[Update] วันคริสต์มาส 2021 / 2564 รวมคําอวยพรและการ์ดวันคริสต์มาส | ของขวัญ วัน คริสต์มาส ทำ เอง – PINKAGETHAILAND

ของขวัญ วัน คริสต์มาส ทำ เอง: คุณกำลังดูกระทู้

วันคริสต์มาส 2021 / 2564 ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส เป็นหนึ่งเทศกาลของคนตะวันตก ที่แพร่หลายไปทั่วโลกเปรียบได้ก็เหมือนกับวันสงกรานต์ของเรา วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะทำกิจกรรมกับครอบครัว หลังจากที่ทำงานมาทั้งปี วันนี้เป็นวันสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริสต์ เพราะเป็นวันครบรอบวันประสูติของพระเยซู หรืออีกความหมายคือ การฉลองการกำเนิดของพระเยซู

วันคริสต์มาสรูปภาพคริสต์มาส

Contents

วันคริสต์มาส

คริสต์มาส (ภาษาอังกฤษ: Christmas Day) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม

ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ก็หันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็น แต่เพียงมนุษย์ธรรดา ๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็น พระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์ พิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย

วันคริสต์มาส คริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู โดยในวันนี้ ชาวคริสต์จำนวนมากจะเดินทางไปร่วมพิธีนมัสการ ตามโบสถ์คาทอลิค ทำกันในเวลาเที่ยงคืน หรือที่ทางเยอรมนีเรียกว่า “ไวฮนาคท” (Weihnacht) หรือมีความหมายเดียวกันกับคำว่า “White Christmas” ซึ่งถือว่าเป็น “คืนอันศักดิ์สิทธิ์”

เหตุผลที่ คริสต์มาส เริ่มต้นในตอนเย็นของวัน คริสต์มาสอีฟ เพราะธรรมเนียมการนับปีของคริสเตียน วันจะเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกตามเรื่องราวในปฐมกาลเกิดความสว่างกับความมืด คือวันที่ 1 นอกจากนี้ในคืนก่อนวันนี้จะมีงานแครอลลิง ซึ่งจะมีเด็ก ๆ ไปร้องเพลงตามบ้านในคืนวันคริสต์มาสผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ จะมารวมตัวกันที่โบสถ์เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแสดง ร้องเพลง และในวันที่ 25 ธันวาคม ก็จะมีการเฉลิมฉลองกันตามบ้านเรือน และถือเป็นโอกาสดีที่จะมีการเยี่ยมเยียนระหว่างญาติพี่น้อง ส่วนในตอนกลางคืนทุกคนจะพร้อมหน้าเพื่อมาร่วมรับประทานอาหารค่ำและอาหารมื้อ สำคัญบนโต๊ะนั่นก็คือไก่งวง

ประวัติวันคริสต์มาส

ในอดีตจักรพรรดิออกัสตัส รับสั่งให้ราษฎรทุกคน ในอาณาจักรโรมัน ไปลงทะเบียนสำมะโนประชากร โยเซฟและมารีย์ ซึ่งมีครรภ์แก่จึงต้องเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม อันเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดประสูติ พอดีถึงกำหนดที่มารีย์จะคลอดบุตร เธอก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี เธอเอาผ้าพันกายพระกุมารแล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากตามโรงแรมไม่มีที่พักเลย

คืนนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้า ปรากฎแก่พวกเลี้ยงแกะ พวกเขาตกใจกลัวมาก แต่ทูตสวรรค์ปลอบพวกเขาว่า “อย่ากลัวไปเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอก คืนนี้เองในเมืองของกษัตริย์ดาวิด มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ พระองค์นั้นเป็นพระคริสต์พระเป็นเจ้า นี่จะเป็นหลักฐานให้พวกท่านแน่ใจคือ พวกท่านจะพบพระกุมารมีผ้าพันกาย นอนอยู่ในรางหญ้า”

ทันใดนั้นมีทูตสวรรค์อีกมากมาย ร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้าว่า “Gloria in Excelsis Deo” ขอเทิดพระเกียรติพระเจ้าผู้สถิตย์ในสวรรค์ชั้นสูงสุด สันติสุขบนพิภพจงเป็นของผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ประวัติของพระเยซู

ประวัติของพระเยซู

พระเยซู (ภาษาอังกฤษ: Jesus) เป็นชาวยิวผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนเรียกพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ เพราะถือว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า และเป็นพระเจ้าพระบุตรซึ่งเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ นอกจากนี้ในคัมภีร์ไบเบิลยังบันทึกว่าพระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ทรงรักษาคนตาบอดให้หายขาด รักษาคนพิการ โดยตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ ก็ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายหลังสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

ความสําคัญของวันคริสต์มาส

เราจะเห็นได้ว่า วันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระลึกถึงวันที่พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ที่จะอยู่กับเราตลอดไป ส่วนหนึ่งของมนุษย์เป็นพี่หัวปีที่จะนำมนุษย์ทั้งมวลไปสู่พระบิดาเจ้า พระองค์เป็นความสำเร็จบริบูรณ์ตามคำสัญญาของพระเจ้า ที่จะดูแลป้องกันรักษาเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ เราเป็นเหมือนลูกแกะที่หายไป แต่พระเยซูเป็นชุมพาบาลใจดีที่ตามหาเราจนพบและจะไม่มีอะไร ที่จะแยกเรากับพระองค์ได้อีกเลย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนจะรวยหรือจน คนศรัทธาหรือคนบาป ล้วนมีความสำคัญต่อหน้าพระเจ้าเสมอ เพราะตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้น พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระบุตรในมนุษย์ทุกคน เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้า นั่นหมายถึงเราต้องเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยากจน คนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา

“เขาจะรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รักพี่น้องที่มองเห็นได้ นี่แหละเป็นพระดำรัสที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เรา คนที่รักพระเจ้าต้องรักพี่น้องของตนด้วย”

กิจกรรมวันคริสต์มาส วันคริสต์มาสรูปภาพคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลหลักและวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มิใช่คริสต์ศาสนิกชน ในบางประเทศที่ไม่ใช่คริสต์ ประเทศเหล่านี้รับคริสต์มาสเข้ามาระหว่างถูกปกครองเป็นอาณานิคม (เช่น ฮ่องกง) ส่วนในประเทศอื่น ประชากรค่อย ๆ รับเอาการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มน้อยหรืออิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างประเทศ ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งคริสต์มาสเป็นที่นิยมแม้มีคริสตศาสนิกชนน้อย ก็ได้รับเอาคริสต์มาสส่วนที่เป็นฆราวาสหลายอย่าง เช่น การให้ของขวัญ การประดับตกแต่ง และต้นคริสต์มาส ประเทศที่คริสต์มาสไม่ใช่วันหยุดราชการ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบีย อัลจีเรีย ไทย เนปาล อิหร่าน ตุรกี และเกาหลีเหนือ การเฉลิมฉลองคริสต์มาสรอบโลกอาจมีรูปแบบแตกต่างกันชัดเจนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติ

 • เข้าโบสถ์
 • เดินขบวนทางศาสนา หรือ ขบวนแห่ก่อนคริสต์มาส
 • เดินขบวนฆราวาส หรือ ขบวนแห่ซึ่งนำเสนอซานตาคลอส และบุคคลสัญลักษณ์ของเทศกาลอื่น ๆ
 • การรวมญาติ และการแลกของขวัญ

วันคริสต์มาสทําอะไรบ้าง

ตกแต่งเครื่องประดับที่สวยงามในเทศกาลคริสต์มาส มีการตั้งต้นคริสมต์มาสไว้ในใจกลางเมือง (ภาษาอังกฤษ: Christmas tree) และ มีธรรมเนียมในการตกแต่งรอบ ๆ นอกบ้านด้วยไฟและสิ่งของที่เป็นประกาย รถลากเลื่อนตุ๊กตาหิมะ และสิ่งของอื่น ๆ ที่ให้ความหมายถึงวันคริสต์มาส เครื่องประดับตกแต่งสถานที่ที่กลายเป็นที่นิยมกันนั้น ได้แก่ ระฆัง กระดิ่ง เทียนไข ทอฟฟี่มีรูปร่างเป็นแท่งเป็นลายขาวแดง ถุงเท้ายาว พวงมาลัย และเทพยาดา

สัญลักษณ์ วันคริสต์มาสรูปภาพคริสต์มาส

สัญลักษณ์วันคริสต์มาส

The Christmas Wreath
การแขวนพวงมาลัยไว้ที่หน้าประตูบ้านนั้นเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันในช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญ รวมถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วย

Holly (ต้นฮอลลี่)
สีเขียวชอุ่มของต้นฮอลลี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ ซึ่งต้นฮอลลี่นี้เป็นต้นที่มีลักษณะเด่นเป็นพุ่มไม้เตี้ย ๆซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์

Bells (กระดิ่งวันคริสต์มาส)
เสียงระฆังที่ถูกดังขึ้นในตอนเช้าของวันคริสต์มาสนั้นถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการกำเนิดของพระเยซู

Poinsettia
เป็นดอกไม้ประจำเทศกาลคริสต์มาส

The Star (ดาว)
สำหรับชาวคริสต์เตียนนั้น ดาวคริสต์มาสถูกสมมติว่าเป็นแบบอย่างของการแสดงออกที่ดีโดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า “the bright and morning star”

Baubles and Apples (เครื่องประดับและแอปเปิ้ล)
ในบางแห่ง แอปเปิ้ลถูกใช้เป็นเครื่องประดับต้นไม้ จากการที่มีคนศรัทธาความเชื่อที่ว่า ลำต้นที่เกิดจากการรวมกันของต้นแอปเปิ้ลมองดูคล้ายกับต้นไม้แห่งชีวิตในแดนสวรรค์ แม้ว่าในคัมภีร์ไบเบิ้ลจะไม่ได้กล่าวไว้

Christmas Gifts (ของขวัญคริสต์มาส)
ประวัติความเป็นมาของการแลกเปลี่ยนของขวัญวันคริสต์มาสนั้นต้องย้อนกลับไปถึงประเพณีการให้ของขวัญในยุคโรมันซึ่งทำกันในเมือง Saturnalia

Christmas Rose
ดอกคริสต์มาสเดิมที มีต้นกำเนิดที่ประเทศอังกฤษและปัจจุบันนี้ก็สามารถค้นพบดอกคริสต์มาสได้ตามเทือกเขาในทางตอนกลางของยุโรป ดอกคริสต์มาสจะบานในช่วงฤดูหนาว

Christmas Colors
สีที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมีหลากหลาย เช่น สีแดงของผลฮอลลี่หรือซานตาคลอส, สีเขียวของต้นไม้, สีทองของเทียนและดวงดาว, สีขาวโพรนของทุ่งหิมะ

Mince Pies (พาย)
พายนั้นได้มีการเริ่มทำในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านนอกของพายจะมีความกรอบโดยจะมีรูอยู่ตรงกลาง พายได้ถูกเปรียบให้เป็นสัญลักษณ์เปลพระเยซูคริสต์

Father Christmas
ซานตาคลอส เขาถูกสร้างขึ้นมาโดย โทมัส เนสท์ เป็นนักเขียนการ์ตูนทางตอนเหนือของอเมริกาซึ่งเขาได้วาดรูดให้กับหนังสือรายสัปดาห์ที่ชื่อว่า Haper ในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช 1863-1883 รูปภาพของเขาจะเป็นรูปแบบสบาย ๆ ที่อ้างถึงบทกวีของชาวแอฟริกาตะวันตกจากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาเป็นรูปร่างที่อ้วนขึ้นเล็กน้อยจนได้กลายมาเป็นซานตาคลอสในปัจจุบันนี้

Stockings (ถุงเท้า)
จากนิทานที่เล่ากันว่ามีนักบุญชื่อนิโคลัสได้พบกับพี่น้องสามสาว ซึ่งพวกเธอได้พักอยู่นอกเมืองและมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากจน นักบุญนิโคลัสเกิดความคิดที่จะช่วยให้พวกเขาสามพี่น้องหลุดพ้นจากความเป็นไปได้ที่ 3 สาวพี่น้องจะต้องไปเป็นโสเภณี คืนนั้นนักบุญนิโคลาสก็ได้ปล่อยทองสามก้อนลงไปในปล่องไฟของบ้านของพวกเธอ ซึ่งเหรียญนั้นไม่ได้ตกลงไปบนพื้นเตาอย่างที่เขาคิดไว้แต่กลับตกลงไปในถุงเท้าของพวกเธอที่แขวนไว้ข้างหน้าเตาผิงเพื่อที่จะให้ถุงเท้านั้นแห้ง ในตอนเช้าของวันต่อมาพวกเธอทั้งสามคนได้พบเหรียญอยู่ในถุงเท้าจึงเกิดความปิติยินดีมาก ต่อมาก็มีผู้คนมากมายแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้ โดยหวังว่าจะได้รับของขวัญในลักษณะเดียวกันบ้าง

The Chimney (ปล่องไฟ)
เหตุผลที่ซานตาคลอสที่ลงมาตามปล่องไฟนั้นต้องย้อนกลับไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ผู้คนในสมัยนั้นยังอาศัยอยู่ในใต้ดิน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีรูควันเป็นทางเข้าออกจากบ้าน หลังจากนั้นไม่นาน รูควันนั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยปล่องไฟ จึงทำให้ซานตาคลอสต้องเข้าออกทางปล่องไฟด้วย

Carol singing
เหตุผลที่ว่าทำไมผู้คนถึงเริ่มร้องเพลงในช่วงคริสต์มาสนั้นมาจากการที่นางฟ้าทั้งหลายได้ร้องเพลงประสานเสียงหลังจากที่ปรากฎกายลงมาต่อกลุ่มคนเลี้ยงแกะที่เมืองเบธเลเฮม เพื่อป่าวประกาศว่าพระเยซูได้ประสูติลงมายังโลกนี้แล้ว

ประวัติซานตาคลอส

ประวัติซานตาคลอส

ตำนานของซานตาคลอส (Santa Claus) สามารถย้อนกลับไปได้ถึงนักบุญนิโคลัสที่เกิดในตุรกีประมาณ 280 AD เซนต์นิโคลัสมอบทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาทั้งหมดและเดินทางไปชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้เจ็บป่วยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์เด็ก และกะลาสีเรือ

เซนต์นิโคลัสเข้าสู่วัฒนธรรมยอดนิยมของอเมริกาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในนิวยอร์กเมื่อครอบครัวชาวดัตช์รวมตัวกันเพื่อเป็นเกียรติในวันครบรอบการเสียชีวิตของ Saint Nicholas หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ซานตา

ประวัติศาสตร์และตำนานพื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมตะวันตกหลายประเทศ กล่าวกันว่าเขาเป็นผู้นำของขวัญไปยังบ้านของเด็กดีในช่วงเย็นและข้ามคืนวันคริสต์มาสอีฟ วันที่ 24 ธันวาคม ภาพลักษณ์สมัยใหม่ถูกดัดแปลงมาจากภาพลักษณ์ซินเทอร์กลาส (Sinterklass) แบบดัตช์ ซึ่งอาจมีพื้นฐานมาจากเรื่องเล่าชีวประวัตินักบุญเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ให้ของขวัญชื่อนักบุญนิโคลัส อีกทอดหนึ่ง เรื่องเล่าที่แทบไม่ต่างกันยังปรากฏในตำนานพื้นบ้านกรีกและไบแซนไทน์ คือ บาซิลแห่งซีซาเรีย วันสมโภชของบาซิลในวันที่ 1 มกราคมนั้น ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการแลกของขวัญในกรีซ

โดยทั่วไปซานตาคลอสถูกพรรณนาว่าเป็นชายเคราขาวร่างท้วมผู้ร่าเริงสนุกสนาน สวมโค้ทสีแดงกับคอเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีแดง เข็มขัดและรองเท้าหนังสีดำ (ภาพของเขามักไม่ค่อยมีเคราโดยไม่มีหนวด) ภาพลักษณ์นี้ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจากอิทธิพลอย่างสำคัญของกวี “การมาเยี่ยมจากนักบุญนิโคลัส” ของคลีเมนต์ คลาร์ก มัวร์ ใน ค.ศ.1823 และของนักเขียนภาพล้อเลียนและนักวาดการ์ตูนการเมือง โทมัส แนสต์ ภาพลักษณ์นี้ถูกรักษาและเสริมแต่งผ่านเพลง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือเด็กและภาพยนตร์ การพรรณนาซานตาคลอสในอเมริกาเหนือดังที่พัฒนาขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ต่อมาได้มีอิทธิพลต่อความเข้าใจสมัยใหม่ของฟาเธอร์คริสต์มาส ซินเตอร์กลาสและนักบุญนิโคลัสในวัฒนธรรมยุโรป

ตามความเชื่อซึ่งสามารถสืบย้อนไปได้ถึงคริสต์ศักราช 1820 ซานตาคลอสอาศัยที่ขั้วโลกเหนือ พร้อมกับเอลฟ์มีเวทมนตร์จำนวนมากและกวางเรนเดียร์เหาะเก้าตัว (แต่เดิมมีแปด) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ในแนวคิดซึ่งทำให้ได้รับความนิยมโดยเพลง “ซานตาคลอสกำลังมาเมือง” ใน ค.ศ. 1934 เชื่อกันว่าซานตาคลอสทำรายชื่อเด็กทั่วโลก และแบ่งประเภทพวกเขาตามพฤติกรรม ดื้อ หรือ น่ารัก และในกลางดึกวันคริสต์มาส ซานตาคลอสจะแอบเข้าไปในบ้านที่มีเด็กประพฤติดีทางปล่องไฟ เพื่อนำของขวัญไปใส่ในถุงเท้าที่แขวนรอไว้หน้าเตาผิง รวมทั้งของเล่นและลูกกวาด และบางครั้งส่งถ่านหินไปให้เด็กดื้อ ภายในคืนวันคริสต์มาสอีฟคืนเดียว เขาสำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของเอลฟ์ผู้ทำของเล่นในโรงงาน และกวางเรนเดียร์ที่ลากเลื่อนหิมะของเขา

ตำนานกวางเรนเดียร์ของซานตาคลอส

ตำนานกวางเรนเดียร์ของซานตาคลอส

รูดอล์ฟ (Rudolf) เป็นหนึ่งในกวาง 9 ตัวของซานตาคลอส แต่กวางที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือ กวางรูดอล์ฟ มันเป็นกวางสายพันธุ์เรนเดียร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ จมูกสีแดงของมัน

รูดอล์ฟเป็นลูกกวางของพ่อกวางที่มีชื่อว่า ดอนเนอร์ รูดอล์ฟถูกเพื่อน ๆ ของมันหัวเราะเยาะเย้ยอยู่เป็นประจำเนื่องจากจมูกที่มีสีแดงซึ่งแตกต่างจากพรรคพวก เมื่อวันคริสต์มาสอีฟ (วันก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวัน)

วันหนึ่งซานตาคลอสกำลังเดินทางไปให้ของขวัญกับเด็ก ๆ แต่แล้วก็มีหมอกทึบจัด จนซานตาคลอสคิดจะยกเลิกให้ของขวัญแล้ว แต่ซานตาคลอสเห็นสีแดงของจมูกของรูดอล์ฟ จึงคิดว่าจมูกสีแดงสว่างของมันอาจเป็นไฟส่องทางได้ จึงนำมันมาขี่ และสามารถให้ของขวัญเด็ก ๆ ได้ตามเป้าหมาย ซานตาคลอสจึงให้รูดอล์ฟเป็นกวางตัวหน้าสุดของขบวน และข้างหลังของรูดอล์ฟมีกวางอีก 8 ตัว รูดอล์ฟจึงเป็นกวางที่มีบุญคุณต่อซานตาคลอสมากที่สุด

คําอวยพรวันคริสต์มาส

เพลงวันคริสต์มาส

เพลงคริสต์มาสเริ่มมีขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่งโดยพระสงฆ์และฆราวาส มีเนื้อร้องเป็นภาษาลาติน ลักษณะของเพลงเป็นแบบสง่า เน้นถึงความหมายของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า แต่ในศตวรรษที่ 12 ได้มีการแต่งในท่วงทำนองที่ร่าเริงสนุกสนานมากขึ้น เริ่มจากประเทศอิตาลี โดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และนักบวชคณะฟรังซิสกัน เป็นผู้สนับสนุน ให้มีเพลงคริสต์มาสแบบใหม่

เพลงคริสตมาสแบบใหม่นี้ เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน เพราะมีท่วงทำนองที่ร่าเริงกว่า และเน้นถึงความชื่นชมยินดีในโอกาสคริสต์มาส เพลงเหล่านี้มีทั้งที่เป็นภาษาลาติน และภาษาพื้นเมือง เพลงหนึ่งที่แต่งในสมัยนั้น (แต่งคำร้องในปี ค.ศ.1274) และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือ เพลง Oh Come, All Ye Faithful หรือ Adeste Fideles ในภาษาลาติน เพลงคริสต์มาสที่นิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในศตวรรษที่ 19 จากประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เพลงที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ เพลง Silent Night, Holy Night

ความเป็นมาของเพลงนี้มาจากวันก่อนวันฉลองคริสต์มาส ของปี ค.ศ.1818 คุณพ่อโจเซฟ โมห์ (Joseph Mohr) เจ้าอาวาสวัดที่โอเบิร์นดอฟ (Oberndorf) ประเทศออสเตรีย ได้ข่าวว่าออร์แกนในวัดเสีย ทำให้วงขับร้องไม่สามารถร้องเพลงตามที่ซ้อมไว้ได้ จึงมีการแต่งเพลงคริสต์มาสใหม่ นำไปให้เพื่อนชื่อ ฟรานซ์ กรูเบอร์ (Franz Gruber) ใส่ทำนองในคืนวันที่ 24 นั่นเอง และเล่นเพลง Silent Night เป็นครั้งแรก โดยมีการเล่นกีตาร์ประกอบการขับร้อง ซึ่งกลายเป็นเพลงที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก

คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษา อังกฤษ

คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ

You are special, you are unique. May your Christmas be also as special and unique as you are!
Merry Christmas!

See also  [NEW] รีวิวเน้นๆ!! 5 ครีมซองเซเว่น เน้นบำรุง ลดสิว รอยดำ ตัวไหนน่าใช้มาดูกัน | ครีมรักษาสิวผด เซเว่น - PINKAGETHAILAND

คุณเป็นคนพิเศษ คุณไม่เหมือนใคร ขอให้คริสต์มาสของคุณพิเศษแบบไม่เหมือนใครอย่างที่คุณเป็น
สุขสันต์วันคริสต์มาส

Here’s wishing you all the joys of the season. Wish you and your family a Merry Christmas!

ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสนุก ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส

Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

ขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นที่สุดแด่คุณและครอบครัว ขอให้พระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดให้คุณและครอบครัวในคริสต์มาสนี้

May Christ bless you with all the happiness and success you deserve! Merry Xmas!

ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรแด่คุณ ด้วยความสุขและความสำเร็จที่คุณคู่ควร สุขสันต์วันคริสต์มาส

May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love.
Merry Xmas.

ขอให้โลกของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสดชื่น ในเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้และตลอดปี
ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยสันติภาพและความรัก สุขสันต์วันคริสต์มาส

May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love and your life with laughter.

ขอให้เทศกาลคริสต์มาสเต็มเติมความสนุกให้ครอบครัวของคุณ
เต็มเติมหัวใจด้วยความรัก และเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ

เนื้อเพลง We Wish You a Merry Christmas

We wish you a merry Christmas (ร้องสามรอบ)
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We want some lucky cookies (ร้องสามรอบ)
Please bring it right here!
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We won’t go until we get some (ร้องสามรอบ)
So bring it out here!
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We wish you a Merry Christmas (ร้องสามรอบ)
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

การ์ดวันคริสต์มาส

การ์ดวันคริสต์มาสเป็นบัตรอวยพรที่ส่งกันเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองคริสต์มาสแบบดั้งเดิมเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเทศกาลวันหยุดระหว่างคน การ์ดคริสต์มาสมักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสโดยคนในสังคมตะวันตกและในเอเชีย

การ์ดวันคริสต์มาส 6การ์ดวันคริสต์มาส 5การ์ดวันคริสต์มาส 4การ์ดวันคริสต์มาส 3การ์ดวันคริสต์มาส 2การ์ดวันคริสต์มาส 1

ข้อเท็จจริงของคริสต์มาส

 • ในแต่ละปีมีการจำหน่ายต้นคริสต์มาสจริง ในสหรัฐอเมริกาที่เดียวถึง 30-35 ล้านต้น มีผู้ปลูกต้นคริสต์มาส 21,000 ต้น ในสหรัฐอเมริกา (โดยปกติต้นไม้จะใช้เวลาเติบโต ประมาณ 15 ปีก่อนที่จะขายได้)
 • ในยุคกลางการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นไปอย่างครึกครื้น ซึ่งเหมือนกับงานปาร์ตี้ มาร์ดิกราส์ ในปัจจุบัน เทศกาลมาร์ดิกราส์ที่นิวออร์ลีนส์นั้นเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองรื่นเริงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 • คริสต์มาสถูกยกเลิก ตั้งแต่ปี 1659 ถึง 1681 การเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบอสตัน และผู้ฝ่าฝืนกฎหมายถูกปรับ 5 ชิลลิง
 • วันคริสต์มาส ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2413
 • Eggnog เครื่องดื่มรสชาติดีที่จะต้องมีกันทุกบ้านในช่วงหน้าเทศกาลคริสต์มาส

[Update] วันคริสต์มาส 2021 / 2564 รวมคําอวยพรและการ์ดวันคริสต์มาส | ของขวัญ วัน คริสต์มาส ทำ เอง – PINKAGETHAILAND

วันคริสต์มาส 2021 / 2564 ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส เป็นหนึ่งเทศกาลของคนตะวันตก ที่แพร่หลายไปทั่วโลกเปรียบได้ก็เหมือนกับวันสงกรานต์ของเรา วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะทำกิจกรรมกับครอบครัว หลังจากที่ทำงานมาทั้งปี วันนี้เป็นวันสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริสต์ เพราะเป็นวันครบรอบวันประสูติของพระเยซู หรืออีกความหมายคือ การฉลองการกำเนิดของพระเยซู

วันคริสต์มาสรูปภาพคริสต์มาส

วันคริสต์มาส

คริสต์มาส (ภาษาอังกฤษ: Christmas Day) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม

ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ก็หันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็น แต่เพียงมนุษย์ธรรดา ๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็น พระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์ พิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย

วันคริสต์มาส คริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู โดยในวันนี้ ชาวคริสต์จำนวนมากจะเดินทางไปร่วมพิธีนมัสการ ตามโบสถ์คาทอลิค ทำกันในเวลาเที่ยงคืน หรือที่ทางเยอรมนีเรียกว่า “ไวฮนาคท” (Weihnacht) หรือมีความหมายเดียวกันกับคำว่า “White Christmas” ซึ่งถือว่าเป็น “คืนอันศักดิ์สิทธิ์”

เหตุผลที่ คริสต์มาส เริ่มต้นในตอนเย็นของวัน คริสต์มาสอีฟ เพราะธรรมเนียมการนับปีของคริสเตียน วันจะเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกตามเรื่องราวในปฐมกาลเกิดความสว่างกับความมืด คือวันที่ 1 นอกจากนี้ในคืนก่อนวันนี้จะมีงานแครอลลิง ซึ่งจะมีเด็ก ๆ ไปร้องเพลงตามบ้านในคืนวันคริสต์มาสผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ จะมารวมตัวกันที่โบสถ์เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแสดง ร้องเพลง และในวันที่ 25 ธันวาคม ก็จะมีการเฉลิมฉลองกันตามบ้านเรือน และถือเป็นโอกาสดีที่จะมีการเยี่ยมเยียนระหว่างญาติพี่น้อง ส่วนในตอนกลางคืนทุกคนจะพร้อมหน้าเพื่อมาร่วมรับประทานอาหารค่ำและอาหารมื้อ สำคัญบนโต๊ะนั่นก็คือไก่งวง

ประวัติวันคริสต์มาส

ในอดีตจักรพรรดิออกัสตัส รับสั่งให้ราษฎรทุกคน ในอาณาจักรโรมัน ไปลงทะเบียนสำมะโนประชากร โยเซฟและมารีย์ ซึ่งมีครรภ์แก่จึงต้องเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม อันเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดประสูติ พอดีถึงกำหนดที่มารีย์จะคลอดบุตร เธอก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี เธอเอาผ้าพันกายพระกุมารแล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากตามโรงแรมไม่มีที่พักเลย

คืนนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้า ปรากฎแก่พวกเลี้ยงแกะ พวกเขาตกใจกลัวมาก แต่ทูตสวรรค์ปลอบพวกเขาว่า “อย่ากลัวไปเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอก คืนนี้เองในเมืองของกษัตริย์ดาวิด มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ พระองค์นั้นเป็นพระคริสต์พระเป็นเจ้า นี่จะเป็นหลักฐานให้พวกท่านแน่ใจคือ พวกท่านจะพบพระกุมารมีผ้าพันกาย นอนอยู่ในรางหญ้า”

ทันใดนั้นมีทูตสวรรค์อีกมากมาย ร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้าว่า “Gloria in Excelsis Deo” ขอเทิดพระเกียรติพระเจ้าผู้สถิตย์ในสวรรค์ชั้นสูงสุด สันติสุขบนพิภพจงเป็นของผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ประวัติของพระเยซู

ประวัติของพระเยซู

พระเยซู (ภาษาอังกฤษ: Jesus) เป็นชาวยิวผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนเรียกพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ เพราะถือว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า และเป็นพระเจ้าพระบุตรซึ่งเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ นอกจากนี้ในคัมภีร์ไบเบิลยังบันทึกว่าพระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ทรงรักษาคนตาบอดให้หายขาด รักษาคนพิการ โดยตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ ก็ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายหลังสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

ความสําคัญของวันคริสต์มาส

เราจะเห็นได้ว่า วันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระลึกถึงวันที่พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ที่จะอยู่กับเราตลอดไป ส่วนหนึ่งของมนุษย์เป็นพี่หัวปีที่จะนำมนุษย์ทั้งมวลไปสู่พระบิดาเจ้า พระองค์เป็นความสำเร็จบริบูรณ์ตามคำสัญญาของพระเจ้า ที่จะดูแลป้องกันรักษาเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ เราเป็นเหมือนลูกแกะที่หายไป แต่พระเยซูเป็นชุมพาบาลใจดีที่ตามหาเราจนพบและจะไม่มีอะไร ที่จะแยกเรากับพระองค์ได้อีกเลย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนจะรวยหรือจน คนศรัทธาหรือคนบาป ล้วนมีความสำคัญต่อหน้าพระเจ้าเสมอ เพราะตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้น พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระบุตรในมนุษย์ทุกคน เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้า นั่นหมายถึงเราต้องเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยากจน คนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา

“เขาจะรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รักพี่น้องที่มองเห็นได้ นี่แหละเป็นพระดำรัสที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เรา คนที่รักพระเจ้าต้องรักพี่น้องของตนด้วย”

กิจกรรมวันคริสต์มาส วันคริสต์มาสรูปภาพคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลหลักและวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มิใช่คริสต์ศาสนิกชน ในบางประเทศที่ไม่ใช่คริสต์ ประเทศเหล่านี้รับคริสต์มาสเข้ามาระหว่างถูกปกครองเป็นอาณานิคม (เช่น ฮ่องกง) ส่วนในประเทศอื่น ประชากรค่อย ๆ รับเอาการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มน้อยหรืออิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างประเทศ ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งคริสต์มาสเป็นที่นิยมแม้มีคริสตศาสนิกชนน้อย ก็ได้รับเอาคริสต์มาสส่วนที่เป็นฆราวาสหลายอย่าง เช่น การให้ของขวัญ การประดับตกแต่ง และต้นคริสต์มาส ประเทศที่คริสต์มาสไม่ใช่วันหยุดราชการ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบีย อัลจีเรีย ไทย เนปาล อิหร่าน ตุรกี และเกาหลีเหนือ การเฉลิมฉลองคริสต์มาสรอบโลกอาจมีรูปแบบแตกต่างกันชัดเจนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติ

 • เข้าโบสถ์
 • เดินขบวนทางศาสนา หรือ ขบวนแห่ก่อนคริสต์มาส
 • เดินขบวนฆราวาส หรือ ขบวนแห่ซึ่งนำเสนอซานตาคลอส และบุคคลสัญลักษณ์ของเทศกาลอื่น ๆ
 • การรวมญาติ และการแลกของขวัญ

วันคริสต์มาสทําอะไรบ้าง

ตกแต่งเครื่องประดับที่สวยงามในเทศกาลคริสต์มาส มีการตั้งต้นคริสมต์มาสไว้ในใจกลางเมือง (ภาษาอังกฤษ: Christmas tree) และ มีธรรมเนียมในการตกแต่งรอบ ๆ นอกบ้านด้วยไฟและสิ่งของที่เป็นประกาย รถลากเลื่อนตุ๊กตาหิมะ และสิ่งของอื่น ๆ ที่ให้ความหมายถึงวันคริสต์มาส เครื่องประดับตกแต่งสถานที่ที่กลายเป็นที่นิยมกันนั้น ได้แก่ ระฆัง กระดิ่ง เทียนไข ทอฟฟี่มีรูปร่างเป็นแท่งเป็นลายขาวแดง ถุงเท้ายาว พวงมาลัย และเทพยาดา

สัญลักษณ์ วันคริสต์มาสรูปภาพคริสต์มาส

สัญลักษณ์วันคริสต์มาส

The Christmas Wreath
การแขวนพวงมาลัยไว้ที่หน้าประตูบ้านนั้นเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันในช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญ รวมถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วย

Holly (ต้นฮอลลี่)
สีเขียวชอุ่มของต้นฮอลลี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ ซึ่งต้นฮอลลี่นี้เป็นต้นที่มีลักษณะเด่นเป็นพุ่มไม้เตี้ย ๆซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์

Bells (กระดิ่งวันคริสต์มาส)
เสียงระฆังที่ถูกดังขึ้นในตอนเช้าของวันคริสต์มาสนั้นถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการกำเนิดของพระเยซู

Poinsettia
เป็นดอกไม้ประจำเทศกาลคริสต์มาส

The Star (ดาว)
สำหรับชาวคริสต์เตียนนั้น ดาวคริสต์มาสถูกสมมติว่าเป็นแบบอย่างของการแสดงออกที่ดีโดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า “the bright and morning star”

Baubles and Apples (เครื่องประดับและแอปเปิ้ล)
ในบางแห่ง แอปเปิ้ลถูกใช้เป็นเครื่องประดับต้นไม้ จากการที่มีคนศรัทธาความเชื่อที่ว่า ลำต้นที่เกิดจากการรวมกันของต้นแอปเปิ้ลมองดูคล้ายกับต้นไม้แห่งชีวิตในแดนสวรรค์ แม้ว่าในคัมภีร์ไบเบิ้ลจะไม่ได้กล่าวไว้

Christmas Gifts (ของขวัญคริสต์มาส)
ประวัติความเป็นมาของการแลกเปลี่ยนของขวัญวันคริสต์มาสนั้นต้องย้อนกลับไปถึงประเพณีการให้ของขวัญในยุคโรมันซึ่งทำกันในเมือง Saturnalia

Christmas Rose
ดอกคริสต์มาสเดิมที มีต้นกำเนิดที่ประเทศอังกฤษและปัจจุบันนี้ก็สามารถค้นพบดอกคริสต์มาสได้ตามเทือกเขาในทางตอนกลางของยุโรป ดอกคริสต์มาสจะบานในช่วงฤดูหนาว

Christmas Colors
สีที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมีหลากหลาย เช่น สีแดงของผลฮอลลี่หรือซานตาคลอส, สีเขียวของต้นไม้, สีทองของเทียนและดวงดาว, สีขาวโพรนของทุ่งหิมะ

Mince Pies (พาย)
พายนั้นได้มีการเริ่มทำในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านนอกของพายจะมีความกรอบโดยจะมีรูอยู่ตรงกลาง พายได้ถูกเปรียบให้เป็นสัญลักษณ์เปลพระเยซูคริสต์

Father Christmas
ซานตาคลอส เขาถูกสร้างขึ้นมาโดย โทมัส เนสท์ เป็นนักเขียนการ์ตูนทางตอนเหนือของอเมริกาซึ่งเขาได้วาดรูดให้กับหนังสือรายสัปดาห์ที่ชื่อว่า Haper ในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช 1863-1883 รูปภาพของเขาจะเป็นรูปแบบสบาย ๆ ที่อ้างถึงบทกวีของชาวแอฟริกาตะวันตกจากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาเป็นรูปร่างที่อ้วนขึ้นเล็กน้อยจนได้กลายมาเป็นซานตาคลอสในปัจจุบันนี้

Stockings (ถุงเท้า)
จากนิทานที่เล่ากันว่ามีนักบุญชื่อนิโคลัสได้พบกับพี่น้องสามสาว ซึ่งพวกเธอได้พักอยู่นอกเมืองและมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากจน นักบุญนิโคลัสเกิดความคิดที่จะช่วยให้พวกเขาสามพี่น้องหลุดพ้นจากความเป็นไปได้ที่ 3 สาวพี่น้องจะต้องไปเป็นโสเภณี คืนนั้นนักบุญนิโคลาสก็ได้ปล่อยทองสามก้อนลงไปในปล่องไฟของบ้านของพวกเธอ ซึ่งเหรียญนั้นไม่ได้ตกลงไปบนพื้นเตาอย่างที่เขาคิดไว้แต่กลับตกลงไปในถุงเท้าของพวกเธอที่แขวนไว้ข้างหน้าเตาผิงเพื่อที่จะให้ถุงเท้านั้นแห้ง ในตอนเช้าของวันต่อมาพวกเธอทั้งสามคนได้พบเหรียญอยู่ในถุงเท้าจึงเกิดความปิติยินดีมาก ต่อมาก็มีผู้คนมากมายแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้ โดยหวังว่าจะได้รับของขวัญในลักษณะเดียวกันบ้าง

The Chimney (ปล่องไฟ)
เหตุผลที่ซานตาคลอสที่ลงมาตามปล่องไฟนั้นต้องย้อนกลับไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ผู้คนในสมัยนั้นยังอาศัยอยู่ในใต้ดิน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีรูควันเป็นทางเข้าออกจากบ้าน หลังจากนั้นไม่นาน รูควันนั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยปล่องไฟ จึงทำให้ซานตาคลอสต้องเข้าออกทางปล่องไฟด้วย

Carol singing
เหตุผลที่ว่าทำไมผู้คนถึงเริ่มร้องเพลงในช่วงคริสต์มาสนั้นมาจากการที่นางฟ้าทั้งหลายได้ร้องเพลงประสานเสียงหลังจากที่ปรากฎกายลงมาต่อกลุ่มคนเลี้ยงแกะที่เมืองเบธเลเฮม เพื่อป่าวประกาศว่าพระเยซูได้ประสูติลงมายังโลกนี้แล้ว

ประวัติซานตาคลอส

ประวัติซานตาคลอส

ตำนานของซานตาคลอส (Santa Claus) สามารถย้อนกลับไปได้ถึงนักบุญนิโคลัสที่เกิดในตุรกีประมาณ 280 AD เซนต์นิโคลัสมอบทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาทั้งหมดและเดินทางไปชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้เจ็บป่วยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์เด็ก และกะลาสีเรือ

เซนต์นิโคลัสเข้าสู่วัฒนธรรมยอดนิยมของอเมริกาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในนิวยอร์กเมื่อครอบครัวชาวดัตช์รวมตัวกันเพื่อเป็นเกียรติในวันครบรอบการเสียชีวิตของ Saint Nicholas หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ซานตา

ประวัติศาสตร์และตำนานพื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมตะวันตกหลายประเทศ กล่าวกันว่าเขาเป็นผู้นำของขวัญไปยังบ้านของเด็กดีในช่วงเย็นและข้ามคืนวันคริสต์มาสอีฟ วันที่ 24 ธันวาคม ภาพลักษณ์สมัยใหม่ถูกดัดแปลงมาจากภาพลักษณ์ซินเทอร์กลาส (Sinterklass) แบบดัตช์ ซึ่งอาจมีพื้นฐานมาจากเรื่องเล่าชีวประวัตินักบุญเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ให้ของขวัญชื่อนักบุญนิโคลัส อีกทอดหนึ่ง เรื่องเล่าที่แทบไม่ต่างกันยังปรากฏในตำนานพื้นบ้านกรีกและไบแซนไทน์ คือ บาซิลแห่งซีซาเรีย วันสมโภชของบาซิลในวันที่ 1 มกราคมนั้น ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการแลกของขวัญในกรีซ

See also  แคปชั่นกวนๆ คำคมโดนใจ Ep.2 | คํา คม หวาน ๆ กวน ๆ | ความรู้เกี่ยวกับความงามในบ้านล่าสุด

โดยทั่วไปซานตาคลอสถูกพรรณนาว่าเป็นชายเคราขาวร่างท้วมผู้ร่าเริงสนุกสนาน สวมโค้ทสีแดงกับคอเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีแดง เข็มขัดและรองเท้าหนังสีดำ (ภาพของเขามักไม่ค่อยมีเคราโดยไม่มีหนวด) ภาพลักษณ์นี้ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจากอิทธิพลอย่างสำคัญของกวี “การมาเยี่ยมจากนักบุญนิโคลัส” ของคลีเมนต์ คลาร์ก มัวร์ ใน ค.ศ.1823 และของนักเขียนภาพล้อเลียนและนักวาดการ์ตูนการเมือง โทมัส แนสต์ ภาพลักษณ์นี้ถูกรักษาและเสริมแต่งผ่านเพลง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือเด็กและภาพยนตร์ การพรรณนาซานตาคลอสในอเมริกาเหนือดังที่พัฒนาขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ต่อมาได้มีอิทธิพลต่อความเข้าใจสมัยใหม่ของฟาเธอร์คริสต์มาส ซินเตอร์กลาสและนักบุญนิโคลัสในวัฒนธรรมยุโรป

ตามความเชื่อซึ่งสามารถสืบย้อนไปได้ถึงคริสต์ศักราช 1820 ซานตาคลอสอาศัยที่ขั้วโลกเหนือ พร้อมกับเอลฟ์มีเวทมนตร์จำนวนมากและกวางเรนเดียร์เหาะเก้าตัว (แต่เดิมมีแปด) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ในแนวคิดซึ่งทำให้ได้รับความนิยมโดยเพลง “ซานตาคลอสกำลังมาเมือง” ใน ค.ศ. 1934 เชื่อกันว่าซานตาคลอสทำรายชื่อเด็กทั่วโลก และแบ่งประเภทพวกเขาตามพฤติกรรม ดื้อ หรือ น่ารัก และในกลางดึกวันคริสต์มาส ซานตาคลอสจะแอบเข้าไปในบ้านที่มีเด็กประพฤติดีทางปล่องไฟ เพื่อนำของขวัญไปใส่ในถุงเท้าที่แขวนรอไว้หน้าเตาผิง รวมทั้งของเล่นและลูกกวาด และบางครั้งส่งถ่านหินไปให้เด็กดื้อ ภายในคืนวันคริสต์มาสอีฟคืนเดียว เขาสำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของเอลฟ์ผู้ทำของเล่นในโรงงาน และกวางเรนเดียร์ที่ลากเลื่อนหิมะของเขา

ตำนานกวางเรนเดียร์ของซานตาคลอส

ตำนานกวางเรนเดียร์ของซานตาคลอส

รูดอล์ฟ (Rudolf) เป็นหนึ่งในกวาง 9 ตัวของซานตาคลอส แต่กวางที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือ กวางรูดอล์ฟ มันเป็นกวางสายพันธุ์เรนเดียร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ จมูกสีแดงของมัน

รูดอล์ฟเป็นลูกกวางของพ่อกวางที่มีชื่อว่า ดอนเนอร์ รูดอล์ฟถูกเพื่อน ๆ ของมันหัวเราะเยาะเย้ยอยู่เป็นประจำเนื่องจากจมูกที่มีสีแดงซึ่งแตกต่างจากพรรคพวก เมื่อวันคริสต์มาสอีฟ (วันก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวัน)

วันหนึ่งซานตาคลอสกำลังเดินทางไปให้ของขวัญกับเด็ก ๆ แต่แล้วก็มีหมอกทึบจัด จนซานตาคลอสคิดจะยกเลิกให้ของขวัญแล้ว แต่ซานตาคลอสเห็นสีแดงของจมูกของรูดอล์ฟ จึงคิดว่าจมูกสีแดงสว่างของมันอาจเป็นไฟส่องทางได้ จึงนำมันมาขี่ และสามารถให้ของขวัญเด็ก ๆ ได้ตามเป้าหมาย ซานตาคลอสจึงให้รูดอล์ฟเป็นกวางตัวหน้าสุดของขบวน และข้างหลังของรูดอล์ฟมีกวางอีก 8 ตัว รูดอล์ฟจึงเป็นกวางที่มีบุญคุณต่อซานตาคลอสมากที่สุด

คําอวยพรวันคริสต์มาส

เพลงวันคริสต์มาส

เพลงคริสต์มาสเริ่มมีขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่งโดยพระสงฆ์และฆราวาส มีเนื้อร้องเป็นภาษาลาติน ลักษณะของเพลงเป็นแบบสง่า เน้นถึงความหมายของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า แต่ในศตวรรษที่ 12 ได้มีการแต่งในท่วงทำนองที่ร่าเริงสนุกสนานมากขึ้น เริ่มจากประเทศอิตาลี โดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และนักบวชคณะฟรังซิสกัน เป็นผู้สนับสนุน ให้มีเพลงคริสต์มาสแบบใหม่

เพลงคริสตมาสแบบใหม่นี้ เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน เพราะมีท่วงทำนองที่ร่าเริงกว่า และเน้นถึงความชื่นชมยินดีในโอกาสคริสต์มาส เพลงเหล่านี้มีทั้งที่เป็นภาษาลาติน และภาษาพื้นเมือง เพลงหนึ่งที่แต่งในสมัยนั้น (แต่งคำร้องในปี ค.ศ.1274) และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือ เพลง Oh Come, All Ye Faithful หรือ Adeste Fideles ในภาษาลาติน เพลงคริสต์มาสที่นิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในศตวรรษที่ 19 จากประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เพลงที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ เพลง Silent Night, Holy Night

ความเป็นมาของเพลงนี้มาจากวันก่อนวันฉลองคริสต์มาส ของปี ค.ศ.1818 คุณพ่อโจเซฟ โมห์ (Joseph Mohr) เจ้าอาวาสวัดที่โอเบิร์นดอฟ (Oberndorf) ประเทศออสเตรีย ได้ข่าวว่าออร์แกนในวัดเสีย ทำให้วงขับร้องไม่สามารถร้องเพลงตามที่ซ้อมไว้ได้ จึงมีการแต่งเพลงคริสต์มาสใหม่ นำไปให้เพื่อนชื่อ ฟรานซ์ กรูเบอร์ (Franz Gruber) ใส่ทำนองในคืนวันที่ 24 นั่นเอง และเล่นเพลง Silent Night เป็นครั้งแรก โดยมีการเล่นกีตาร์ประกอบการขับร้อง ซึ่งกลายเป็นเพลงที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก

คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษา อังกฤษ

คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ

You are special, you are unique. May your Christmas be also as special and unique as you are!
Merry Christmas!

คุณเป็นคนพิเศษ คุณไม่เหมือนใคร ขอให้คริสต์มาสของคุณพิเศษแบบไม่เหมือนใครอย่างที่คุณเป็น
สุขสันต์วันคริสต์มาส

Here’s wishing you all the joys of the season. Wish you and your family a Merry Christmas!

ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสนุก ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส

Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

ขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นที่สุดแด่คุณและครอบครัว ขอให้พระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดให้คุณและครอบครัวในคริสต์มาสนี้

May Christ bless you with all the happiness and success you deserve! Merry Xmas!

ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรแด่คุณ ด้วยความสุขและความสำเร็จที่คุณคู่ควร สุขสันต์วันคริสต์มาส

May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love.
Merry Xmas.

ขอให้โลกของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสดชื่น ในเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้และตลอดปี
ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยสันติภาพและความรัก สุขสันต์วันคริสต์มาส

May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love and your life with laughter.

ขอให้เทศกาลคริสต์มาสเต็มเติมความสนุกให้ครอบครัวของคุณ
เต็มเติมหัวใจด้วยความรัก และเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ

เนื้อเพลง We Wish You a Merry Christmas

We wish you a merry Christmas (ร้องสามรอบ)
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We want some lucky cookies (ร้องสามรอบ)
Please bring it right here!
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We won’t go until we get some (ร้องสามรอบ)
So bring it out here!
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We wish you a Merry Christmas (ร้องสามรอบ)
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

การ์ดวันคริสต์มาส

การ์ดวันคริสต์มาสเป็นบัตรอวยพรที่ส่งกันเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองคริสต์มาสแบบดั้งเดิมเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเทศกาลวันหยุดระหว่างคน การ์ดคริสต์มาสมักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสโดยคนในสังคมตะวันตกและในเอเชีย

การ์ดวันคริสต์มาส 6การ์ดวันคริสต์มาส 5การ์ดวันคริสต์มาส 4การ์ดวันคริสต์มาส 3การ์ดวันคริสต์มาส 2การ์ดวันคริสต์มาส 1

ข้อเท็จจริงของคริสต์มาส

 • ในแต่ละปีมีการจำหน่ายต้นคริสต์มาสจริง ในสหรัฐอเมริกาที่เดียวถึง 30-35 ล้านต้น มีผู้ปลูกต้นคริสต์มาส 21,000 ต้น ในสหรัฐอเมริกา (โดยปกติต้นไม้จะใช้เวลาเติบโต ประมาณ 15 ปีก่อนที่จะขายได้)
 • ในยุคกลางการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นไปอย่างครึกครื้น ซึ่งเหมือนกับงานปาร์ตี้ มาร์ดิกราส์ ในปัจจุบัน เทศกาลมาร์ดิกราส์ที่นิวออร์ลีนส์นั้นเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองรื่นเริงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 • คริสต์มาสถูกยกเลิก ตั้งแต่ปี 1659 ถึง 1681 การเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบอสตัน และผู้ฝ่าฝืนกฎหมายถูกปรับ 5 ชิลลิง
 • วันคริสต์มาส ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2413
 • Eggnog เครื่องดื่มรสชาติดีที่จะต้องมีกันทุกบ้านในช่วงหน้าเทศกาลคริสต์มาส


YimYamFamily | ขับรถไปหัวหิน


YimYamFamily ปิดเทอม 1 อาทิตย์ พ่อบอมพาหนูยิ้มหนูแย้มขับรถไปหัวหิน นั่งรถจากเชียงใหม่ไปหัวหิน 13 ชั่วโมง! งานนี้มีเมื่อยแน่นอน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

YimYamFamily | ขับรถไปหัวหิน

กล่องสุ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่!! ในวันปีใหม่ (เปลี่ยนแฟนใหม่???)


มาถึงปีใหม่พบกับคลิป กล่องสุ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่!! ในวันปีใหม่ (เปลี่ยนแฟนใหม่???) เรื่องราวของเอกภาณุและทับทิมจะฮาแค่ไหนเชิญรับชมได้ที่ช่อง Epic Time เลยครับผม
Instagram เอก https://www.instagram.com/aek_phanuu/
instagram ทับทิม http://instagram.com/tubtimaekky
ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ : https://www.facebook.com/epictoyss/
ติดต่องานได้ที่
Email : [email protected]
โทร : 0623879193
EpicTime TheSkaFilm อีปิกไทม์

กล่องสุ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่!! ในวันปีใหม่ (เปลี่ยนแฟนใหม่???)

34 DIY HOLIDAY CARDS FOR YOUR LOVED ONES


​​Awesome DIY card ideas for Christmas
If you love doing personalized gifts and cards for people you love because this shows your true feelings towards them. Then this video is for you.
1. How to make a personalized 3D card
Take an A4 card paper and fold it exactly in half. Then on the side that is folded start cutting with your scissors four straight lines. Make sure you start with small lines at the top and they get bigger at the bottom to make sure that it looks like a Christmas tree. Cut approximately 4 lines. Then fold your card but the parts you just cut, try to fold them on the inside of the card instead of keeping them on the outside. Then take your favorite wrapping paper cut it in squares and stick it to each present square that appears in your card. Then, add a bow on top. And there you have it. Your own professionallooking Christmas card.
Add delicious treats inside your Cards
If you would like to go a step further with your Card giving skills try this one. If someone in your family, and to be more specific, a little person in your family loves Kinder chocolates. Take a box of them. Take your glue gun and stick 4 5 of them on a Christmas card. Then, add a cutout of a flame on top of each chocolate as, and little snowflakes for the details and there you have it. A delicious DIY Christmas Card.
How to use thread to decorate your cards
Pierce your card using a pencil or a needle in a Triangle shape. Then, take a green thread and place it from the inside of the paper where you pierced and take it all the way to the other side of the paper you pierced. Then keep moving on top until you see your tree forming. If you would like to add some extra decorations to your Christmas Tree, take some glass beads and add them on your tread. Then you’ll see how beautiful your card will look and how memorable it will be to the person you are giving it to.
How to decorate a Card using Washi tape
If you are not a very artistic person, but still want to make something beautiful for someone you love, then try this hack. Take all different varieties of your favorite washi tape. Try different sizes as well to make them extra beautiful. Then cut a 5inch piece from each of them and stick them on your Christmas card side by side. Then, using a yellow or orange marked draw a flame on top of each washi tape, this will turn your beautiful creation into Christmas candles.
How to use glitter on your Cards
You will love this little trick if you are after minimal DIY cards that are beautiful and pleasing to look at. Take a black card paper and fold it in half. Then using a paintbrush take some PVA craft glue and draw a simple tree on the outside of the black card. After that take you gold or silver glitter and dust it on top of the glue. Let it sit there for a few minutes until the glue is completely dry, remove the excess glitter and there you have it! A beautiful minimal card.

See also  [NEW] บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ร้านขายของที่ระลึก | ของที่ระลึกให้เพื่อน ทําเอง - PINKAGETHAILAND

Timestamps:
0:27 Beautiful Christmas card idea
1:00 Glass decoration Card for Christmas with glitter and snow
1:28 Add chocolate treats to your cards
2:49 How to decorate cards using buttons
3:20 How to decorate cards using nail polish
4:05 Gold 3D Christmas card
4:26 How to make a card using washi tape
4:40 Starbucks drink Christmas card
6:06 Affordable DIY Christmas Cards
7:02 Minimal Christmas Card tutorial
9:27 Origami paper card
10:18 Love/hearts posted notes card

Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/
Our Social Media:
Facebook: https://www.facebook.com/5Minute.Crafts.Girly/
Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/
Twitter: https://twitter.com/5m_crafts
Subscribe to 5Minute MAGIC: http://bit.ly/2ldditZ
5Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt
The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz

For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/
This video is made for entertainment purposes. We do not make any warranties about the completeness, safety and reliability. Any action you take upon the information on this video is strictly at your own risk, and we will not be liable for any damages or losses. It is the viewer’s responsibility to use judgment, care and precautions if one plans to replicate.
The following video might feature activity performed by our actors within controlled environment please use judgment, care, and precaution if you plan to replicate.

34 DIY HOLIDAY CARDS FOR YOUR LOVED ONES

หนูยิ้มหนูแย้ม สอยดาวแลกของขวัญ


หนูยิ้มหนูแย้มสอยดาวแลกของขวัญกับพ่อบอมแม่ปุ๋ยและพี่ๆทีมงานยิ้มแย้มเวิลด์ มาลุ้นกันว่าใครจะได้ของใคร และแกะของขวัญดูว่าได้อะไรกันบ้าง

หนูยิ้มหนูแย้ม สอยดาวแลกของขวัญ

บรีแอนน่า | ของขวัญปีใหม่ VS ของใช้เก่าๆ ฮาๆ 🎁 ชาเลนจ์ | VS ฉบับพิเศษส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่


บรีแอนน่า | เกมส์ vs มันส์ๆ สนุกๆ มาแล้วจ้าชื่อว่า ของขวัญใหม่ๆ VS ของใช้เก่าๆ รับรองความสนุก
ช่องทางการติดต่อ
Email: [email protected]
Line: jira_skyler_brianna
ขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ
รักนะจุ๊บๆ ♡♡♡
บรีแอนน่า เดวิส ฝากกด Like 👍 กด Share 💁‍♀‍ และ Subscribe ด้วยนะคะ 🔔
คอมเมนต์ติชมกันมาได้คะ ขอบคุณมากนะคะ 🙏
📍 ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของบรีแอนน่าได้ที่ 👇
➡️ YouTube : Brianna’s Secret Club
➡️ Facebook : Brianna’s Secret Club
➡️ Instagram : Brianna’s Secret Club
➡️ TikTok : Brianna
ติดต่องานสปอร์นเซอร์ได้ที่ไลน์ jira_skyler_brianna
หรืออีเมล [email protected]
ขอบคุณคะ
ครอบครัวบรีแอนน่า
บรีแอนน่า Brianna

บรีแอนน่า | ของขวัญปีใหม่ VS ของใช้เก่าๆ ฮาๆ 🎁 ชาเลนจ์ | VS ฉบับพิเศษส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKEUP

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ของขวัญ วัน คริสต์มาส ทำ เอง

Leave a Comment