女士根据不同的场合给衣服命名。皇后开始引领大家规范着装并经常穿泰服,从那以后,人们开始更广泛地跟随皇后穿泰国服装,并称这样的服装为“泰国皇室服装”。

Contents

See also  [NEW] 20 ไอเดียแฟชั่นชุดสูทผู้หญิง แต่งง่ายได้สไตล์ | ชุดผู้หญิง เท่ๆ - PINKAGETHAILAND

ชุดที่ 1 第一套

ชุดไทยจักรพรรดิ 乍卡帕泰服.

https://gramho.com/explore-hashtag/

(1) รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อสไบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นสไบแพร หรือสไบอัดจีบ ชั้นนอกเป็นสไบห่มทับชั้นในโดยให้เป็นสไบปักหรือสไบกรองทอง
ผ้าซิ่น เป็นผ้านุ่งใช้ผ้ายก มีชายพก ใส่เงินหรือหมาก
上身的衣服有两件,里面的衣服可以选择绸缎布或百褶布,金线绣花披肩叠在外面,下身的围裙是丝绸缝制的,前面有一个小口袋,由裙子折叠而成。以前的人用它来装钱和槟郎,现在主要起到装饰的作用。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2) ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน​

ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามณเฑียร มีความสำคัญไว้ในพระราชพิธีมณฑล “พระราชพิธีขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นการถาวร รัชกาลต่อ ๆ มาประทับเป็นเวลาสั้น ๆ ตามกำหนดพระราชพิธี

根据菲曼皇宫命名

普拉玛哈蒙特宫殿担任着举办皇室加冕典礼仪式的重要作用,拉玛一世王到拉玛三世王在位期间都沿用此座宫殿以举办皇家典礼。

https://th.wikipedia.org/wiki/

(3) โอกาสในการใช้ชุดไทยจักรพรรดิ适合穿戴乍卡帕泰服的场合

ชุดสําหรับงานกลางคืน งานมงคลสมรส งานพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น ไปร่วมพิธีเปิดงาน
这套泰服适合在婚礼上和夜晚穿戴,还有参加皇家典礼或其他大型典礼,例如开幕式 。

https://www.brighttv.co.th/bright-news/dj-man-baitoey-r-siam-wedding

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

ชุดนี้สวมใส่เครื่องประดับที่สวยงามและแตกต่างกัน มี ปิ่นปักผม ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เข็มขัด แหวน และสังวาล
穿戴此套服装一般要佩戴很多不同漂亮的首饰,有头饰、耳环、项链、手链、腰带、戒指、以及链子

https://www.posttoday.com/ent/news/

ชุดที่ 2 第二套

ชุดไทยอมรินทร์ 阿玛琳泰服

https://gramho.com/explore-hashtag/

(1) รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อคอกลมไม่มีขอบตั้งหรือมีขอบตั้งก็ได้ สตรีผู้มีอายุและค่อนข้างท้วมจะใช้คอกลมกว้างเล็กน้อยก็ได้ แขนยาวจรดข้อมือ หรือจะให้เป็นแขนสามส่วนก็ได้ ความหรูหราของชุดนี้อยู่ที่ชนิดของผ้าไหมที่ใช้ และเครื่องประดับที่ตกแต่ง
ผ้าซิ่น เป็นแบบนุ่งป้ายใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมทั้งตัวหรือยกทองเฉพาะเชิง

上衣是圆领上衣,和吉拉达泰服很相近,唯一不同之处在于这套使用豪华面料所制成,装饰品也有所不同,也比较适合年龄较大和身材偏胖的女性。衣袖长达手腕,也可三分袖。这件衣服的奢华在于它所用的丝绸类型。​围裙是熨压褶布,使用金丝花布或金丝边缘的丝绸。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2)ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย​

เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
根据因陀罗殿命名
因陀罗殿是国王与王后举办皇家典礼与起居场所

https://th.wikipedia.org/wiki/

(3) โอกาสในการใช้ชุดไทยอมรินทร์
适合穿戴阿玛琳泰服 的场合

ใช้ในโอกาสพิเศษ ที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี งานสโมสรสันนิบาต งานเลี้ยงรับรอง
常于要求穿着正装或半正装的特殊活动中穿戴,例如,皇家典礼、政府典礼或俱乐部活动。

http://www.thaiofficer.com/article/9/

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

ชุดนี้สวมใส่เครื่องประดับที่สวยงามและแตกต่างกัน มี ต่างหู สร้อยคอแบบยาวหรือสร้อยคอแบบสั้น และสร้อยข้อมือ
这套服装会搭配很多不同的首饰,例如耳环,长款项链或者短项链、以及手链。

https://www.weddinglist.co.th/blog/

ชุดที่ 3 第三套
ชุดไทยจิตรลดา 吉拉达泰服

http://www.thaiofficer.com/article/9/

(1) รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อคอกลม มีขอบตั้ง แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ตัวเสื้อผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมไทย 5 เม็ด ตัวเสื้อเข้ารูปปล่อยชายเสื้อไว้นอกผ้านุ่ง และตัวเสื้อแยกกับตัวซิ่น
ผ้าซิ่น ใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว เป็นแบบป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้า

上衣是有领的圆领上衣,手袖长达手腕,衣服的正面搭配了 5 颗泰式纽扣,贴合身形。衣服的边缘搭在围裙的外面,而上衣和围裙是分开的。​
围裙是由用有边缘的单色丝布或花丝布制成,裙子由长达小腿的熨压褶布制成。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2) ตั้งชื่อตามชื่อพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน​

ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อทรงใช้เป็นที่รโหฐานสำหรับทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสถานที่ทดลองโครงการทดลองส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อนำผลการศึกษาพระราชทานแก่ประชาชน​
以奇特拉达拉宫(Chitralada Palace)命名。
建于拉玛六世国王统治期间,用作皇室写作的地方,后来在拉玛九世国王统治期间改造成为皇家农业试验项目的试验点,以将研究结果造福人民。

https://www.youtube.com/watch?v=wuuuH46xGB0

(3) โอกาสในการใช้ไทยจิตรลดา
适合穿戴吉拉达泰服的场合

เป็นชุดไทยสําหรับพิธีเช้าหรือกลางวันไว้ใส่บาตร ไปวัด ไปงานมงคลต่าง ๆ ใช้ในงานพิธีการมากกว่าชุดไทยเรือนต้น เช่น ใช้ในงานพิธีที่บุรุษแต่งเต็มยศ ต่อมามีผู้ใช้ในเวลากลางคืน
这套服装适用于早上或下午布施,或是去寺庙、参加各种吉祥的仪式、出席的仪式。它的使用频率高于良敦泰服。

https://mgronline.com/entertainment/detail/9620000056565

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

สร้อยคอยาวหรือสั้นก็ได้ และเข็ดกลัด
佩戴长项链或短项链都可以,也可以佩戴胸针

https://www.queensugarshop.com/product/54446/

ชุดที่4 第四套

ชุดไทยบรมพิมาน 波隆披曼泰

http://www.thaiofficer.com/article/9/

(1) รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อคอกลมติดคอ มีขอบตั้ง ปลายแขนแคบยาวถึงข้อมือ ตัวเสื้อพอดีตัว ผ่าหลัง ชายเสื้อซ่อนเข้าไว้ในผ้านุ่ง หรือจะตัดเสื้อเย็บติดกับผ้านุ่งเป็นตัวเดียวกันก็ได้ หรืออาจแยกเป็นคนละชิ้น ผ้านุ่งสามารถนำไปใช้กับเสื้อแบบอื่นได้อีก

ผ้าซิ่น เป็นผ้านุ่ง นุ่งจีบมีชายพกเย็บตรึงพอดี ตัวยาวถึงข้อเท้า ใช้ผ้ายกไหม ยกเงินหรือยกทองมีเชิงหรือยกเงินยกทองทั้งตัว
​ 上衣是窄领的圆领上衣,手臂长达腕部,较窄,上衣十分合身,下摆的衣服可以塞进裙子里,上衣和裙子也连接在一起缝制成一体式连衣裙。裙子可搭配其他上衣,​下身是百褶围裙 ,腰部折叠成口袋一样的布袋,此布袋和围裙重合在一起,全身使用金丝花布,带边缘的金银丝布或金丝。​

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2) ​ตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมาน

ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาประทับเป็นครั้งคราว ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งเป็น พระที่นั่งบรมพิมาน ตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่
根据婆罗门曼宫殿命名
由拉玛五世王下令,为皇家许可而建造赠予玛哈·哇集拉隆功王储。后来,当拉玛六世王在1926年登基时,才将此座行宫的名称正式改为婆罗门曼宫殿

https://www.winnews.tv/news/24837

(3) โอกาสในการใช้ของชุดไทยบรมพิมาน
适合穿戴波隆披曼泰服的场合

ใช้ในโอกาสเดียวกับชุดไทยอัมรินทร์เต็มยศ ใช้ในงานอุทยานสโมสร งานเลี้ยงกลางคืน งานมงคลสมรส
与阿玛琳泰服的使用场合一样。可选择半装或全装,常用于花园派对、晚会及婚礼

http://www.liekr.com/post01106131015344 https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=vevawedding&month=06-2016&date=20&group=1&gblog=43

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

มีปิ่นปักผม ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และเข็มขัด
可与头饰、耳环、项链、手链和腰带一起穿戴。

https://www.facebook.com/peonystudiochiangmai/posts/943506265852773/

See also  ตัดผมหน้าม้าสไตล์เกาหลีด้วยตัวเอง (CC Eng) | mininuiizz | แสก ข้าง

ชุดที่ 5 第五套

ชุดไทยจักรี 乍克里泰服

https://th.hellomagazine.com/royalty/7-traditional-thai-clothing-queen-sirikit/

(1)รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อสไบ จะเย็บติดกับผ้านุ่งเป็นท่อนเดียวกัน หรือจะแยกต่างหากก็ได้ เปิดไหล่ข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามสมควร ซึ่งหากให้ยาวถึงพื้นก็จะคล้ายชุดราตรีของชาวยุโรป
ผ้าซิ่น เป็นผ้านุ่งจีบมีชายพก ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ใช้เข็มขัดไทยคาด 
上衣是披肩式,可选择一体式或分开。露出一边肩膀,另一边布带罩住肩膀,其余的布边放在后面。长度适当,垂直在地面上,就像是欧洲的晚礼服。​
围裙是百褶裙,腰部折叠出一块布袋,边缘由丝绸布制成,也可以选择用丝绸布制作整一件衣服,再用泰国泰式腰带绑住。​

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2)ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาประสาท​

ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอื่น ๆ เนื่องจาก ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรป โดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป แต่หลังคาพระที่นั่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย จนเป็นที่มาของชื่อ “ฝรั่งสวมชฎา”
根据节基王殿命名
由于泰国建筑和欧洲建筑的结合,使皇家建筑具有欧洲建筑的风格,与其他宫殿别具一格;但宫殿屋顶还是泰国建筑的风格形式,因此其别名为 “外国人戴着尖顶冠”

https://hilight.kapook.com/view/171974

(3) โอกาสในการใช้ชุดไทยจักรี

适合穿戴乍克里泰服的场合
สำหรับใชในงานเลี้ยงฉลองสมรส ราตรีสโมสรที่ไม่เป็นทางการ
出席婚礼庆典和非正式晚会。

https://happywedding.in.th/th/tips/wedding-dress/thai-traditional/41880

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

มีต่างหู ปิ่นปักผม สังวาล สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไลพาหุรัด และเข็มขัด
可与耳环、头饰、链子、项链、手链、臂环以及腰带。

https://www.facebook.com/vanuscouture/posts/921349464684301

ชุดที่ 6 第六套

ชุดไทยเรือนต้น 良敦泰服

https://th.hellomagazine.com/royalty/7-traditional-thai-clothing-queen-sirikit/

(1) รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อคอกลมไม่มีขอบ แขนกระบอกสามส่วน ชายเสื้อเสมอตัวเสื้อพอดี ติดกระดุม 5 เม็ด ตัวเสื้อเข้ารูป และตัวเสื้อแยกกับตัวซิ่น
ผ้าซิ่น เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม มีลวดลายตามขวางหรือตามยาวหรืออาจใช้ผ้าเกลี้ยง แบบมีเชิง (มีลวดลายที่ชายผ้า)
上衣是五领的圆领衬衫。手袖裁成三分袖,上衣的长度刚好适中。正面搭配了5颗泰式纽扣,衣服的边缘搭在围裙的外面,而上衣和围裙是分开的。​围裙由棉布或丝布制成,有横向或纵向的花纹,也可以使用没有任何线条单色布。围裙的边缘有图案设计,而百褶围裙的边长达脚踝。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2)ตั้งชื่อตามเรือนต้น

根据房屋命名

http://ancientcitygroup.blogspot.com/p/24-rattanakosin-dwelling.html

(3) โอกาสในการใช้ของชุดไทยเรือนต้น
适合穿戴良敦泰服的场合 ​

ใช้ในโอกาสปกติ  6 โมงเช้า-6 โมงเย็นใช้ทำบุญฟังเทศน์ใส่บาตรงานกฐินประเพณีต่าง ๆ หรือเจ้าสาวตักบาตรเวลาเช้า 
通常用于在上午6点至下午6点的做功德、听讲道、布施场合。亦可用于各种Kathin传统和新娘在早上做功德。

https://shopee.co.th/

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

มีสร้อยคอ สร้อยข้อมือ และต่างหู
可与项链、手链和耳环一起穿戴

http://www.weddinginlove.com/content/99-1167.html

ชุดที่ 7 第七套

ชุดไทยศิวาลัย 西瓦莱泰服

https://th.hellomagazine.com/royalty/7-traditional-thai-clothing-queen-sirikit/

(1)รูปแบบ 款式

เป็นชุดไทยของสตรีบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อน มีลักษณะคล้ายกับชุดไทยบรมพิมาน คือเสื้อแขนยาว คอตั้งเล็กน้อย แต่ห่มสไบปักลายไทยอย่างสไบชุดไทยจักรพรรดิ แล้วห่มทับเสื้อด้านในอีกชั้น ซิ่นเย็บติดกับตัวเสื้อแบบชุดไทยบรมพิมาน เป็นไหมยกดิ้นทอง
ผ้าซิ่น ผ้านุ่งใช้ผ้ายก นุ่งแบบจีบ คาดเข็มขัด เย็บตรึงพอดีตัว
这套泰式女装在过去非常流行,款式和波隆披曼泰服很像,是垂直圆领上衣,但披肩的绣花和乍卡帕泰服一样。另外,盖在里面的衣服上,裙子和波隆披曼泰服一样的,上衣缝在一起,是金丝花布​。围裙使用金丝布,佩戴上泰式腰带的位置刚好贴合。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2)ตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท​

ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อนทุกพระองค์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ภายในพระอภิเนาว์นิเวศน์ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากลงเสีย แล้วสร้างพระที่นั่งยกยอดปราสาท 5 ยอด พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท”
根据西瓦莱宫殿命名
这是奉命拉玛九世王在皇宫内建造的宫殿,用于放置国王的塑像。前身旧址帕阿皮瓦特·尼威特宫殿里的皇家博物馆由于年久失修,国王下令拆除,建造了现在的前五大宫殿之一,并赐名为“西瓦莱宫殿” 。

https://th.wikipedia.org/wiki/A2

(3)โอกาสในการใช้ของชุดไทยศิวาลัย

适合穿戴西瓦莱泰服的场合 

มักใช้ในงานตอนค่ำ งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานฉลองสมรส หรืองานพิธีเต็มยศ เหมาะสมสำหรับช่วงอากาศเย็น เพราะมีหลายชั้น

它通常用于晚上,用在婚礼,派对,婚礼盛典或需要全装的仪式。 里面有很多件,所以比较适合较冷的天气

http://sportdayeventservice.com/organize-party-event/service/22/

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

มีต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ปิ่นปักผม และเข็มขัด
可与耳环、项链、手链、头饰、腰带一起穿戴。

https://www.pinterest.com/pin/332140541259998736/

ชุดที่ 8 第八套

ชุดไทยดุสิต 都喜泰服

https://th.hellomagazine.com/royalty/7-traditional-thai-clothing-queen-sirikit/

(1) รูปแบบ 款式

เป็นเสื้อคอกลมกว้างใช้ผ้าสีเดียวกับผ้านุ่ง ไม่มีแขน ปักด้วยไหม พลอยเลื่อมไข่มุก ดิ้นเงิน ดิ้นทอง เสื้อจะตัดเป็นชุดติดกับผ้านุ่ง หรือจะแยกเป็น 2 ชิ้นก็ได้ 
ผ้าซิ่น ผ้านุ่งใช้ผ้ายก นุ่งจีบมีชายพก คาดเข็มขัดไทย
宽领上衣的颜色与围裙的颜色相同,上面没有绣花, 宝石,珍珠,银属丝,金属丝,但可用蚕丝、宝石、亮片、珍珠、银丝、金丝等刺绣。将上衣和裤子缝制在一起或者分为两件都可以​。围裙使用金丝花布,在腰部裙子折叠出一个布袋,用泰式腰带固定住。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(2)ตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท​

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อโปรดเกล้าให้บูรณะพระมหามณเฑียร ก็ได้เสด็จมาประทับและเสด็จออกว่าราชการที่พระที่นั่งหมู่นี้เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 1 และเคยโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่ชุมนุมสงฆ์ทำสังคายนาพระไตรปิฎกด้วย

在拉玛三世国王统治期间,赐予名为普拉玛哈蒙特宫殿,与拉玛一世时期一样,作为皇室的下榻住所;也曾经赠予杜喜玛哈帕萨宫给僧侣用作研习、整理经文。

https://www.silpa-mag.com/history/article_32460

(3)โอกาสในการใช้ของชุดไทยดุสิต
都喜泰服的使用场合

ใช้ในงานตอนค่ำ เช่น งานแต่งงาน งานราตรีสโมสร
用于晚间活动,例如婚礼和俱乐部。

https://women.mthai.com/scoop/263266.html

(4) การใช้เครื่องประดับ 佩戴的首饰

มีต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ปิ่นปักผม และเข็มขัด

可与耳环、项链、手链、头饰、和腰带一起穿戴。

https://sistacafe.com/summaries/31558

[NEW] Xxx รวมหนังโป๊ ณ.Xหนัง | ชุดไทยเรือนต้น หญิง – PINKAGETHAILAND

 • No videos yet!

  Click on “Watch later” to put videos here


 • เรือนงาม (เครื่องแต่งกายสไตล์12ปันนา)


  เรือนงาม ชุดไทยใหญ่ ชุดไตยใหญ่ ชุดไตยลื้อ ชุดไตยขืน เครื่องแต่งกายสไตล์12ปันนา
  📲สั่งซื้อ/ติดต่อ/สอบถามก่อนใคร ทักอินบล็อก
  หรือ คลิ๊กเลยค่ะ 👇👇👇👇👇👇
  http://line.me/ti/p/iJtBPDZ2P1
  https://www.facebook.com/ruanngam12punna
  ✳️ID Line:: nooantpapa. โทร.0624189987
  เรือนงาม เครื่องแต่งกายสไตล์12ปันนา
  ชุดไทยใหญ่ : ชุดไทยใหญ่ เรือนงาม ไตใหญ่ ไตยใหญ่
  มีหลากหลายรูปแบบ ชุดไทยใหญ่ ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง
  เครืองประดับ ชุดแต่งกายไทยใหญ่ สไตล์ 12 ปันนา
  ชุดไทเขิน ไตยขืน เจ้านางเชียงตุง
  https://www.youtube.com/watch?v=jvtnnQqtRAk สีเขียว
  https://www.youtube.com/watch?v=yLNyrxBViTk สีเงิน
  https://www.youtube.com/watch?v=oEb5n7R7Ac4 สีชมพู บานเย็น
  https://www.youtube.com/watch?v=S3L5PGoEkdE สีแดง
  https://www.youtube.com/watch?v=zXE58cjve30 สีม่วง
  ชุดไทยใหญ่ เรือนงาม Intro
  https://www.youtube.com/watch?v=pKrSTaG4MxE\u0026list=PL1nbzPuYhDFXauP2m_zPnBYnRPhI9Dd5

  See also  คิดมาก คิดลบ หยุดคิดไม่ได้...ทำไงดี? | วิธีเลิกชอบ

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

  เรือนงาม (เครื่องแต่งกายสไตล์12ปันนา)

  30 สาวมิสยูฯ งามในชุดไทยจิตรลดา สักการะพระแก้ว-ศาลหลักเมือง


  30 สาวมิสยูฯ งามในชุดไทยจิตรลดา สักการะพระแก้วศาลหลักเมือง
  อ่านข่าวได้ที่นี่ https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_2350100
  Official Matichon Online
  ติดตามข่าวสารได้ทาง
  Website : https://www.matichon.co.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
  Twitter : https://twitter.com/matichononline
  Instagram : https://instagram.com/matichonofficial

  30 สาวมิสยูฯ งามในชุดไทยจิตรลดา สักการะพระแก้ว-ศาลหลักเมือง

  ระบำชุดไทยพระราชนิยม


  การแสดงนาฏศิลป์จากโครงการ ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร วันที่6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
  ระบำชุดไทยพระราชนิยม เป็นผลงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ที่ได้คิดประดิษฐ์ระบำชุดนี้ขึ้นมาใหม่ โดยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอชุดไทยในแบบต่างๆในยุครัตนโกสินทร์ ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้นำชุดไทยแบบต่างๆ มาเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีไทย อันควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ รวม 8 ชุด ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอัมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ และชุดไทยศิวาลัย จัดแสดงครั้งแรกเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2536 โดยมี ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ แต่ทำนองเพลง อ.เฉลิม ม่วงแพรศรี อ.รัตรวี ยลปราโมทย์ และอ.วารี ไตรเพิ่ม ประพันธ์บท อ.ปราณี สำราญวงศ์ และม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง แก้ไขปรับปรุงบท อ.เรวดี สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ประดิษฐ์ท่ารำ
  นำแสดงโดย
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
  ชุดไทยเรือนต้น น.ส.ศิริลักษณ์ วัฒนสุวรรณ์
  ชุดไทยจิตรดา น.ส.วริยา ขจรกิจโกศล
  ชุดไทยอมรินทร์ น.ส.อามิสสตรา รัตนนิตย์
  ชุดไทยบรมพิมาน น.ส.บัณฑยามาศ ยอดเจริญ
  ชุดไทยจักรี น.ส.สุดารัตน์ อินลัย
  ชุดไทยดุสิต น.ส.สุวิมล คำหมูน
  ชุดไทยจักรพรรดิ น.ส.ชนากานต์ มั่งมี
  ชุดไทยศิวาลัย น.ส.สุชญา สุขประเสริฐ
  กระบวนท่ารำ เป็นการรำตีบทตามคำร้อง บรรยายลักษณะ ชุด เครื่องประดับ และโอกาสที่ใช้สวมใส่ของชุดต่างๆ
  ปี่พาทย์ทำเพลงนำนองเกริ่น
  ๏ พัตราภรณ์งามล้ำประจำชาติ ชุดพระราชนิยมสมสมัย
  สมเด็จพระราชินีนาถแห่งชาติไทย โปรดเกล้าฯให้แต่งในงานการพิธี
  ร้องเพลงระบำชุดไทยพระราชนิยม
  ๏ ไทยเรือนต้นคมขำแบบลำลอง งามผุดผ่องซิ่นไหมสดใสศรี
  เสื้อคอกลมแขนสามส่วนยวนฤดี กระดุมมีห้าเม็ดเก็จตระการ
  ๏ ไทยจิตรลดาผ้าไหมยกดอกเด่น กำหนดเป็นชุดกลางวันอันภูมิฐาน
  เสื้อแขนยาวยกขอบคอพอประมาณ ใช้ในงานเมื่อผู้ชายแต่งเต็มยศ
  ๏ ไทยอัมรินทร์แลวิไลใช้ยามค่ำ ผ้ายกทองแกมก่ำขำสวยสด
  เสื้อสี่ส่วนดุมลอยพลอยงามงด อลงกตสร้อยถนิมประพิมพ์พรรณ
  ๏ ไทยบรมพิมานงานเต็มยศ เกียรติปรากฎระบิลนามล้วนงามสรรค์
  นุ่งผ้าจีบหน้านางเหมือนกลางวัน เชิดฉายฉันอาภรณ์อ่อนอนงค์
  ๏ ไทยจักรีห่มสไบเปิดไหลขวา งามตรึงตาแลล้วนชวนไหลหลง
  ผ้ายกทองจีบหน้านางอย่างบรรจง เข็มขัดทรงลงยาราชาวดี
  ๏ ไทยดุสิตวิจิตรบรรจงนัก สวมเสื้อปักเลื่อมลายพราวพรายสี
  ภูษาจีบเด่นประดับทับทรวงมณี งามทวีเข็มขัดทองผ่องประกาย
  ๏ ไทยจักพรรดิผ่องผุดพิสุทธิ์ยิ่ง สไบทิ้งปักรุ้งร่วงช่วงเฉิดฉาย
  ห่มทับทาบสังวาลวรรณพรรณราย งามคมคายไทยประเทืองเรืองรุจี
  ๏ ไทยศิวาลัยผ้ายกทองทาบทับเสื้อ งามอะเพื่อเพราเพริศเฉิดฉวี
  ห่มผ้าปักลวดลายแยบคล้ายดี งามสุดที่จะพรรณาศิวาลัย
  ๏ สตรีไทยทั้งมวลล้วนรำลึก น้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณวิบุลย์สมัย
  ยามนุ่งห่มสมพักตร์เอกลักษณ์ไทย ประกาศไกลก้องหล้าทั่วสากล
  ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว

  ระบำชุดไทยพระราชนิยม

  มาดามพาไปซื้อชุดพาหุรัด


  มาดามพาไปซื้อชุดพาหุรัด
  สนใจสั่งซื้อพู่กัน แฮชาโดว์ สามารถติดต่อได้ที่
  https://www.facebook.com/MakeupByWinlaphat
  Blog http://www.madampam.com/

  มาดามพาไปซื้อชุดพาหุรัด

  Ep275 สวมใส่ชุดไทยเรือนต้นไปขายของ ลูกค้าเข้าร้านเยอะกว่าปกติ


  ขอบคุณน้องปูเป้จากเพจhttps://www.facebook.com/wianghomfai/
  ที่ส่งชุดไทยเรือนต้นสวยๆมาให้ยายใหมได้ใส่นะคะ🙏 สนใจชุดสวยๆ ชุดไทยสวยๆชุดทางภาค ภาคเหนือมีหลายแบบให้เลือก สนใจแวะร้านของน้องปูเป้ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ🙏
  ชุดไทยพระราชนิยมเหล่านี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงใช้ในโอกาสต่างๆหลายครั้งจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและชื่นชมกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศซึ่งชุดไทยพระราชนิยมนี้ได้ปรับปรุงการนุ่งห่มแบบโบราณมาเป็นการสวมใส่อย่างง่ายแต่ยังใช้ผ้าไทยและเครื่องประดับไทยอย่างโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้พัฒนารูปแบบการตัดเย็บการปักและการจัดองค์ประกอบของชุดให้มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อรักษามรดกอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษไว้ให้คงอยู่สืบไป🙏

  Ep275 สวมใส่ชุดไทยเรือนต้นไปขายของ ลูกค้าเข้าร้านเยอะกว่าปกติ

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

  ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ชุดไทยเรือนต้น หญิง

  Leave a Comment