[NEW] 25 คำคมชวนคิดจากอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ | คำคม กิน ไอ ติ ม – PINKAGETHAILAND

คำคม กิน ไอ ติ ม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nothing happens until something moves.

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น

Any man who can drive safely
while kissing a pretty girl
is simply not giving the kiss the attention it deserves.

ชายใดที่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่จูบหญิงสาวไปด้วยนั้น
แสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับการจูบอย่างที่ควรจะเป็น

A person starts to live when he can live outside himself.

คนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเองได้

Once we accept our limits, we go beyond them.

เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้ว

The secret to creativity is knowing how to hide your sources.

ความลับของการสร้างสรรค์ คือการรู้วิธีซ่อนที่มาของความคิดนั้นไว้อย่างแนบเนียน

You can’t blame gravity for falling in love.

คุณไม่อาจโทษแรงดึงดูดของโลกได้ เมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคน

Insanity is doing the same thing over and over again
and expecting different results.

มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง

The world is not dangerous because of those who do harm
but because of whose who look at it without doing anything.

โลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวเพราะคนที่ก่ออันตรายกับโลก
แต่มันน่ากลัวเพราะคนที่มองดูมันโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยต่างหาก

Anyone who has never made a mistake
has never tried something new.

คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลย
คือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ ๆ

If you want to live a happy life,
tie it to a goal, not to people or things.

ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุข
จงพันธนาการชีวิตด้วยจุดหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งอื่นใด

Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก

Everyone should be respected as an individual,
but no one idolized.

คนทุกคนควรได้รับการเคารพในความเป็นตัวตนของเขา
แต่ไม่มีใครควรได้รับการนับหน้าถือตามากกว่าคนอื่น

You can never solve a problem with the same kind of thinking
that created the problem in the first place.

คุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิม ๆ
ที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณตั้งแต่ครั้งแรก

Try not to become a man of success
but rather try to become a man of value.

จงอย่าพยายามเป็นคนแห่งความสำเร็จ
แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่า

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop QUESTIONING.

จงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพื่อวันนี้ และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องอย่าหยุดตั้งคำถาม

Women marry men hoping they will change.
Men marry women hoping they will not.
So each is inevitably disappointed.

ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย โดยหวังว่าเขาจะเปลี่ยน
ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง โดยหวังว่าเธอจะไม่มีวันเปลี่ยน
ผู้ชายและผู้หญิงจึงผิดหวังในตัวกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Only a life lived for others is a life worth while.

ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าต่อการมีชีวิต

In the middle of difficulty lies opportunity.

ใจกลางของอุปสรรคนั้น มีโอกาสซ่อนอยู่

The only source of knowledge is experience.

ประสบการณ์ คือแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

Logic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere.

ตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้
แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่

Put your hand on a hot stove for a minute and it seems like an hour.
Sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute.
That’s relativity.

See also  10 ท่า ลดขาเบียดแบบยืน เห็นผลไว l Challenge ลดขาเบียดเร่งด่วน | ท่า บริหาร ขา

การวางมือไว้บนเตาร้อนเพียง 1 นาที ให้ความรู้สึกเหมือนเวลายาวนานกว่า 1 ชั่วโมง
แต่การนั่งกับสาวสวย ๆ นาน 1 ชั่วโมง ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียง 1 นาที

Life is like riding a bicycle.
To keep your balance you must keep moving.

ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยาน
คุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่อง มันถึงจะทรงตัวได้

I speak to everyone in the same way,
whether he is the garbage man or the president of the university.

ผมพูดคุยกับคนทุกคนเหมือนกัน
ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บขยะ หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ตาม

You have to learn the rules of the game,
and then you have to play better than anyone else.

คุณต้องเรียนรู้กฎของเกม
จากนั้นก็ต้องลงเล่นให้ดีกว่าคนอื่น ๆ

Weakness of attitude becomes weakness of character.

ทัศนคติที่อ่อนแอ นำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ

         

และนี่ก็คือทั้ง 25 คำคมชวนคิดจากไอน์สไตน์ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ อ๊ะ ๆ แต่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะ คำคมของไอน์สไตน์มีเยอะแยะจนหามาฝากไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวล่ะ ว่าแต่คุณ ๆ ล่ะคะ ชอบคำคมไหนของไอน์สไตน์บ้างไหมหนอ บอกเล่าให้กันฟังบ้างก็ดีค่ะ อิอิ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้นชายใดที่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยขณะที่จูบหญิงสาวไปด้วยนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับการจูบอย่างที่ควรจะเป็นคนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเองได้เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้วความลับของการสร้างสรรค์ คือการรู้วิธีซ่อนที่มาของความคิดนั้นไว้อย่างแนบเนียนคุณไม่อาจโทษแรงดึงดูดของโลกได้ เมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคนมีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างโลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวเพราะคนที่ก่ออันตรายกับโลกแต่มันน่ากลัวเพราะคนที่มองดูมันโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยต่างหากคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ ๆถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขจงพันธนาการชีวิตด้วยจุดหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งอื่นใดจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลกคนทุกคนควรได้รับการเคารพในความเป็นตัวตนของเขาแต่ไม่มีใครควรได้รับการนับหน้าถือตามากกว่าคนอื่นคุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิม ๆที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณตั้งแต่ครั้งแรกจงอย่าพยายามเป็นคนแห่งความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่าจงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพื่อวันนี้ และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องอย่าหยุดตั้งคำถามผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย โดยหวังว่าเขาจะเปลี่ยนผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง โดยหวังว่าเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนผู้ชายและผู้หญิงจึงผิดหวังในตัวกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าต่อการมีชีวิตใจกลางของอุปสรรคนั้น มีโอกาสซ่อนอยู่ประสบการณ์ คือแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่การวางมือไว้บนเตาร้อนเพียง 1 นาที ให้ความรู้สึกเหมือนเวลายาวนานกว่า 1 ชั่วโมงแต่การนั่งกับสาวสวย ๆ นาน 1 ชั่วโมง ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียง 1 นาทีชีวิตเหมือนการปั่นจักรยานคุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่อง มันถึงจะทรงตัวได้ผมพูดคุยกับคนทุกคนเหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บขยะ หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ตามคุณต้องเรียนรู้กฎของเกมจากนั้นก็ต้องลงเล่นให้ดีกว่าคนอื่น ๆทัศนคติที่อ่อนแอ นำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ

[NEW] 25 คำคมชวนคิดจากอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ | คำคม กิน ไอ ติ ม – PINKAGETHAILAND

Nothing happens until something moves.

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น

Any man who can drive safely
while kissing a pretty girl
is simply not giving the kiss the attention it deserves.

ชายใดที่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่จูบหญิงสาวไปด้วยนั้น
แสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับการจูบอย่างที่ควรจะเป็น

A person starts to live when he can live outside himself.

คนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเองได้

Once we accept our limits, we go beyond them.

เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้ว

The secret to creativity is knowing how to hide your sources.

ความลับของการสร้างสรรค์ คือการรู้วิธีซ่อนที่มาของความคิดนั้นไว้อย่างแนบเนียน

You can’t blame gravity for falling in love.

คุณไม่อาจโทษแรงดึงดูดของโลกได้ เมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคน

Insanity is doing the same thing over and over again
and expecting different results.

มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง

The world is not dangerous because of those who do harm
but because of whose who look at it without doing anything.

See also  ▶️ สีกระเป๋าสะพายตามวันเกิด เสริมดวง ปี 2563/2020 ใช้แล้วรวย เสริมดวงด้านการเงิน ความรัก | Soe Mayer | สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2561

โลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวเพราะคนที่ก่ออันตรายกับโลก
แต่มันน่ากลัวเพราะคนที่มองดูมันโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยต่างหาก

Anyone who has never made a mistake
has never tried something new.

คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลย
คือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ ๆ

If you want to live a happy life,
tie it to a goal, not to people or things.

ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุข
จงพันธนาการชีวิตด้วยจุดหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งอื่นใด

Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก

Everyone should be respected as an individual,
but no one idolized.

คนทุกคนควรได้รับการเคารพในความเป็นตัวตนของเขา
แต่ไม่มีใครควรได้รับการนับหน้าถือตามากกว่าคนอื่น

You can never solve a problem with the same kind of thinking
that created the problem in the first place.

คุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิม ๆ
ที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณตั้งแต่ครั้งแรก

Try not to become a man of success
but rather try to become a man of value.

จงอย่าพยายามเป็นคนแห่งความสำเร็จ
แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่า

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop QUESTIONING.

จงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพื่อวันนี้ และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องอย่าหยุดตั้งคำถาม

Women marry men hoping they will change.
Men marry women hoping they will not.
So each is inevitably disappointed.

ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย โดยหวังว่าเขาจะเปลี่ยน
ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง โดยหวังว่าเธอจะไม่มีวันเปลี่ยน
ผู้ชายและผู้หญิงจึงผิดหวังในตัวกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Only a life lived for others is a life worth while.

ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าต่อการมีชีวิต

In the middle of difficulty lies opportunity.

ใจกลางของอุปสรรคนั้น มีโอกาสซ่อนอยู่

The only source of knowledge is experience.

ประสบการณ์ คือแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

Logic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere.

ตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้
แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่

Put your hand on a hot stove for a minute and it seems like an hour.
Sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute.
That’s relativity.

การวางมือไว้บนเตาร้อนเพียง 1 นาที ให้ความรู้สึกเหมือนเวลายาวนานกว่า 1 ชั่วโมง
แต่การนั่งกับสาวสวย ๆ นาน 1 ชั่วโมง ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียง 1 นาที

Life is like riding a bicycle.
To keep your balance you must keep moving.

ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยาน
คุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่อง มันถึงจะทรงตัวได้

I speak to everyone in the same way,
whether he is the garbage man or the president of the university.

ผมพูดคุยกับคนทุกคนเหมือนกัน
ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บขยะ หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ตาม

You have to learn the rules of the game,
and then you have to play better than anyone else.

คุณต้องเรียนรู้กฎของเกม
จากนั้นก็ต้องลงเล่นให้ดีกว่าคนอื่น ๆ

Weakness of attitude becomes weakness of character.

ทัศนคติที่อ่อนแอ นำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ

         

และนี่ก็คือทั้ง 25 คำคมชวนคิดจากไอน์สไตน์ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ อ๊ะ ๆ แต่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะ คำคมของไอน์สไตน์มีเยอะแยะจนหามาฝากไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวล่ะ ว่าแต่คุณ ๆ ล่ะคะ ชอบคำคมไหนของไอน์สไตน์บ้างไหมหนอ บอกเล่าให้กันฟังบ้างก็ดีค่ะ อิอิ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้นชายใดที่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยขณะที่จูบหญิงสาวไปด้วยนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับการจูบอย่างที่ควรจะเป็นคนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเองได้เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้วความลับของการสร้างสรรค์ คือการรู้วิธีซ่อนที่มาของความคิดนั้นไว้อย่างแนบเนียนคุณไม่อาจโทษแรงดึงดูดของโลกได้ เมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคนมีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างโลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวเพราะคนที่ก่ออันตรายกับโลกแต่มันน่ากลัวเพราะคนที่มองดูมันโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยต่างหากคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ ๆถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขจงพันธนาการชีวิตด้วยจุดหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งอื่นใดจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลกคนทุกคนควรได้รับการเคารพในความเป็นตัวตนของเขาแต่ไม่มีใครควรได้รับการนับหน้าถือตามากกว่าคนอื่นคุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิม ๆที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณตั้งแต่ครั้งแรกจงอย่าพยายามเป็นคนแห่งความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่าจงเรียนรู้จากอดีต มีชีวิตเพื่อวันนี้ และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องอย่าหยุดตั้งคำถามผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย โดยหวังว่าเขาจะเปลี่ยนผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง โดยหวังว่าเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนผู้ชายและผู้หญิงจึงผิดหวังในตัวกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าต่อการมีชีวิตใจกลางของอุปสรรคนั้น มีโอกาสซ่อนอยู่ประสบการณ์ คือแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่การวางมือไว้บนเตาร้อนเพียง 1 นาที ให้ความรู้สึกเหมือนเวลายาวนานกว่า 1 ชั่วโมงแต่การนั่งกับสาวสวย ๆ นาน 1 ชั่วโมง ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียง 1 นาทีชีวิตเหมือนการปั่นจักรยานคุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่อง มันถึงจะทรงตัวได้ผมพูดคุยกับคนทุกคนเหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บขยะ หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ตามคุณต้องเรียนรู้กฎของเกมจากนั้นก็ต้องลงเล่นให้ดีกว่าคนอื่น ๆทัศนคติที่อ่อนแอ นำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ

See also  อ.กุ้งณาง สอนสระผมยังไง ให้โดน!!! | สระผม | ความรู้เกี่ยวกับความงามในบ้านล่าสุด


ไอติมแท่งโอวัลติน สูตรนี้เข้มข้น ทำง่ายๆใช้ 3 อย่างนี้


สวัสดีครับทุกวันวันนี้พี่บิ๊ก พาทำไอติม โอวัลตินแท่งกินกันครับ สูตรนี้เข้มข้นมากๆ
วัตถุดิบที่ใช้นะครับ
ผงโอวัลติน 5 ซอง
นมโค 500 ml
นมข้นหวาน 1 ช้อนโต๊ะ
facebook พี่บิ๊ก พากิน
…………
เพจ Facebook พี่บิ๊ก พากิน : https://www.facebook.com/pbigpakinnew
กลุ่มอาหารพี่บิ๊ก(เปิดใหม่): https://www.facebook.com/groups/1055873155165858/
Tiktok : pbigpakin https://vt.tiktok.com/ZSeh2peBS/
………..

ทำไอติมง่ายๆ โอวัลติน วิธีทำไอติมโอวัลติน ทำไอติม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ไอติมแท่งโอวัลติน สูตรนี้เข้มข้น ทำง่ายๆใช้ 3 อย่างนี้

ละครสั้นไอติมรสไหนอร่อยที่สุดกันนะ? | น้องดีเจกินไอติมคลายร้อน


วันนี้อากาศร้อนมากๆ เลย น้องดีเจอยากกินอะไรเย็นๆ คลายร้อนสักหน่อย ไปดูกันว่าพ่อกรซื้อไอติมอะไรแช่ไว้ในตู้เย็นบ้าง และน้องดีเจจะชอบไอติมรสไหนที่สุด เราไปชมกันจ้า
ไอติม icecream ไอศกรีม
อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับ
เข้าไปพูดคุยและติดต่อกันได้ท่ี
www.facebook.com/KidsDeeTV/
ติดต่อสอบถาม
Email : [email protected]

ละครสั้นไอติมรสไหนอร่อยที่สุดกันนะ? | น้องดีเจกินไอติมคลายร้อน

ภารกิจสุดเกรียน วิธีเนียน!! ขอกินไอติม EP.1 | How to eat ice cream from friends


►แฟนเพจ : https://bit.ly/3iOXae6
► TINTINandtheGANG : https://bit.ly/326ZztP
► TINTINfamilyFILMS : https://bit.ly/3heZSZQ
tintin TINTINandtheGANG หนังสั้น
►มีหนังสั้นดีๆให้รับชมทุกสัปดาห์
►ดูได้ทุกคนในครอบครัว
►ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ

ภารกิจสุดเกรียน วิธีเนียน!! ขอกินไอติม EP.1 | How to eat ice cream from friends

ASMR CAKE POP PARTY! + STARBUCKS FRAPPUCCINOS 초콜릿 케이크팝 리얼사운드 먹방| Kim\u0026Liz ASMR


We are having the highly requested…CAKE POP PARTY!
Chocolate Cake Pops
Vanilla Cake Pops
Birthday Cake Pops
Lemon Cake Pop
Cookie Dough Cake Pop
Double Chocolate Cake Bar
Rainbow and Birthday Cake \”pops\”
Mocha Frappuccino
Green Tea Frappuccino
Like this video if you LOVED our party!
Purchase these delicious treats from our shop: http://www.amazon.com/shop/kimlizasmr
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/kimlizasmr/?hl=en
If you would like to help support our channel to keep making yummy videos, our PayPal donation link is below! Also, if you have specific request on what foods you would like for us to eat, please add that in the message box in the donation 🙂
PayPal link: https://www.paypal.me/kimliz

For business inquiries only: [email protected]
Thank you for watching and subscribe for more videos!
Kim\u0026Liz

cake
asmr
mukbang
asmrmukbang
asmreatingshow
eatingsounds
asmrsounds
asmrfood

ASMR CAKE POP PARTY! + STARBUCKS FRAPPUCCINOS 초콜릿 케이크팝 리얼사운드 먹방| Kim\u0026Liz ASMR

ASMR Eating Ep. 15 Mochi ice cream ไอติมโมจิ l By ปาปาภา


คลิปนี้ เป็นการ โชว์กิน ของปาปาภาเลยนะคะ
ว่าแล้ว ก็เขิลจุงเบย 555555++ เสียงอร่อยไหมจ๊ะ
ชอบกันหรือเปล่า อยากให้ ปาปาภา เอาอะไรมากินอีก
บอกได้เลยนะคะ แล้วเจอกัน คลิปหน้านะคะ จุ๊ฟๆค่ะ
ASMR PAPAPHA ไอติมโอจิ MoChi Icecream

————
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่เพจ
Papapha Thailand : https://goo.gl/5hSXUa
สนใจ สั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์ [email protected] : @papapha
instagram ig : https://www.instagram.com/papapha/
ติดต่องาน email : [email protected]

ASMR Eating Ep. 15 Mochi ice cream ไอติมโมจิ l By ปาปาภา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คำคม กิน ไอ ติ ม

Leave a Comment