[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P และ Q ระดับชั้น ม. 6 | ก้าว เดิน ต่อ ไป ภาษา อังกฤษ – PINKAGETHAILAND

ก้าว เดิน ต่อ ไป ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ ในระดับชั้น ม.6 หมวดอักษรตัวพี (P) ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทบทวนความจำกัน

รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ ในระดับชั้น ม.6 หมวดอักษรตัวพี (P) ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทบทวนความจำกันค่ะ ในบทความนี้เราแทรกอักษรตัวคิว (Q) มาด้วย เพราะตัวอักษร Q นั้นมีเพียง 7 คำศัพท์เท่านั้น หลายคนบอกว่า ให้ฝึกจำวันละ 5 คำ จะช่วยให้เราไม่เครียด ไม่กดดันตัวเอง ยังไงลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะคะ

Contents

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P – Q

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 pace n. ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, จังหวะก้าว
2 pad v. บุ, รอง, ทำให้ยืดเยื้อ, เดิน, ย่อง
3 pair n. คู่, คู่หนึ่ง
4 pair work n. งานคู่
5 palate n. รสนิยม, ความรู้รส, เพดานปาก
6 pale adj. ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) อ่อน
7 palmistry n. วิชาดูลายมือ, ศาสตร์แห่งการดูลายมือ
8 Panama n. ประเทศปานามา
9 pancake n. ขนมเบื้อง, การร่อนเรียบลงพื้นดินของเครื่องบิน
10 panel n. บัญชี, รายชื่อ, คณะลูกขุน

11 pantheistic adj. คนที่เชื่อและบูชาพระเจ้า
12 paperwork n. งานเสมียน, งานสารบรรณ
13 papyrus n. ต้นกกจำพวก Cyperus papyrus ที่ใช้ทำกระดาษกันในสมัยโบราณ
14 paradise n. สวรรค์
15 paragraph n. ย่อหน้า
16 parallel adj. ขนาน, เสมอ, เท่าเทียม
17 paramedic n. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
18 parchment n. กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว
19 parental adj. เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, เกี่ยวกับตัวกำเนิดหรือแหล่งกำเนิด
20 parentheses n. วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต

21 parlor n. ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องสนทนา
22 parsimonious adj. ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไม่ซื่อสัตย์
23 parsley n. ผักชีฝรั่ง
24 partial adj. บางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด
25 partially adv. บางส่วน, ไม่ทั้งหมด
26 participate v. มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมกระทำ
27 particular adj. โดยเฉพาะ, จำเพาะ, พิเศษ, อย่างยิ่ง, ผิดธรรมดา
28 particularly adv. โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ
29 partition n. การแบ่งแยก, การแยกออก
30 part-time adj. นอกเวลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมวด P

31 pass on v. ตกทอด, ส่งต่อ
32 passage n. ทางผ่าน, ทางไป
33 passenger n. ผู้โดยสาร
34 passionate adj. มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
35 passport n. หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน
36 past adj. ผ่าน, พ้น
37 pastoral adj. เกี่ยวกับชีวิตในชนบท, เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
38 pasty n. ขนมพายไส้เนื้อและผัก
39 pat v. ตบเบาๆ, ตีเบาๆ
40 paternity n. ความเป็นพ่อ

41 path n. ทางเดิน, เส้นทาง, ทางผ่าน
42 patient n. คนไข้, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ
43 pattern n. แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอย่าง, รูปแบบ, ลีลา
44 pay v. จ่าย
45 pay back v. จ่ายเงินคืน, ลดโทษ
46 pay for v. จ่ายเงินสำหรับ, ชดใช้, จ่ายค่า, ชดเชย
47 pay in v. จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร
48 pay off v. จ่าย(หนี้สิน)ทั้งหมดให้กับ, แก้แค้น
49 pay phone n. โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้เหรียญหรือบัตร
50 paycheck n. เช็คเงินเดือน, เช็คเงินค่าจ้าง, เงินเดือน

51 payload n. ส่วนของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าและผู้โดยสารซึ่งมีการ
ชำระเงิน
52 peaceful adj. สงบ, สงบเงียบ
53 peck v. จิก, จิกกิน
54 peculiar adj. แปลก, ไม่ปกติ
55 pedagogical adj. เกี่ยวกับวิธีการสอน
56 pedestrian n. ผู้เดินเท้า
57 pediatrics n. กุมารแพทย์ศาสตร์
58 peel v. ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผ้า
59 peer n. ผู้เท่าเทียมกัน, ขุนนาง, เพื่อน
60 penfriend n. เพื่อนทางจดหมาย

61 penguin n. นกเพนกวิน
62 penniless adj. ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว
63 pension n. เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ
64 percentage n. อัตราร้อยละ, ค่าเปอร์เซ็นต์
65 perception n. การสัมผัสรู้
66 perceptive adj. ซึ่งสามารถหยั่งรู้
67 perfect n. สมบูรณ์, ดีเลิศ
68 perform v. กระทำ, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง
69 performance n. การกระทำ, การปฏิบัติ
70 perfume n. น้ำหอม

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

71 perhaps adv. บางที, อย่างเป็นไปได้, กระมัง
72 period n. ระยะเวลา, สมัย, รอบ, ระยะเวลาหนึ่ง
73 periscope n. กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ
74 permanent adj. ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน
75 permission n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
76 persecute v. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร
77 persistent adj. ที่คงอยู่นาน, เรื้อรัง, ดื้อ
78 persuade v. ชักชวน, ชักจูง, ทำให้เชื่อ
79 persuasive adj. ชวนเชื่อ, ที่สามารถชักชวน
80 pessimism n. การมองโลกในแง่ร้าย

81 pessimistic adj. ที่มองโลกในแง่ร้าย
82 pesticide n. ยาฆ่าแมลง
83 pet v. สัตว์เลี้ยง
84 petal n. กลีบดอก
85 petroleum n. น้ำมันปิโตรเลียม
86 pharmaceutical adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม
87 pharmacist n. เภสัชกร
88 philosopher n. นักปราชญ์
89 philosophy n. การศึกษาด้านปรัชญา
90 phobia n. ความหวาดกลัว

91 phosphate n. เกลือ
92 phrase n. วลี, สำนวนการพูด, การพูดอย่างสั้นๆ
93 physical adj. เกี่ยวกับร่างกาย
94 physician n. แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช
95 pianist n. นักเล่นเปียโน
96 pick up v. ยกขึ้น, รับ, ช่วยชีวิต, ผูกมิตรกับ
97 picturesque adj. น่าดู , สวย
98 piece of cake n. ง่ายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ
99 piezoelectricity n. ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลต่อผลึกไฟฟ้า
100 pilchard n. ปลาทะเลขนาดเล็ก

101 pilgrim n. ผู้แสวงบุญ
102 pill n. เม็ด, เม็ดยา
103 pinpoint v. หาตำแหน่งแน่นอน, เจาะจง, เน้น, ทำให้แน่ชัด
104 piranha n. ปลาปิรันยา
105 pirate v. ปล้นสะดม, ยักยอก, กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด
106 Pisces n. ราศีมีน
107 pitch n. น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้
108 pitcher n. เหยือก, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ตำแหน่งพักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล
109 pitfall n. หลุมพราง, กับดัก
110 placard n. ป้ายประกาศ, แผ่นประกาศ

111 placement n. การกำหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหน้าที่
112 planet n. ดาวเคราะห์
113 plate n. โล่กำบัง, จานอาหาร
114 platform n. ชานชาลา, เวที
115 playback n. การเปิดฟังใหม่, การเล่นเทปที่อัดไว้
116 playwright n. นักเขียนบทละคร
117 plead v. สารภาพ, อ้างเป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว
118 pleasant adj. น่าพอใจ, น่ายินดี
119 pleasure n. ความพอใจ, ความสบาย
120 plentiful adj. มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์

121 plenty n. ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง
122 plot n. ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง
123 plug v. อุดจุก, เสียบ
124 plumber n. ช่างท่อประปา, ช่างท่อน้ำ, ช่างตะกั่ว
125 pocket n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง, หลุม, แอ่ง, บ่อ
126 poem n. บทร้อยกรอง
127 poet n. กวี
128 poetry n. บทกวี
129 point of view n. ความเห็น
130 poison n. ยาพิษ, ภัยอันตราย

See also  สอนวาด ไข่ขี้เกียจ Gudetama วาดการ์ตูนง่ายๆ | Drawing Cartoon | วาดรูป กันเถอะ | รูปการ์ตูนไข่ขี้เกียจ

131 poisonous adj. มีพิษ, ประสงค์ร้าย
132 polar adj. เกี่ยวกับขั้วโลก, จุดกลาง
133 pole n. เสา, หลัก, ขั้วโลก
134 politic adj. ฉลาด, เจ้าเล่ห์, เฉียบแหลม
135 politically adv. เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
136 politician n. นักการเมือง
137 pollutant n. สิ่งที่ทำให้สกปรก, ของเสีย
138 pollute v. ทำให้สกปรก, ทำให้เสียหาย
139 pollution n. มลพิษ, ของเสีย
140 polonium n. ธาตุโพโลเนียม

141 polytheistic adj. มีความเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกัน
142 pony n. ม้าขนาดเล็ก, ม้าพันธุ์เล็ก
143 popular adj. เป็นที่นิยม, ทั่วไป, สำหรับประชาชน
144 popularize v. ทำให้เป็นที่นิยม แพร่หลาย
145 port n. ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ประตูน้ำ, ประตูเมือง
146 portable adj. หิ้วได้, พกพาได้
147 portfolio n. กระเป๋าใส่เอกสารรูปภาพ
148 portrait n. รูปวาด, ภาพเขียน
149 posh adj. เก๋, หรูหรา, เยี่ยม, ชั้นดี
150 position n. ตำแหน่ง

151 possession n. การมี, การเป็นเจ้าของ
152 possible adj. เป็นไปได้
153 post n. การส่งทางไปรษณีย์
154 posterity n. คนชั้นหลัง, คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
155 potential adj. มีประสิทธิภาพ, มีศักยภาพ, เป็นไปได้
156 potentially adv. อย่างมีศักยภาพ, มีความเป็นไปได้
157 potholder n. ถุงมือสำหรับหยิบหม้อหรือจานที่ร้อนอยู่
158 potion n. ยาเสน่ห์, ขนาดเครื่องดื่มครั้งหนึ่ง
159 pouch n. กระเป๋า, ถุง
160 pour v. เท,ริน

161 poverty n. ความจน
162 practical adj. ที่ปฏิบัติได้จริง
163 precision n. ความถูกต้อง
164 predator n. สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
165 predecessor n. บรรพบุรุษ
166 predict v. ทำนาย
167 prediction n. คำทำนาย
168 predominant adj. มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
169 prefer v. ชอบมากกว่า, เสนอ
170 pregnant adj. มีครรภ์, ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง

171 prejudice n. ลำเอียง
172 premature adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร
173 premiere n. การแสดงรอบปฐมทัศน์, นักแสดงนำหญิง
174 preparation n. การเตรียม, การเตรียมการ, วิธีการเตรียมการ, สิ่งที่เตรียม
175 preparatory adj. เป็นการเตรียมให้พร้อม
176 prepare v. เตรียมพร้อม
177 prepay v. จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อนแล้ว
178 preposterous adj. ผิดปกติ, ประหลาด
179 preread v. ก่อนอ่าน
180 prerogative n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์

181 prescribe v. ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ
182 presentation n. การเสนอ, การแสดงตัว
183 preserve v. รักษาไว้, คงไว้
184 president n. ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข
185 pressing n. เครื่องอัด, การอัด
186 pressure n. การกด, ความกดดัน, ความอดทนอดกลั้น
187 prestige n. ความนิยม, ความนับถือ, ชื่อเสียง, เกียรติศักดิ์
188 prestigious adj. มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ
189 presumption n. การอนุมาน, การสันนิษฐาน
190 pretend v. แกล้งทำว่าเป็นจริง

191 prevalent adj. มีอยู่ทั่วไป
192 prevent v. ป้องกัน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
193 prevention n. การป้องกันหรือขัดขวาง
194 preview v. แสดงหรือชมล่วงหน้า
195 previous adj. เป็นการกระทำหรือเกิดขึ้นก่อนกำหนดใจเร็วด่วนได้
196 price n. ราคา
197 prickle n. หนาม, ขนแหลม
198 priesthood n. ตำแหน่งของพระหรือบาทหลวง
199 primarily adv. เป็นส่วนใหญ่, เป็นหลัก
200 primitive adj. แรกเริ่ม, เบื้องต้น, สมัยแรก

201 principal n. หัวหน้า, ตัวการ, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด
202 principle n. หลัก, หลักการ, กฎ
203 prior adj. ก่อน, ที่มีค่าและความสำคัญเป็นอันดับแรก
204 prison n. คุก, เรือนจำ, ตาราง
205 private adj. สันโดษ, ส่วนตัว, ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้
206 privileged adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิ์พิเศษ
207 probably adv. เป็นไปได้มากที่สุด
208 problem n. ปัญหา
209 procure v. หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, ก่อให้เกิดผล, ล่อลวง
210 prodigal adj. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ

211 prodigy n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ
212 produce v. ผลิต, ก่อให้เกิด
213 producer n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
214 profession n. อาชีพ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
215 professor n. ศาตราจารย์
216 progress n. ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเดินไปข้างหน้า
217 progressively adv. อย่างค่อยๆไปทีละน้อย, อย่างต่อเนื่อง
218 project n. โครงงาน, แผนการวิจัย
219 proletariat n. กรรมกร, ไพร่
220 prominent adj. เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง

221 promise n. การให้สัญญา
222 promotion n. สนับสนุน, การส่งเสริม, การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อสร้าง
223 prompt adj. ฉับไว, รวดเร็ว, ตรงต่อเวลา
224 propeller n. เครื่องจักรที่ติดในรถ, ใบพัด
225 proper adj. เหมาะสม, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, เคร่งครัด
226 property n. ทรัพย์สิน, สมบัติ, กรรมสิทธิ์
227 proponent n. ผู้เสนอ, ผู้สนับสนุน
228 proportion n. ส่วน, สัดส่วน, ความสมดุล
229 proposal n. การเสนอ , ข้อเสนอ , การขอแต่งงาน
230 propose v. เสนอ, บอกจุดประสงค์

231 prosecution n. การดำเนินคดี, การฟ้องรอง
232 prospect n. ความเป็นไปได้, ภาพที่มองเห็น
233 prosperity n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง
234 protest v. คัดค้าน, ประท้วง
235 proudly adv. อย่างหยิ่งทะนง
236 prove v. พิสูจน์, ตรวจสอบ
237 provide v. จัดเตรียม, จัดหา
238 prowess n. ความอาจหาญ, ความองอาจ
239 proximity n. ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง
240 psychological adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา

241 psychologist n. นักจิตวิทยา
242 psychology n. จิตวิทยา
243 publicist n. นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์
244 publicity n. การโฆษณา, การเผยแพร่
245 publish v. จัดพิมพ์และนำออกวางจำหน่าย
246 pull down v. ฆ่า, ทำลาย, รื้อ, ถอน, หาเงินได้, โน้มลง
247 pulp n. เนื้อผลไม้, สิ่งที่บดจนละเอียด, เยื่อ
248 pump v. สูบลม, สูบน้ำ
249 punctual adj. ตรงต่อเวลา, รักษาเวลา, ตามกำหนด
250 punctuality n. ความเที่ยงตรง

251 punish v. ลงโทษ, ทำโทษ
252 punishment n. การลงโทษ
253 pupil n. เด็กนักเรียน, ผู้เยาว์
254 puppet n. หุ่น, หุ่นกระบอก
255 purchase v. ซื้อ, หามาได้
256 purpose n. วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย
257 purse n. ถุงเงิน, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าถือ, เงินรวบรวม
258 put in v. วางใน, ปลูกในดิน, เขียนเพิ่ม, สอดแทรก
259 put off v. ถอดออก, ยอมให้ออกจากพาหนะ
260 put on v. วางบน, สวม, สวมใส่, ทำให้ติด, เริ่มทำงาน, เพิ่ม
261 puzzle n. ปัญหา, ปริศนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 หมวด Q

1 quadruple adj. 4 เท่า , ประกอบด้วย 4 ส่วน , 4 จังหวะ
2 qualification n. คุณสมบัติ , ความเหมาะสม
3 quality n. คุณภาพ, คุณลักษณะ, ความดี
4 quarrel n. การทะเลาะเบาะแว้ง
5 questionnaire n. แบบสอบถาม
6 quotation n. การยกคำพูดผู้อื่นมาอ้าง
7 quote v. ยก (คำพูด, ข้อความ), ยกคำพูดของ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ

[NEW] ภาษาอังกฤษที่เจอบ่อยๆ พร้อมคำแปล เรียนรู้และฝึกใช้ให้ถูกโอกาส | ก้าว เดิน ต่อ ไป ภาษา อังกฤษ – PINKAGETHAILAND

สำหรับคนที่หัดพูด ฝึกฝนภาษาอังกฤษกันใหม่ๆ เพื่อไม่ให้น่าเบื่อเกินไป เรามีสำนวนภาษาอังกฤษเก๋ๆ แต่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ มาฝากค่ะ จะเอาไปตั้งสถานะในเฟซบุ๊ก เวิ่นเว้อในสถานะของ Line หรือจะเอาไปโพสต์ไว้ใน Instagram ก็ไม่ว่ากัน ลองมาดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง รวม ภาษาอังกฤษที่เจอบ่อยๆ ที่อยากให้ฝึกลองใช้งานกัน

ภาษาอังกฤษที่เจอบ่อยๆ

บอกให้ใจเย็นๆ ภาษาอังกฤษ

Chill out : ใจเย็น, สงบสติอารมณ์หน่อย
Don’t get me wrong : อย่าเข้าใจผิด
Keep going : พยายามต่อไปเรื่อยๆ , เดินหน้าต่อ

See also  สอนวาดตาการ์ตูน อนิเมะผู้หญิง แบ๊วๆ | Eye Drawing With Pencil | รูป วาด การ์ตูน น่า รัก ๆ

To be honest, honestly : พูดตรงๆเลยนะ , บอกตรงๆ
Come to the point : พูดตรงๆ เลยดีกว่า , พูดให้ตรงประเด็น

I’m going either way : ชั้นจะทำทุกอย่าง , ยอมทำทุกทาง , ทำทุกทางไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

be my guest : ตามสบาย , ตามใจ , ได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ
fall asleep : เผลอหลับ , ผลอยหลับ

Go ahead : ทำต่อไป , ต่อเลย , เชิญ.. (ตัวอย่าง A : I’ve got something to tell you (เอบอกชั้นมีอะไรจะบอก) B : Alright go ahead  (บีตอบ เอาสิพูดไปเลย))

9 สำนวนชวนเที่ยว

ดูเพิ่มเติม EnglishAfternoonz @TutorMe

Take ..

Take a chance : เสี่ยงดู , ลองซักครั้ง
Take your time : ไม่ต้องรีบร้อน
Take it easy : อย่าไปคิดมาก, ใจร่มๆ

I’m done : ชั้นพอแล้ว ( Enough )
Give up : เลิกแล้ว , ไม่ทำแล้ว, ถอยดีกว่า
Messed up : พลาด , เละเทะ , ทำพัง
Count me in : ขอแจมด้วย , ไปด้วยคน , ชั้นเอาด้วย

Hang in there : สู้ๆ , อย่ายอมแพ้
Get over it : ทำใจ , ลืมมันไปซะ
Never mind : ช่างมันเหอะ
No sweat , Not a big deal : ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต, อย่าไปสนใจ
Freak out : กลัวเว่อร์ๆ

ฉันเศร้า..

I’m so blue : ฉันเศร้าอยู่นะ , วันนี้โคตรมืดมนเลย
Why not? : ไหงงั้นอ่ะ ? ทำไมจะไม่ได้?
What going on  : อันนี้ใช้เหมือน What happened เกิดอะไรขึ้นเหรอ เป็นอะไรไปเหรอ

Have a blast : อันนี้ใช้อวยพรวันเกิดประมาณว่า สนุกให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลย

Hang on : รอแป๊บ (ใช้เหมือน Hold on)
Come on : ไม่เอาน่า , มานี่มา , เถอะน่า
It’s up to you : แล้วแต่คุณ

Whatever : อันนี้ใช้ตอบตอนเซ็งๆ แบบขี้เกียจจะเถียงจะคุยด้วยแล้ว ก็ whatever แปลว่า เออก็แล้วแต่ , ช่าง….

What a nice dress : ชุดสวยเริ่ด
What a good story : ช่างเป็นเรื่องราวที่ดีจริงๆ

What in the world : แปลห่ามๆ หน่อย ว่า “อะไรของมันวะ” , “มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย” , ใช้เหมือน WTF แล้วก็ what the hell.

Get spoiled : ของเสียหมด , เสียหาย , พัง
Eat up : กินๆ เข้าไป
Can’t imagine : นึกไม่ออกเลย
Got it : เข้าใจแล้ว

Don’t fool me : อย่ามาหลอกกัน
Better than nothing : ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
Catch you later : ไว้ค่อยคุยกันใหม่ , ไว้เจอกันคราวหน้า
Don’t cross the line : อย่าล้ำเส้น

Figure out : คิดออกแล้ว , คิดให้ออก , คิดได้ (ตัวอย่าง: He talked so much but still I can’t figure it out what was his point เขาพูดมากเหลือเกิน แต่ชั้นก็ยังคิดไม่ออก จับใจความไม่ได้เลยว่าเค้าต้องการสื่ออะไร)

I’m all in : ทุ่มสุดตัว , ทุ่มหมดตัว ประโยคนี้ใช้เวลาที่อยากบอกใคร ประมาณว่าความรัก ครั้งนี้เราทุ่มสุดตัวเลยนะ

ข้อคิดดีๆ บางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตเรา : ) เหนือสิ่งอื่นใด จงเป็นตัวของตัวเอง

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ

Keep in touch , Be in touch : ติดต่อกันไว้ อย่าหายไปไหน

I’ll keep eyes on you : ฉันจะจับตาดูคุณไว้เลย (ตัวอย่าง Don’t flirt with another girls, I’ll keep eyes on you อย่าไปจีบคนอื่นนะ ชั้นจะจับตาดูคุณไว้เลย)

Keep in mind : จำใส่ใจไว้เลย

Behave! : ทำตัวให้มันดีๆหน่อย , เลิกทำตัวงี่เง่าซะที

You really piss me off : คุณทำให้ฉันโมโหสุดๆ เลย

I’m doing alright so far : จนถึงตอนนี้ฉันยังสุขสบายดีอยู่ (เอาไว้ตอบตอนที่คนถามทำนองว่า how have you been lately ? คุณเป็นยังไงบ้าง บางครั้งกับคนที่เพิ่งหักอกเราแล้วนานๆ จะส่งข้อความมาแนวถามไถ่ห่วงใย ว่าหลังจากที่ผมทิ้งคุณไปแล้ว คุณเป็นยังไงบ้าง )

Never better : ดีสุดๆ (เอาไว้ตอบเวลาคนถามว่า how you doing ? Are you alright ? ความหมายประมาณว่า ไม่เคยรู้สึกดีอย่างงี้มาก่อนเลย

Don’t be upset : อย่าหัวเสีย , อย่าอารมณ์เสีย

Fed up : สุดจะทนแล้ว , เบื่อ , เอือมระอา

Get the hell out of my life : ออกไปจากชีวิตชั้นเลย

As ever : เหมือนเคยๆ (เวลาคนถามว่าเป็นยังไงบ้าง how are u เราตอบได้ว่า as ever ก็เดิมๆ อ่ะแหล่ะ )

Of cause not : แน่นอนว่าไม่่ใช่อย่างงั้น ( A: Do you think I’m ugly? B: Of cause not! เอถาม คุณคิดว่าชั้นน่าเกลียดหรือเปล่า บี ก็ ตอบว่า เฮ้ย แน่นอนว่าผมไม่ได้คิดอย่างงั้นเลยจริงๆ )

Definitely : ใช้เหมือน yes , sure , แปลว่าใช่ , แน่นอน , จริงๆเชียว ใช้เมื่อเราเห็นด้วยกับคำพูดของอีกฝ่าย

Indeed : ใช้เล่ย, จริงแท้ , ( A : ​I think you are very beautiful B : Indeed !!!! เอบอกผมว่าคุณสวยมากๆ บีบอก อ่ะ แน่นอนชั้นสวยอยู่แล้ว )

Seriously ? : พูดจริงดิ่ , เอาจริงป่ะเนี่ย ?

Do you mind ? : รังเกียจไม๊ (ตัวอย่าง Do you mind telling me how old are you ? รังเกียจไม๊ถ้าจะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ ) และถ้าอีกคนอยากจะบอกอายุเค้าให้ตอบว่า no i do not mind , ถ้าไม่อยากบอกก็ตอบว่า yes I mind ประมาณว่าเอ่อชั้นไม่อยากบอกอ่ะ)

Age ago : นานมากๆแล้ว , เป็นชาติแล้ว (I’ve been waiting for you age ago ฉันรอคุณมาเป็นชาติแล้ว)

You are mean : คุณใจแคบจัง ใช้ได้ทั้งแนวหยอกล้อและด่าจริงจัง

I won’t let you down : ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่

Don’t let me down : อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ

Not much to talk : ไม่มีอะไรจะคุยมากนัก

Don’t be bothered : อย่าใส่ใจ , ไม่ต้องสนใจหรอก , ไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากไป

Sorry to bother you : ขอโทษที่รบกวน

You never give me credit : คุณไม่เคยเชื่อใจฉันเลย

ช่างมันเหอะ

Let it be : ช่างมัน , ปล่อยมันไป
Deal with it : จัดการมันให้ได้, ทำใจซะแล้วอยู่กับมันให้ได้
Look ! : ฟังนะ , ฟังให้ดี

Watch your mouth, Mind your language : ระวังปากหน่อย , ระวังคำพูด

I have a crush on you : ฉันหลงรักคุณเข้าแล้ว
Do me a favor : ขอร้อง , ทำอะไรให้อย่างสิ
Sick of : เบื่่อเต็มทีแล้ว

Are we good now ? : เราดีกันแล้วนะ ? เราไม่มีปัญหาต่อกันใช่ไม๊?

Head over heels : หลงหัวปักหัวปำ
The night still young : ราตรีนี้ยังอีกยาว

Put yourself in other’s shoes : เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา

Can’t believe it : เหลือเชื่อจริงๆ

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันบ่อยๆ พร้อมคำแปล

Love takes time : ความรักต้องใช้เวลา
Get used to : ทำตัวให้ชินซะ
For good = Forever ตลอดกาล
Cut it out = Stop (ใช้เมื่อมีการโต้เถียงกัน เป็นการสั่งว่าให้พอได้แล้ว หรือ เลิกทำแบบนี้ซะที)

No wonder : อย่างไม่ต้องสงสัย , ไม่สงสัยเลย

Don’t wanna get involved : ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือ I don’t get involved ฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยว, ไม่ยุ่ง

Blame on me : โทษฉันคนเดียว

There’s nothing to do with me : ชั้นไม่เกี่ยวด้วยเลย = I’m not a part of it ชั้นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย

แชร์ไว้อ่านได้ใช้แน่นอน..

บทความแนะนำ


ต็อง – วิตดิวัต พันธุรักษ์ – อย่าปล่อยมือฉันไป【Official MV】


“ อย่าปล่อยมือฉันไป ” เพลงนี้ ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์ ได้หยิบเรื่องราวจากชีวิตจริงมาเล่าผ่านบทเพลงอันแสนโรแมนติก
เพลงนี้เกิดขึ้นมาจากส่วนลึกของหัวใจเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความรัก ความรู้สึกที่มีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขายอมฝากชีวิตทั้งชีวิตต่อจากนี้ไว้กับผู้ชายคนหนึ่งที่แสนธรรมดา ซึ่งอยากจะพาผู้หญิงคนที่เขารักไปสู่วันแห่งความฝัน
Download/Stream ► https://lnk.to/JaKAQ
Credits ►
เนื้อร้อง: นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง: วิตดิวัต พันธุรักษ์
เรียบเรียง: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / สุวิทย์ งามขำ
Producer: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / Sevendogs
Lyrics ►
ผู้ชายคนนี้มีเพียงแค่มือเปล่า ที่จะไขว่คว้าดวงดาวนั้นให้เธอ
จะไปตามหาให้เจอ ขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกัน
ส่งมือเธอนั้นให้ฉันได้หรือเปล่า จะพาเธอก้าวข้ามน้ำและผืนทราย
ไปยังที่ที่แสนไกล ที่เราอาจยังไม่เคยพบเจอ
เธอไม่ต้องกังวล หรือกลัวอะไร มั่นใจเธออยู่กับฉัน
อาจไม่มีอะไร ที่มายืนยัน แต่ฉัน..ขอเพียง
ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหน จับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด
ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
ผู้ชายคนนี้เป็นคนธรรมดา แต่มันจะพาเธอไปเริ่มต้นใหม่
ที่ที่เราเคยฝันใฝ่ และเราจะเดินไปถึงพร้อมกัน
เธอไม่ต้องกังวล หรือกลัวอะไร มั่นใจเธออยู่กับฉัน
อาจไม่มีอะไร ที่มายืนยัน แต่ฉัน..ขอเพียง
ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหน จับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด
ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
ติดตามความเคลื่อนไหว ►
http://www.facebook.com/warnermusicthailand
https://www.facebook.com/vitdivat.phanturak
ติดต่องานแสดง: คุณฝน 0816554286

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ต็อง - วิตดิวัต พันธุรักษ์ - อย่าปล่อยมือฉันไป【Official MV】

ชวนคุยอนาคตการเมืองไทย หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : คุยให้คิด


วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นลึก ย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายกับ 3 กูรูวงการสื่อ สุทธิชัย หยุ่น, วีระ ธีรภัทร และวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ในประเด็น
00:00 intro
01:16 \”อนุทิน\” ต้องฉีดวัคซีนเข็ม 4 ก่อนร่วมประชุม WHO เหตุสวิตเซอร์แลนด์ไม่รับรองซิโนแวค + สูตรไขว้
03:55 พปชร. นัดกินข้าวพรรคร่วมรัฐบาล เชิญ \”บิ๊กตู่ บิ๊กป๊อก\” ร่วมกระชับความสัมพันธ์
14:55 ที่มาข้อขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาล \”จุรินทร์ สันติ\” ปมราคาข้าวตกต่ำ
25:31 อนาคตการเมืองไทย ทั้งนอกและในสภา หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
40:54 วอนทุกฝ่ายใช้การพูดคุยเจรจา แก้ไขปัญหาการเห็นต่างในสังคมไทย
ติดตามชมรายการ คุยให้คิด วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.10 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/TalkToThink
อนาคตการเมืองไทย ศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ชวนคุยอนาคตการเมืองไทย หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : คุยให้คิด

อีเกิ้งเดือนดาว – การ์เนต \u0026 การ์ฟิวส์ สะเลอปี้ 「Official MV」


เพลง : อีเกิ้งเดือนดาว
ศิลปิน : การ์เนต \u0026 การ์ฟิวส์ สะเลอปี้
คำร้อง/ทำนอง : (ท่อนA/B)สะเลอปี้
เรียบเรียง : ห่มสามสาเร็คคอร์ด
มาสเตอร์ : จินนี่ ภูไท
สังกัด : พอดีม่วน STUDIO
……………………………………………………..
ติดต่องานแสดง
โทร 0887473659
0917923843
ติดตาม : พอดีม่วน STUDIO
https://www.facebook.com/Podeemuan/
……………………………………………………..
อีเกิ้งเดือนดาว การ์เนต \u0026 การ์ฟิวส์ สะเลอปี้
แม่บอกให้เอาน้อง อย่าสิหนีไปไส
แม่สิลงไปไฮ เกี่ยวข้าวใหญ่อยู่ปลายนา
สิเก็บแมงมันเป็นของฝากขึ้นมา
ให้เอาน้องเด้อหล่า แม่สิไปนาไปไฮ
(อีแม่เก็บแมงมันให้การ์เนตกับการ์ฟิวส์แน่เด้อครับแม่)
เล่นไปดีๆ คือสิบ่มีปัญหา
แต่ว่าต่อมารถเป็กๆ แลนกาย
บักหล่าน้องข่อย ให้สิเป็นสิตาย
ข่อยสิอ่อยจั่งใด๋ อ้อเอาจั่งสิแล้วกัน
(เอาล่ะบักหล่า อย่าไห้ อ้ายสิร้องเพลงให้ฟังครับ)
อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว
ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่
กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า
เด็กน้อยผีบ้าล่ะพากันตดปู๊ด
ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..
แมงตดสูดกัดหน้าเด็กน้อย..ขี้ให้
เล่นไปดีๆ คือสิบ่มีปัญหา
แต่ว่าต่อมารถเป็กๆ แลนกาย
บักหล่าน้องข่อย ให้สิเป็นสิตาย
ข่อยสิอ่อยจั่งใด๋ อ้อเอาจั่งสิแล้วกัน
(เอาล่ะบักหล่า อย่าไห้ อ้ายสิร้องเพลงให้ฟังครับ)
อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว
ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่
กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า
เด็กน้อยผีบ้าล่ะพากันตดปู๊ด
ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..
แมงตดสูดกัดหน้าเด็กน้อย..ขี้ให้
อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว
ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่
กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า
เด็กน้อยผีบ้าแล้วพากันตดปู๊ด
อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว
ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่
กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า
เด็กน้อยผีบ้าล่ะพากันตดปู๊ด
ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..
แมงตดสูดกัดหน้าเด็กน้อย..ขี้ให้
ดาวน์โหลดเพลง \”อีเกิ้งเดือนดาว การ์เนต \u0026 การ์ฟิวส์ สะเลอปี้\” โทร 49228351 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
JOOX : https://www.joox.com/th/album/Ve02+VwZLwUc+ObCXzv81w==
Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1490202955
TrueID Music : https://www.truemusic.com/mcservice/sharelink/index.jsp?ContentType=5\u0026ContentID=6010511000774932\u0026K=nologin
เพลงใหม่มาแรง การ์เนต อีเกิ้งเดือนดาว

See also  [Update] 99 แคปชั่นอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ 2021 สำหรับตั้งสเตตัสเท่ๆ | แคปชั่นทํางานกวนๆ - PINKAGETHAILAND

อีเกิ้งเดือนดาว -  การ์เนต \u0026 การ์ฟิวส์ สะเลอปี้ 「Official MV」

ก้าวหนึ่งในทะเล – โป่ง หิน เหล็ก ไฟ [OFFICIAL MV]


มิวสิควิดีโอ \”ก้าวหนึ่งในทะเล\” เพลงใหม่ \”โป่ง หิน เหล็ก ไฟ\” สุดยิ่งใหญ่อลังการ ที่ร็อกเกอร์ระดับตำนานร่วมเข้าฉากกับปฏิบัติการจริง ของกำลังรบทางเรือและกำลังรบพิเศษของกองทัพเรือตัวจริงเสียงจริง เช่น หน่วยซีล (SEAL) รีคอน ฯลฯ ซึ่งคุณไม่เคยเห็นมาก่อน
ดิจิทัลสตรีมมิ่ง :
Itunes/Apple Music : https://goo.gl/9AED9t
JOOX : https://goo.gl/jdYrkh
Spotify : https://goo.gl/o5VKWX
เพลง : ก้าวหนึ่งในทะเล
นักร้อง : ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ (โป่ง หิน เหล็ก ไฟ)
เนื้อร้อง : กุสุมา ยิ้มขจรเดช
ทำนอง/เรียบเรียง : ธนาคม นวลนิรันดร์
โปรดิวเซอร์ : สานุ วรรณาภรณ์
เอ็กเซ็กคูทีฟโปรดิวเซอร์ : นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี
สังกัด : REAL AND SURE

นักดนตรี :
จักรรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย (ป๊อป เดอะ ซัน) / กีตาร์โซโล่
อริย์ธัช แสงผดุง / กีตาร์ริทึ่ม
ภูริธร พรหมเสน / กลอง
สิรภพ สิทธิ์สน / เบส
วงดุริยางค์ราชนาวี ซิมโฟนี / เสียงประสาน
มิกซ์ดาวน์/มาสเตอร์ริ่ง :
รุ่งกานต์ ตติยสุข
ห้องบันทึกเสียง :
ไดนามิค เรคคอร์ดดิ้ง สตูดิโอ
มิวสิควิดีโอ :
นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี / ผู้ควบคุมการผลิต, กำกับการแสดง
นาวาโทหญิง รศนา สมพงษ์ / ผู้ช่วยควบคุมการผลิต
นิสิต เติมทอง / กำกับการแสดง
พันธ์เทพ ราวินิต / ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
ธานินทร์ นนธะระ / ช่างภาพ
อาคม หลักคำ / ช่างภาพ
สุริยา ละอองทอง / ช่างภาพ
สราวุธ วัชรเมธีมาศ / ช่างภาพ
จ่าตรี วสันต์ บรรดาศักดิ์ / ผู้ช่วยช่างภาพ
พลทหาร ธนาธิป ศรีคง / ผู้ช่วยช่างภาพ
พลทหาร สุพัฒน์ แก้วศรีนวม / ผู้ช่วยช่างภาพ
รจิตพัชญ์ ศรีทรัพโยภาส / ประสานงาน, ควบคุมการตัดต่อ
วรุฒ ขุนศรี / ตัดต่อ, ลำดับภาพ
ลุคเอ๊าท์ โปรดักชั่น / ผลิต

ที่ปรึกษา :
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
พลเรือเอก อดิเรก ชมภูนุช
พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์
พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร
พลเรือโท บรรพต เกิดภู่
พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์
พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม
พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์
พลเรือตรี เชาวลิต จาดฤทธิ์
นาวาเอก จิโรจน์ สุขอร่าม
ขอขอบคุณ :
กองเรือยุทธการ
ทัพเรือภาคที่ 1
ทัพเรือภาคที่ 3
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กรมการขนส่งทหารเรือ
กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เรือตรวจการณ์ 991 กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
REAL AND SURE :
ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ / Executive Supervisor
อนุชิด ศรีผ่องงาม / Artists Management, Artists and Repertoire
ณัฐพร นนทลีนรเศรษฐ์ / Public Relations
มณทิชัย สุคนธมาน, สนใจ บุตรหินกอง / Artists Assistant
อัคนี จรัสแสง / Editor
อำนวยการผลิต :
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
Published by :
REAL AND SURE


เพลง \”ก้าวหนึ่งในทะเล\” เกิดจากการจัดทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง \”ก้าวหนึ่งในทะเล\” หนึ่งในภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” ที่กองทัพเรือผลิตขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขับร้องโดยปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ (โป่ง หิน เหล็ก ไฟ) เนื้อร้องได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเรือ ต. 91 ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงออกแบบให้กองทัพเรือต่อเรือลำนี้ขึ้นเมื่อช่วงต้นรัชกาล มีเนื้อหาถึงพลังและกำลังใจจากการเดินทางไปกับท้องทะเล ที่นำมามอบให้แก่ทุกคนใช้ในการก้าวเดินต่อไป แต่การจัดทำแนวดนตรีในครั้งนั้นเป็นแนวแจ๊สร็อก
ต่อมาในปี 2560 ได้ร่วมกันปรับและบันทึกดนตรีและเสียงร้องใหม่ในแนวร็อก โดยยังคงมีโป่ง หิน เหล็ก ไฟ เป็นผู้ขับร้อง และมี ป๊อป เดอะ ซัน มาประพันธ์และบันทึกเสียงกีตาร์โซโล่ด้วย
มิวสิควิดีโอเพลงนี้ ถ่ายทำโดยทีมงานสารคดีกองทัพเรือ ภายใต้การควบคุมโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มีแนวคิดนำเรื่องราวของการปฏิบัติการในด้านการใช้กำลังรบด้านต่าง ๆ ทั้งกำลังทางเรืออันเป็นกำลังรบหลัก และการใช้กำลังรบพิเศษของกองทัพเรือ โดยมี \”โป่ง หิน เหล็ก ไฟ\” ร่วมอยู่ในฉากการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งหมด ใช้เวลาถ่ายทำและตัดต่อร่วม 6 เดือน

เนื้อเพลง :
คนเรามีฝันกัน บนความกดดันที่มันควรจดจำ
พยายามจะทำให้ไปดังฝันไกล
นำทางด้วยหัวใจ จะทำอะไรก็ทำไปสุดทาง
มุ่งมั่นจะเดินทาง ด้วยรักไม่เลือนราง นำสู่ความฝัน
ยึดมั่นและดำรง ด้วยรักและทะนง ในสิ่งที่ฝัน
ก้าวออกไป ด้วยใจที่ศรัทธามั่นคง
ไม่กลัวล้ม ด้วยฝันจะทุ่มเทหัวใจ
เริ่มต่อฝัน ด้วยเรือทรงพลังยิ่งใหญ่
สู่จุดหมาย หลอมใจก้าวหนึ่งไป
พร้อมกันในทะเล
เดินทางด้วยหัวใจ ด้วยแรงศรัทธาที่มีในจิตใจ
ไม่ต้องกลัวสิ่งใด ที่มาคอยขวางทาง
ฝ่าฟันด้วยหัวใจ จะเผชิญสิ่งใดก็ไปจนสุดทาง
เชื่อมั่นในตัวเอง ให้เขาต้องยำเกรง ยืดอกเอาไว้
เพื่อให้ไทยเป็นไท ไม่ให้ใครทำลาย เราปกป้องไว้
ก้าวออกไป ด้วยใจที่ศรัทธามั่นคง
ไม่กลัวล้ม ด้วยฝันจะทุ่มเทหัวใจ
เริ่มต่อฝัน ด้วยเรือทรงพลังยิ่งใหญ่
สู่จุดหมาย หลอมใจก้าวหนึ่งไป
พร้อมกันในทะเล
ใจเราเต็มไปด้วยพลัง ความทรงจำที่แสนภูมิใจ
เรารวมใจเป็นหนึ่งไว้ สู่ฝัน ..
SOLO
มุ่งมั่นจะเดินทาง ด้วยรักไม่เลือนราง นำสู่ความฝัน
ยึดมั่นและดำรง ด้วยรักและทะนง ในสิ่งที่ฝัน
ก้าวออกไป ด้วยใจที่ศรัทธามั่นคง
ไม่กลัวล้ม ด้วยฝันจะทุ่มเทหัวใจ
เริ่มต่อฝัน ด้วยเรือทรงพลังยิ่งใหญ่
สู่จุดหมาย หลอมใจก้าวหนึ่งไป
ก้าวออกไป ด้วยใจที่ศรัทธามั่นคง
ไม่กลัวล้ม ด้วยฝันจะทุ่มเทหัวใจ
เริ่มต่อฝัน ด้วยเรือทรงพลังยิ่งใหญ่
สู่จุดหมาย หลอมใจก้าวหนึ่งไป
พร้อมกันในทะเล
พร้อมกันในทะเล
__
http://realandsure.com
https://facebook.com/realandsure
https://youtube.com/realandsure
https://instagram.com/realandsure
https://twitter.com/realandsure
ไลน์ : @realandsure
อีเมล : [email protected]
ก้าวหนึ่งในทะเล หน่วยซีล โป่งหินเหล็กไฟ

ก้าวหนึ่งในทะเล - โป่ง หิน เหล็ก ไฟ [OFFICIAL MV]

ดอกไม้ที่ทำตก (Fallen Flower) – นิโคล เทริโอ cover by Jannine Weigel (พลอยชมพู)


Thanks to Meze for the amazing 73 Classics headphones. More info here: http://www.mezeheadphones.com/meze73classics.php
ขอบคุณ Meze 73 Classics ที่ให้ของขวัญปีใหม่เป็นหูฟังอันใหม่แต่อันเก่าก็ใช้อยู่นะคะ เพลงหน้าเจอกัน
\”Fallen Flower\” is the title of my new cover, but this is a very old song which I like very much, I hope you enjoy it too. English translation please watch end of this text.
Original: http://vimeo.com/54996311 (Click show more คลิกดูเพิ่มเติม)
https://www.youtube.com/watch?v=lQ8pm1NJLdM
เพลงนี้เก่ามาก ตั้งแต่พลอยชมพูยังไม่เกิด เพลงเก่าๆ ก็เพราะดีนะ ช่วงนี้ร้องแต่เพลงเก่าจริง ๆเลยนะเนี่ย ^^
ขอบคุณ พี่ ๆ J.A.J ที่ช่วยทำ Backing Track ให้นะคะ
Thanks to P’Gun for mixing and Mastering
ขอบคุณพี่กัน Mix\u0026Master @masteringcave
line ID: Masteringcave
English translation of the Thai lyrics of this song by Jannine Weigel
You come to me often
Like we were never apart
trying to win my heart every day
flowers for me everytime we met
I’ve seen some flowers
that fell onto the ground
We never bothered
Just looking at it and walked away
I leave it off like that.
just a flower that dropped.
we just looked and went
Never returned to collect it
Just a a flower that dropped
Its just a single flower.
Let It Go
me and you
Never regret it
 
Over time, I got to know
that you were not the same
always had to look for you until I get tired
but you were not coming
you met someone else
I saw it with my own eyes
you turned to me
and then you just walked away
left me unmeaningful
Just like a flower that you dropped
Just came to understand
I’m not so different from it
Just a flower that you dropped
It’s like the thing you’ve done to me
left me waiting
I understand it better now
My facebook fan pages:
English: http://fb.me/JanninaW
Thai: http://fb.me/PloychompooFC
Deutsch (German): http://fb.me/jannineweigelgerman
Vietnamese: http://fb.me/JanninaW.in.Vietnam
Cambodian: http://fb.me/janninakhmerfan
Indonesian: http://fb.me/JanninaW.Indonesia
Chinese: http://fb.me/JWChinese
Myanmar: http://fb.me/JannineWeigel.MM
Japanese: http://fb.me/JannineWeigelJapan
Philippines: http://fb.me/JWFilipino
Korean: http://fb.me/JannineWeigelKorea
Jannine Weigel Fan Art: http://fb.me/jannineweigelfanart
Instagram : http://instagram.com/JannineWeigel
Twitter : http://twitter.com/JanninaWMusic
Official website: http://www.jwofficial.com
SoundCloud: http://soundcloud.com/janninaweigel
Weibo: http://weibo.com/5834834990
Youku: http://i.youku.com/u/UMzM4MjEyMTYxMg
ดอกไม้ที่ทำตก (Fallen Flower) นิโคล เทริโอ cover by Jannina W (พลอยชมพู)

ดอกไม้ที่ทำตก (Fallen Flower) - นิโคล เทริโอ cover by Jannine Weigel (พลอยชมพู)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ก้าว เดิน ต่อ ไป ภาษา อังกฤษ

Leave a Comment