[Update] | เจ้าขุน สูง – PINKAGETHAILAND

เจ้าขุน สูง: คุณกำลังดูกระทู้

++บรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษ++

บรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษ

บรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษนั้น แบ่งออกเป็น 5 ลำดับขั้น ได้แก่

1.      ดยุค (Duke พหุพจน์ว่า Dukes) สตรีหรือภรรยาของดยุค เรียก ดัชเชส(Duchess พหุพจน์ว่า Duchesses)

2.      มาควิส (Marquess พหุพจน์ว่า Marquesses) สตรีหรือภรรยาของมาควิส เรียก มาร์เควียเนส(Marchioness พหุพจน์ว่า Marchionesses)

3.      เอิร์ล หรือ เค้านต์ (Earl หรือ Count พหุพจน์ว่า Earls และ Counts) สตรีหรือภรรยาของเอิร์ล เรียก เค้าเตส(Countess พหุพจน์ว่า Countesses)

4.      ไวส์เคานต์ (Viscount พหุพจน์ว่า Viscounts)

 1. บารอน (Baron

  พหุพจน์ว่า

  Barons)

  สตรีหรือภรรยาของบารอน เรียก บารอเนส(

  Baroness

  พหุพจน์ว่า

  Baronesses)

ในนิยายโรแมนซ์แนวรีเจนซี่ จะเรียกพวกคนสูงศักดิ์ว่า My Lord (ชาย) หรือว่า ลอร์ดตามด้วยชื่อตำแหน่ง (ไม่ใช่ชื่อตัว)
ส่วนผู้หญิงก็ใช้ My Lady และเลดี้ กับสตรีสูงศักดิ์ (แหม…ชอบคำนี้จัง ฟังแล้วไพเราะจับหู อิอิ)
ตำแหน่งพวกนี้สืบทอดตามสายเลือดค่ะ จากพ่อไปยังลูกชาย ลูกสาว หรือว่าญาติก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้สืบทอดสายตรง ผู้สืบทอดจะดำรงตำแหน่งเดียวกันค่ะ

ขยายความ :
ตำแหน่งขุนนางตามศักดินาของอังกฤษ บรรดาศักดิ์นี้ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ เป็นรางวัลเมื่อสร้าง ความดีความชอบครั้งใหญ่ๆ มีการสืบต่อทางสายเลือด จากพ่อ ถึง ลูกชาย หลานชาย ลงมาตามลำดับเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีผู้สืบสกุล ฐานะคล้ายกับเชื้อพระวงศ์ของไทยเรา (หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์) ตรงที่จะมีการใช้ คำลงท้ายตามลำดับความสำคัญ แต่ผู้สืบสกุลที่จะได้รับโอนบรรดาศักดิ์ต่อมีเพียงลูกชายคนโตหรือญาติสนิท
เท่านั้น และจะได้รับก็ต่อเมื่อเจ้าของบรรดาศักดิ์คนเก่าเสียชีวิตลง
ขุนนางคนหนึ่งๆอาจมีบรรดาศักดิ์ได้หลายตำแหน่ง ภรรยาของขุนนางจะได้รับตำแหน่งในราชสำนักด้วย เช่นกัน เช่น ถ้าสามีเป็นดยุค ภรรยาจะได้รับตำแหน่ง ดัชเชส กรณีที่ขุนนางเสียชีวิต และไม่มีลูกชาย ลูกสาวคนโต จะรักษาตำแหน่งแทน จนกว่าจะมีผู้สืบทอดที่เหมาะสม

บรรดาศักดิ์ของอังกฤษเรียงตามลำดับความสูงต่ำได้ดังนี้

– Duke ดยุค (เทียบได้กับหม่อมเจ้า หรือเจ้าพระยาของไทย) เป็นบรรดาศักดิ์สูงสุดในสภาขุนนาง ตำแหน่งทางฝ่ายหญิง คือ Duchess ดัชเชส

– Marquis มาร์ควิส ตำแหน่งฝ่ายหญิงคือ Marchioness มาร์ชั่นเนส

– Earl เอิร์ล (หรือ Count เคานท์ สำหรับประเทศทางยุโรป เทียบได้กับตำแหน่ง พระยา) ฝ่ายหญิง คือ Countess เคาน์เตส

– Viscount ไวส์เคานท์ (อลิสแตร์ สก็อตต์ พระเอกของเรา ถือบรรดาศักดิ์ ไวส์เคานท์ ลีนดอน) ฝ่ายหญิง คือ Viscountess ไวส์เคาน์เตส

– Baron บารอน (พี่ชายของแคโรลีน นางเอกของเรา ถือบรรดาศักดิ์ บารอน บรินด์ลีย์) ฝ่ายหญิง คือ Baroness บารอนเนส เป็นตำแหน่งต่ำสุดในสภาขุนนาง

นอกจากนี้ยังมี ตำแหน่ง เซอร์ สไควร์ ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมในสภาขุนนาง แต่มีศักดินาถือครองที่ดิน เช่นเดียวกับ ขุนนางอื่นๆ (จำนวนที่นาที่ถือครองเป็นส่วนตามความสูงต่ำของตำแหน่ง)

บรรดาศักดิ์แต่ละอันมีชื่อประจำตำแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนามสกุลของขุนนางผู้ถือบรรดา ศักดิ์ เช่น พระเอกของเรา อลิสแตร์ สก็อตต์ บรรดาศักดิ์ ไวส์เคานท์ ลีนดอน ไม่ใช่ ไวส์เคานท์สก็อตต์ ไวส์เคานท์อลิสแตร์ ก็ไม่เรียก

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกบรรดาศักดิ์ขุนนางตั้งแต่บารอนขึ้นไปอย่างย่อๆ โดยใช้คำว่า ลอร์ด เช่น ลอร์ดลีนดอน ลอร์ดบรินด์ลีย์ สำหรับผู้หญิงใช้ เลดี้ และใช้เฉพาะชื่อบรรดาศักดิ์เท่านั้น ไม่มีการใช้ชื่อตัว หรือนามสกุล

เมื่อบุคคลที่ต่ำกว่าพูดกับดยุคหรือดัชเชส จะต้องลงท้ายประโยคว่า Your grace (เทียบได้กับ เพคะ ของไทยเรา) สำหรับขุนนางระดับมาร์ควิสถึงไวส์เคานท์ บุคคลที่ต่ำกว่าจะต้องลงท้ายประโยคว่า My lord ในขณะที่สนทนาด้วย ส่วนบารอนและตำแหน่งที่ต่ำกว่าไม่มีคำลงท้าย

ภรรยาของขุนนางชั้น peer ก็จะได้ตำแหน่งตามสามี แต่ตำแหน่งที่ได้มาเพราะการแต่งงานไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งใน House of Lords ค่ะ ต้องเป็นดัชเชสที่สืบทอดทางสายเลือดถึงจะมีสิทธิ์
ส่วน ลอร์ด กับ เลดี้ ไม่ใช่ตำแหน่งทางการ แต่เป็นคำเรียกค่ะ สมมุติว่าตำแหน่งจริงเป็นเอิร์ลแห่งแลงฟอร์ด แต่เวลาคุยกันก็เรียกว่า ลอร์ดแลงฟอร์ด อย่างนี้ได้ค่ะ ลูกๆ ของขุนนางก็เรียกว่าลอร์ดหรือเลดี้ได้เหมือนกัน

ลอร์ด

คำว่า ลอร์ด (Lord) เป็นบรรดาศักดิ์ของผู้ชายที่มีกำลังและอำนาจ ใช้แตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆ ซึ่งถ้าหากจะพูดในแง่ของตำแหน่งหรือบรรดาศักดิ์ในระบบขุนนางแล้ว ลอร์ด เป็นบรรดาศักดิ์ของชนชั้นสูงที่มีศักดินาถือครองที่ดินรวมถึงผลผลิตและแรงงานของทาสที่อาศัยอยู่ และ ยังจะใช้เป็นคำสุภาพของบุตรของขุนนางเหล่านั้นได้อีกด้วย เช่น บุตรชายคนเล็กของดยุค และมาควิสก็สามารถเรียกว่า ลอร์ด (ตามด้วย ชื่อ หรือ นามสกุล)ได้

ในบรรดาศักดิ์ของประเทศอังกฤษนั้น ไวส์เคานต์ และ บารอน นิยมใช้คำนำหน้าชื่อว่า ลอร์ด (Lord) และกับ ฝ่ายหญิง หรือภรรยาของ ไวส์เคานต์ และ บารอน ใช้คำนำหน้าชื่อว่า เลดี้ (Lady)

ส่วนขุนนางเพศชายทั้งหมดยกเว้น ดยุค มักจะใช้บรรดาศักดิ์แบบย่อๆว่า ลอร์ด แล้วตามด้วยชื่อสถานที่หรือนามสกุล เช่น อัลเฟรด เทนนีซัน บารอนที่ 1 แห่ง เทนนีซัน ก็จะเรียกกันทั่วๆไปว่า ลอร์ด เทนนีซัน เป็นต้น

ทั้งนี้ คำว่า ‘ลอร์ด’ สามารถใช้เรียกผู้ครอบครองหรือมีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆเช่น แลนด์ลอร์ด หรือเศรษฐีที่ดิน

ในวัฒนธรรมยุโรป ลอร์ด อาจหมายถึงคำนำหน้าชื่อเทียบเท่ากับคำว่า มิสเตอร์ (Mr.) ในภาษาอังกฤษ (ซินญอร์ ในภาษาอิตาลี หรือ แฮร์ ในภาษาเยอรมัน) หรืออาจจะเป็นคำสุภาพในภาษาอังกฤษที่หมายถึง คุณ เป็นต้น

ขณะที่สภาขุนนาง (House of Lords) ของอังกฤษหรือเรียกสั้นๆว่า the Lords เป็นสภาสูงของรัฐสภาอังกฤษ ประกอบไปด้วย อาร์กบิชอป 2 องค์, บิชอป 24 องค์ และ สมาชิกขุนนาง 692 ท่าน สมาชิกของสภาขุนนางเรียกว่า Lords of Parliament ในอดีต ทายาทของบรรดาขุนนางอังกฤษจะได้เป็นสมาชิกของสภาขุนนางโดยอัตโนมัติ เรียกว่า เพิ่งจะเปลี่ยนในปี 1999

นอกจากนี้ ลอร์ด ยังใช้เรียกเชิงยกย่องว่าเป็นนาย บางครั้ง ลูกศิษย์ก็อาจเรียกอาจารย์ที่ตนนับถือว่า ลอร์ด เช่น ในพระคริสตธรรมใหม่ ( ไบเบิ้ล ) ผู้คนและลูกศิษย์บางคน เรียกพระเยซูว่า ‘Lord’ หรือในนิทานจะพบว่า คนรับใช้หรือทาสจะเรียกผู้เป็นนาย หรือคนที่ตนยกย่องเป็นเจ้านายว่า ลอร์ด เช่น “Please save me , My Lord” ( ช่วยข้าด้วยเถิด เจ้านาย )

ตำแหน่งขุนนางชั้น peer นี้สืบทอดให้ลูกได้ ถ้าพ่อเป็นดยุค เมื่อ ลูกก็จะได้สืบทอดเป็นดยุคค่ะ โดยจะสืบทอดให้ลูกชายคนโตก่อน ถ้าลูกชายคนโตตาย ก็จะเป็นลูกชายคนถัดไป แต่ถ้าลูกชายคนโตมีลูกชาย ก็ต้องให้หลานชายที่เป็นลูกของลูกชายคนโตก่อน งงมั้ยคะ เอางี้ อธิบายด้วยราชวงศ์อังกฤษแล้วกันค่ะ
เจ้าฟ้าชายชารลส์ เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 1
เจ้าชายวิลเลี่ยม เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 2
เจ้าชายแฮร์รี่ เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 3
เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 4
เจ้าชายวิลเลี่ยมกับแฮร์รี่เป็นโอรสของชารลส์เป็นหลานควีน แต่มีลำดับสูงกว่า เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ที่เป็นโอรสองค์รองของควีนเอลิซาเบธที่สองเสียอีก หวังว่าคงเข้าใจมากขึ้นนะคะ

– ตำแหน่งจะสืบทอดกันไปเรื่อยๆ จากพ่อสู่ลูกสู่หลานในตำแหน่งเดียวกัน ไม่ใช่แบบหม่อมเจ้าของเราที่จะลดชั้นลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นคนสามัญ
– ส่วนใหญ่ตำแหน่งจะสืบทอดกันได้แต่ทายาทชาย ถ้าดยุคมีแต่ลูกสาว ตำแหน่งก็จะสืบทอดไปยังน้องชายหรือญาติผู้ชายลำดับถัดไป ยกเว้นตอนที่กษัตริย์มอบบรรดาศักดิ์ให้ขุนนางเขียนเงื่อนไขไว้ว่า สืบทอดให้ผู้หญิงได้ แต่กรณีนี้มีน้อยมากค่ะ
– ตำแหน่งจะสิ้นสุดลงเมื่อ ไม่มีลูกชาย หรือไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์เป็นทายาทเหลือแล้ว ตำแหน่งก็จะสิ้นสุดต้องคืนให้กษัตริย์ แล้วกษัตริย์ก็จะนำไปมอบให้คนอื่นต่อไปได้ หรือไม่มอบให้ใครเลยก็ได้
– ขุนนางคนหนึ่งอาจจะมีได้หลายตำแหน่ง ตัวอย่างนะคะ รอยซ์ เวสต์มอร์แลนด์ จาก A Kingdom of Dreams เป็น เอิร์ลแห่งเคลย์มอร์ ทำความดีความชอบได้รับตำแหน่ง ดยุคแห่งเคลย์มอร์มาอีก แต่ตำแหน่งเก่าๆ ที่เคยมีอยู่ก็ยังอยู่ รอยซ์เป็นดยุคเคลย์มอร์คนแรก แต่อาจจะเป็นเอิร์ลแห่งเคลย์มอร์คนที่เท่าไหร่ไม่รู้ ถ้าบรรพบุรุษทำความชอบไปเรื่อยๆ ก็ได้ตำแหน่งมาเพิ่มอีก จนมาถึงเคลย์ตันก็เลยมีตำแหน่งยาวเป็นหางว่าวจนตัวเองจำไม่ได้ ถึง 14 ตำแหน่ง แต่ตามปกติก็จะเรียกกันด้วยตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียว
– ขุนนางที่มีตำแหน่งหลายๆ ตำแหน่งนี่ อาจยกตำแหน่งรองลงไปจากตำแหน่งตัวเองให้ลูกชายคนโตที่เป็นทายาทได้ แต่ลูกชายคนรองไม่ได้นะคะ อย่างพ่อถือตำแหน่งดยุคกับมาร์ควิสอยู่ พอมีลูกชายก็ให้เป็นมาร์ควิส พอคน ลูกชายที่เป็นมาร์ควิสก็จะได้ตำแหน่งดยุค แล้วก็จะยกตำแหน่งมาร์ควิสให้ลูกตัวเองต่อ ยกตัวอย่าง กรณีของเอียนใน Almost Heaven นะคะ ปู่เป็นดยุคแห่งสแตนโฮป พ่อเป็นมาร์ควิส ไปแล้ว เมื่อ เอียนไปคืนดีกับปู่ ก็ได้ตำแหน่งมาร์ควิสแห่งเคนซิงตันมา เพราะฉะนั้น อนาคตเอียนจะได้เป็นดยุค ไม่น้อยหน้าเคลย์ตัน เหมือนกันค่ะ ^_^ แหะๆ ขออภัยนะคะ ยกตัวอย่างได้แต่นิยายของ Judith McNaught
– ที่อธิบายมาคร่าวๆ คือ basic ค่ะ ยังมีรายละเอียดอีกเยอะที่มักจะสร้างความสับสนให้เราเสมอ บางครั้งในนิยายโรแมนซ์ก็ยังผิดเลยค่ะ แล้วก็ยังมีตำแหน่งที่สืบทอดไม่ได้อีก อย่างเช่น พวกชั้น Knight อ่ะค่ะ เป็นความดีความชอบเฉพาะตัว อย่างเช่น เซอร์ ไอแซค นิวตัน

ขอเสริมอีกนิดเดียวค่ะ
      เกี่ยวกับชื่อที่ใช้เรียกเพื่อเป็นเกียรติ (Courtesy Title) ที่มีเป็นพิเศษสำหรับลูกของ Duke & Marquess ที่ลูกชายคนรอง ๆ จะถูกเรียกนำหน้าชื่อว่า Lord แล้วตามด้วยชื่อตัว ทั้งที่ตัวเองไม่มีบรรดาศักดิ์ เช่นชื่อตัวว่า Stephen ก็จะกลายเป็น Lord Stephen ส่วนลูกชายของ Earl จะถูกเรียกว่า Honorable เท่านั้น ไม่ใช่ Lord
ในขณะที่ลูกสาว ตั้งแต่ลูกสาวของ Earl เป็นต้นไปจะสามารถใช้คำนำหน้าว่า Lady แล้วตามด้วยชื่อตัวได้
    ยศที่ต่ำกว่านี้จะต้องใช้ Mr. หรือ Miss เท่านั้น
        กรณีที่ลูกสาวของขุนนางที่ใช้คำนำหน้าชื่อตัวเองว่า Lady Mary แต่งงานกับสามัญชน Mr. West เธอก็ยังคงเก็บคำนำหน้าชื่อตัวเองไว้ได้
        ความแตกต่างระหว่าง Baron กับ Baronet ก็คือ Baron ถูกนับว่าเป็นชนชั้นขุนนาง และมีที่นั่งใน House of Lords ภรรยาของ Baron จะถูกเรียกว่า Lady แต่ Baronet ไม่มีที่นั่งในสภา ส่วนภรรยาถ้าไม่ใช่ลูกสาวของ Earl & Marquess & Duke ก็ไม่สามารถใช้คำนำหน้าชื่อตัวเองว่า Lady ได้ ความเหมือนกันของ 2 ตำแหน่งนี้ก็คือ สืบทอดไปยังทายาทได้ ซึ่งแตกต่างไปจาก Knight ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะ ผู้ครองตำแหน่งใช้คำนำหน้าตัวเองว่า Sir ในขณะที่ภรรยาได้ใช้คำว่า Lady แต่เป็นการนำหน้านามสกุลของตัวเองยชน์ของนิยายโรแมนซ์อีกอย่างนึงทำให้เราได้ความรู้เพิ่ม

 

 

อ้างอิงจาก :

http://www.buildboard.com/viewtopic.php/1279/4638/96573/0/

http://th.wikipedia.org/wiki/

 

 

– ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ http://laura.chinet.com/html/titles02.html

[Update] | เจ้าขุน สูง – PINKAGETHAILAND

++บรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษ++

บรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษ

บรรดาศักดิ์ของขุนนางอังกฤษนั้น แบ่งออกเป็น 5 ลำดับขั้น ได้แก่

1.      ดยุค (Duke พหุพจน์ว่า Dukes) สตรีหรือภรรยาของดยุค เรียก ดัชเชส(Duchess พหุพจน์ว่า Duchesses)

2.      มาควิส (Marquess พหุพจน์ว่า Marquesses) สตรีหรือภรรยาของมาควิส เรียก มาร์เควียเนส(Marchioness พหุพจน์ว่า Marchionesses)

3.      เอิร์ล หรือ เค้านต์ (Earl หรือ Count พหุพจน์ว่า Earls และ Counts) สตรีหรือภรรยาของเอิร์ล เรียก เค้าเตส(Countess พหุพจน์ว่า Countesses)

4.      ไวส์เคานต์ (Viscount พหุพจน์ว่า Viscounts)

 1. บารอน (Baron

  พหุพจน์ว่า

  Barons)

  สตรีหรือภรรยาของบารอน เรียก บารอเนส(

  Baroness

  พหุพจน์ว่า

  Baronesses)

ในนิยายโรแมนซ์แนวรีเจนซี่ จะเรียกพวกคนสูงศักดิ์ว่า My Lord (ชาย) หรือว่า ลอร์ดตามด้วยชื่อตำแหน่ง (ไม่ใช่ชื่อตัว)
ส่วนผู้หญิงก็ใช้ My Lady และเลดี้ กับสตรีสูงศักดิ์ (แหม…ชอบคำนี้จัง ฟังแล้วไพเราะจับหู อิอิ)
ตำแหน่งพวกนี้สืบทอดตามสายเลือดค่ะ จากพ่อไปยังลูกชาย ลูกสาว หรือว่าญาติก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้สืบทอดสายตรง ผู้สืบทอดจะดำรงตำแหน่งเดียวกันค่ะ

ขยายความ :
ตำแหน่งขุนนางตามศักดินาของอังกฤษ บรรดาศักดิ์นี้ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ เป็นรางวัลเมื่อสร้าง ความดีความชอบครั้งใหญ่ๆ มีการสืบต่อทางสายเลือด จากพ่อ ถึง ลูกชาย หลานชาย ลงมาตามลำดับเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีผู้สืบสกุล ฐานะคล้ายกับเชื้อพระวงศ์ของไทยเรา (หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์) ตรงที่จะมีการใช้ คำลงท้ายตามลำดับความสำคัญ แต่ผู้สืบสกุลที่จะได้รับโอนบรรดาศักดิ์ต่อมีเพียงลูกชายคนโตหรือญาติสนิท
เท่านั้น และจะได้รับก็ต่อเมื่อเจ้าของบรรดาศักดิ์คนเก่าเสียชีวิตลง
ขุนนางคนหนึ่งๆอาจมีบรรดาศักดิ์ได้หลายตำแหน่ง ภรรยาของขุนนางจะได้รับตำแหน่งในราชสำนักด้วย เช่นกัน เช่น ถ้าสามีเป็นดยุค ภรรยาจะได้รับตำแหน่ง ดัชเชส กรณีที่ขุนนางเสียชีวิต และไม่มีลูกชาย ลูกสาวคนโต จะรักษาตำแหน่งแทน จนกว่าจะมีผู้สืบทอดที่เหมาะสม

บรรดาศักดิ์ของอังกฤษเรียงตามลำดับความสูงต่ำได้ดังนี้

– Duke ดยุค (เทียบได้กับหม่อมเจ้า หรือเจ้าพระยาของไทย) เป็นบรรดาศักดิ์สูงสุดในสภาขุนนาง ตำแหน่งทางฝ่ายหญิง คือ Duchess ดัชเชส

– Marquis มาร์ควิส ตำแหน่งฝ่ายหญิงคือ Marchioness มาร์ชั่นเนส

– Earl เอิร์ล (หรือ Count เคานท์ สำหรับประเทศทางยุโรป เทียบได้กับตำแหน่ง พระยา) ฝ่ายหญิง คือ Countess เคาน์เตส

– Viscount ไวส์เคานท์ (อลิสแตร์ สก็อตต์ พระเอกของเรา ถือบรรดาศักดิ์ ไวส์เคานท์ ลีนดอน) ฝ่ายหญิง คือ Viscountess ไวส์เคาน์เตส

– Baron บารอน (พี่ชายของแคโรลีน นางเอกของเรา ถือบรรดาศักดิ์ บารอน บรินด์ลีย์) ฝ่ายหญิง คือ Baroness บารอนเนส เป็นตำแหน่งต่ำสุดในสภาขุนนาง

นอกจากนี้ยังมี ตำแหน่ง เซอร์ สไควร์ ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมในสภาขุนนาง แต่มีศักดินาถือครองที่ดิน เช่นเดียวกับ ขุนนางอื่นๆ (จำนวนที่นาที่ถือครองเป็นส่วนตามความสูงต่ำของตำแหน่ง)

บรรดาศักดิ์แต่ละอันมีชื่อประจำตำแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนามสกุลของขุนนางผู้ถือบรรดา ศักดิ์ เช่น พระเอกของเรา อลิสแตร์ สก็อตต์ บรรดาศักดิ์ ไวส์เคานท์ ลีนดอน ไม่ใช่ ไวส์เคานท์สก็อตต์ ไวส์เคานท์อลิสแตร์ ก็ไม่เรียก

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกบรรดาศักดิ์ขุนนางตั้งแต่บารอนขึ้นไปอย่างย่อๆ โดยใช้คำว่า ลอร์ด เช่น ลอร์ดลีนดอน ลอร์ดบรินด์ลีย์ สำหรับผู้หญิงใช้ เลดี้ และใช้เฉพาะชื่อบรรดาศักดิ์เท่านั้น ไม่มีการใช้ชื่อตัว หรือนามสกุล

เมื่อบุคคลที่ต่ำกว่าพูดกับดยุคหรือดัชเชส จะต้องลงท้ายประโยคว่า Your grace (เทียบได้กับ เพคะ ของไทยเรา) สำหรับขุนนางระดับมาร์ควิสถึงไวส์เคานท์ บุคคลที่ต่ำกว่าจะต้องลงท้ายประโยคว่า My lord ในขณะที่สนทนาด้วย ส่วนบารอนและตำแหน่งที่ต่ำกว่าไม่มีคำลงท้าย

ภรรยาของขุนนางชั้น peer ก็จะได้ตำแหน่งตามสามี แต่ตำแหน่งที่ได้มาเพราะการแต่งงานไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งใน House of Lords ค่ะ ต้องเป็นดัชเชสที่สืบทอดทางสายเลือดถึงจะมีสิทธิ์
ส่วน ลอร์ด กับ เลดี้ ไม่ใช่ตำแหน่งทางการ แต่เป็นคำเรียกค่ะ สมมุติว่าตำแหน่งจริงเป็นเอิร์ลแห่งแลงฟอร์ด แต่เวลาคุยกันก็เรียกว่า ลอร์ดแลงฟอร์ด อย่างนี้ได้ค่ะ ลูกๆ ของขุนนางก็เรียกว่าลอร์ดหรือเลดี้ได้เหมือนกัน

ลอร์ด

คำว่า ลอร์ด (Lord) เป็นบรรดาศักดิ์ของผู้ชายที่มีกำลังและอำนาจ ใช้แตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆ ซึ่งถ้าหากจะพูดในแง่ของตำแหน่งหรือบรรดาศักดิ์ในระบบขุนนางแล้ว ลอร์ด เป็นบรรดาศักดิ์ของชนชั้นสูงที่มีศักดินาถือครองที่ดินรวมถึงผลผลิตและแรงงานของทาสที่อาศัยอยู่ และ ยังจะใช้เป็นคำสุภาพของบุตรของขุนนางเหล่านั้นได้อีกด้วย เช่น บุตรชายคนเล็กของดยุค และมาควิสก็สามารถเรียกว่า ลอร์ด (ตามด้วย ชื่อ หรือ นามสกุล)ได้

ในบรรดาศักดิ์ของประเทศอังกฤษนั้น ไวส์เคานต์ และ บารอน นิยมใช้คำนำหน้าชื่อว่า ลอร์ด (Lord) และกับ ฝ่ายหญิง หรือภรรยาของ ไวส์เคานต์ และ บารอน ใช้คำนำหน้าชื่อว่า เลดี้ (Lady)

ส่วนขุนนางเพศชายทั้งหมดยกเว้น ดยุค มักจะใช้บรรดาศักดิ์แบบย่อๆว่า ลอร์ด แล้วตามด้วยชื่อสถานที่หรือนามสกุล เช่น อัลเฟรด เทนนีซัน บารอนที่ 1 แห่ง เทนนีซัน ก็จะเรียกกันทั่วๆไปว่า ลอร์ด เทนนีซัน เป็นต้น

ทั้งนี้ คำว่า ‘ลอร์ด’ สามารถใช้เรียกผู้ครอบครองหรือมีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆเช่น แลนด์ลอร์ด หรือเศรษฐีที่ดิน

ในวัฒนธรรมยุโรป ลอร์ด อาจหมายถึงคำนำหน้าชื่อเทียบเท่ากับคำว่า มิสเตอร์ (Mr.) ในภาษาอังกฤษ (ซินญอร์ ในภาษาอิตาลี หรือ แฮร์ ในภาษาเยอรมัน) หรืออาจจะเป็นคำสุภาพในภาษาอังกฤษที่หมายถึง คุณ เป็นต้น

ขณะที่สภาขุนนาง (House of Lords) ของอังกฤษหรือเรียกสั้นๆว่า the Lords เป็นสภาสูงของรัฐสภาอังกฤษ ประกอบไปด้วย อาร์กบิชอป 2 องค์, บิชอป 24 องค์ และ สมาชิกขุนนาง 692 ท่าน สมาชิกของสภาขุนนางเรียกว่า Lords of Parliament ในอดีต ทายาทของบรรดาขุนนางอังกฤษจะได้เป็นสมาชิกของสภาขุนนางโดยอัตโนมัติ เรียกว่า เพิ่งจะเปลี่ยนในปี 1999

นอกจากนี้ ลอร์ด ยังใช้เรียกเชิงยกย่องว่าเป็นนาย บางครั้ง ลูกศิษย์ก็อาจเรียกอาจารย์ที่ตนนับถือว่า ลอร์ด เช่น ในพระคริสตธรรมใหม่ ( ไบเบิ้ล ) ผู้คนและลูกศิษย์บางคน เรียกพระเยซูว่า ‘Lord’ หรือในนิทานจะพบว่า คนรับใช้หรือทาสจะเรียกผู้เป็นนาย หรือคนที่ตนยกย่องเป็นเจ้านายว่า ลอร์ด เช่น “Please save me , My Lord” ( ช่วยข้าด้วยเถิด เจ้านาย )

ตำแหน่งขุนนางชั้น peer นี้สืบทอดให้ลูกได้ ถ้าพ่อเป็นดยุค เมื่อ ลูกก็จะได้สืบทอดเป็นดยุคค่ะ โดยจะสืบทอดให้ลูกชายคนโตก่อน ถ้าลูกชายคนโตตาย ก็จะเป็นลูกชายคนถัดไป แต่ถ้าลูกชายคนโตมีลูกชาย ก็ต้องให้หลานชายที่เป็นลูกของลูกชายคนโตก่อน งงมั้ยคะ เอางี้ อธิบายด้วยราชวงศ์อังกฤษแล้วกันค่ะ
เจ้าฟ้าชายชารลส์ เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 1
เจ้าชายวิลเลี่ยม เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 2
เจ้าชายแฮร์รี่ เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 3
เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ เป็น ผู้สืบราชสมบัติอันดับที่ 4
เจ้าชายวิลเลี่ยมกับแฮร์รี่เป็นโอรสของชารลส์เป็นหลานควีน แต่มีลำดับสูงกว่า เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ที่เป็นโอรสองค์รองของควีนเอลิซาเบธที่สองเสียอีก หวังว่าคงเข้าใจมากขึ้นนะคะ

– ตำแหน่งจะสืบทอดกันไปเรื่อยๆ จากพ่อสู่ลูกสู่หลานในตำแหน่งเดียวกัน ไม่ใช่แบบหม่อมเจ้าของเราที่จะลดชั้นลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นคนสามัญ
– ส่วนใหญ่ตำแหน่งจะสืบทอดกันได้แต่ทายาทชาย ถ้าดยุคมีแต่ลูกสาว ตำแหน่งก็จะสืบทอดไปยังน้องชายหรือญาติผู้ชายลำดับถัดไป ยกเว้นตอนที่กษัตริย์มอบบรรดาศักดิ์ให้ขุนนางเขียนเงื่อนไขไว้ว่า สืบทอดให้ผู้หญิงได้ แต่กรณีนี้มีน้อยมากค่ะ
– ตำแหน่งจะสิ้นสุดลงเมื่อ ไม่มีลูกชาย หรือไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์เป็นทายาทเหลือแล้ว ตำแหน่งก็จะสิ้นสุดต้องคืนให้กษัตริย์ แล้วกษัตริย์ก็จะนำไปมอบให้คนอื่นต่อไปได้ หรือไม่มอบให้ใครเลยก็ได้
– ขุนนางคนหนึ่งอาจจะมีได้หลายตำแหน่ง ตัวอย่างนะคะ รอยซ์ เวสต์มอร์แลนด์ จาก A Kingdom of Dreams เป็น เอิร์ลแห่งเคลย์มอร์ ทำความดีความชอบได้รับตำแหน่ง ดยุคแห่งเคลย์มอร์มาอีก แต่ตำแหน่งเก่าๆ ที่เคยมีอยู่ก็ยังอยู่ รอยซ์เป็นดยุคเคลย์มอร์คนแรก แต่อาจจะเป็นเอิร์ลแห่งเคลย์มอร์คนที่เท่าไหร่ไม่รู้ ถ้าบรรพบุรุษทำความชอบไปเรื่อยๆ ก็ได้ตำแหน่งมาเพิ่มอีก จนมาถึงเคลย์ตันก็เลยมีตำแหน่งยาวเป็นหางว่าวจนตัวเองจำไม่ได้ ถึง 14 ตำแหน่ง แต่ตามปกติก็จะเรียกกันด้วยตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียว
– ขุนนางที่มีตำแหน่งหลายๆ ตำแหน่งนี่ อาจยกตำแหน่งรองลงไปจากตำแหน่งตัวเองให้ลูกชายคนโตที่เป็นทายาทได้ แต่ลูกชายคนรองไม่ได้นะคะ อย่างพ่อถือตำแหน่งดยุคกับมาร์ควิสอยู่ พอมีลูกชายก็ให้เป็นมาร์ควิส พอคน ลูกชายที่เป็นมาร์ควิสก็จะได้ตำแหน่งดยุค แล้วก็จะยกตำแหน่งมาร์ควิสให้ลูกตัวเองต่อ ยกตัวอย่าง กรณีของเอียนใน Almost Heaven นะคะ ปู่เป็นดยุคแห่งสแตนโฮป พ่อเป็นมาร์ควิส ไปแล้ว เมื่อ เอียนไปคืนดีกับปู่ ก็ได้ตำแหน่งมาร์ควิสแห่งเคนซิงตันมา เพราะฉะนั้น อนาคตเอียนจะได้เป็นดยุค ไม่น้อยหน้าเคลย์ตัน เหมือนกันค่ะ ^_^ แหะๆ ขออภัยนะคะ ยกตัวอย่างได้แต่นิยายของ Judith McNaught
– ที่อธิบายมาคร่าวๆ คือ basic ค่ะ ยังมีรายละเอียดอีกเยอะที่มักจะสร้างความสับสนให้เราเสมอ บางครั้งในนิยายโรแมนซ์ก็ยังผิดเลยค่ะ แล้วก็ยังมีตำแหน่งที่สืบทอดไม่ได้อีก อย่างเช่น พวกชั้น Knight อ่ะค่ะ เป็นความดีความชอบเฉพาะตัว อย่างเช่น เซอร์ ไอแซค นิวตัน

ขอเสริมอีกนิดเดียวค่ะ
      เกี่ยวกับชื่อที่ใช้เรียกเพื่อเป็นเกียรติ (Courtesy Title) ที่มีเป็นพิเศษสำหรับลูกของ Duke & Marquess ที่ลูกชายคนรอง ๆ จะถูกเรียกนำหน้าชื่อว่า Lord แล้วตามด้วยชื่อตัว ทั้งที่ตัวเองไม่มีบรรดาศักดิ์ เช่นชื่อตัวว่า Stephen ก็จะกลายเป็น Lord Stephen ส่วนลูกชายของ Earl จะถูกเรียกว่า Honorable เท่านั้น ไม่ใช่ Lord
ในขณะที่ลูกสาว ตั้งแต่ลูกสาวของ Earl เป็นต้นไปจะสามารถใช้คำนำหน้าว่า Lady แล้วตามด้วยชื่อตัวได้
    ยศที่ต่ำกว่านี้จะต้องใช้ Mr. หรือ Miss เท่านั้น
        กรณีที่ลูกสาวของขุนนางที่ใช้คำนำหน้าชื่อตัวเองว่า Lady Mary แต่งงานกับสามัญชน Mr. West เธอก็ยังคงเก็บคำนำหน้าชื่อตัวเองไว้ได้
        ความแตกต่างระหว่าง Baron กับ Baronet ก็คือ Baron ถูกนับว่าเป็นชนชั้นขุนนาง และมีที่นั่งใน House of Lords ภรรยาของ Baron จะถูกเรียกว่า Lady แต่ Baronet ไม่มีที่นั่งในสภา ส่วนภรรยาถ้าไม่ใช่ลูกสาวของ Earl & Marquess & Duke ก็ไม่สามารถใช้คำนำหน้าชื่อตัวเองว่า Lady ได้ ความเหมือนกันของ 2 ตำแหน่งนี้ก็คือ สืบทอดไปยังทายาทได้ ซึ่งแตกต่างไปจาก Knight ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะ ผู้ครองตำแหน่งใช้คำนำหน้าตัวเองว่า Sir ในขณะที่ภรรยาได้ใช้คำว่า Lady แต่เป็นการนำหน้านามสกุลของตัวเองยชน์ของนิยายโรแมนซ์อีกอย่างนึงทำให้เราได้ความรู้เพิ่ม

 

 

อ้างอิงจาก :

http://www.buildboard.com/viewtopic.php/1279/4638/96573/0/

http://th.wikipedia.org/wiki/

 

 

– ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ http://laura.chinet.com/html/titles02.html


\”เจ้าขุน” เปิดความฝันอยากเป็นนักธุรกิจ พร้อมรีวิวชีวิตในต่างแดนกว่า 6 ปี (คลิปจัดเต็ม)


\”เจ้าขุน” เปิดความฝันอยากเป็นนักธุรกิจ พร้อมรีวิวชีวิตในต่างแดนกว่า 6 ปี (คลิปจัดเต็ม)
.
.
เจ้าขุนจักรภัทร
บ้านวรรธนะสิน
สามเจ้า
พ่อเจแม่ปิ่น
ลูกเจเจตริน
รีวิวชีวิตเจ้าขุน
ความฝันเจ้าขุน
ไนน์เอ็นเตอร์เทน
9entertain

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

\

JAONAAY – คนละชั้น [Official MV]


SINGLE : คนละชั้น
ARTIST : JAONAAY
LABEL : เจมีดี (Jaymidi)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แว่นใหญ่ Room39
Arranged : ติณณ์ นภาลัย
Bass : อนุชิต ธนัญชัย
Keyboard : ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
Guitar : แว่นใหญ่
Vocal Director : อิศรา กิจนิตย์ชีว์
Background Vocal : อิศรา กิจนิตย์ชีว์
CoProducer : สุธี แสงเสรีชน
Mixed and Mastered : สุธี แสงเสรีชน
Produced by : ติณณ์ นภาลัย, ชุติมน วิจิตรทฤษฎี, แว่นใหญ่
Executive Producer : เจตริน วรรธนะสิน
Lyrics
Verse 1
นั่งมองดูตัวเราเอง นั่งฟังเพลงประจำตัวเรา
ฟังแต่เพลง คนข้างล่างทุกวัน
ได้แต่แหงนมองไปวันๆ ก็รู้ว่าคงจะไม่มีวัน
ที่เธอนั้นจะมองเห็นกันซักที
Pre Chorus
เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่ อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ
Chorus
ก็เรานั้น มันคนละชั้น จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น ได้แต่แหงน มองขึ้นไป
Verse2
ทำได้ แค่เพียง นั่งฝัน ว่าเธอ จะมองคน อย่างฉัน
และคิดไปไกลว่าสักวัน ที่สองเราได้รักกัน
แต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริง
เพราะความจริงเธอนะ อยู่บนนั้น
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้
อยากขอให้มีแค่ซักวัน ที่เธอนั้นได้เห็นกัน
และฝันก็คงได้กลายเป็นจริง
Pre Chorus
Chorus
Verse 3
อยู่ตรงนั้นเธอ Have Fun หรือเปล่า
หรือที่จริงแล้วมันเงียบเหงาว่างเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้น ลดลงมา
ลดชั้นลงมาอยู่ใกล้กันซักที

Chorus
Chorus
ให้เธออยู่บนนั้น (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
ก็ทำได้แค่ฝัน (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
(ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น) อยากให้เธอมองมาซักที
_____________________________________
Digital Download 4922 28
Apple Music: https://apple.co/36eVszi
Joox: https://open.joox.com/s/rd?k=a49c
Spotify: https://sptfy.com/hTaL
Tidal: https://tidal.com/browse/track/101886167
LINE Melody: https://melody.line.me/melody/16989
_____________________________________
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
IG : @Jaymidichannel
Facebook : Jaymidichannel
Youtube : Jaymidichannel
Subscribe Click : http://bit.ly/2rOhMtG
คนละชั้น JAONAAYJaymidi

JAONAAY - คนละชั้น [Official MV]

ร้องไห้ได้ไหม – แซ็ค ชุมแพ |【Official MV】


เพลง : ร้องไห้ได้ไหม
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง/ทำนอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง : ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา (เดอะชิน)
Mix Master : อานนท์ เชื้อบุญมา
Graphic Director/Creative : น๊อตซิ่ง ต้นไม้มิวสิค
Assistant Photographer : แฮม ต้นไม้มิวสิค
………………………………………………………………
Producer : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
Manager : พี่ตั้ม สามารถ ทองขาว
ติดต่องานแสดง : 0818235155
……………………………………………………………..
เฮ็ดดีที่สุด พยายามทุกอย่าง
ยอมทุกทุกทาง เก็บเอาไว้คนเดียว
ไผกะบ่เห็นค่า ไผกะบ่เข้าใจ
คนฮักกะเหมิดใจ บ่เหลือไผเลยอิหลี
ขอร้องไห้ได้ไหม หัวใจมันเกินจะทน
เก็บอาการมาโดน เจ็บจนทนไม่ไหว
ขอร้องไห้ได้บ่ มาท้อมาแท้ แท้น้อหัวใจ
คือมองบ่เห็นทางไป ขอฮ้องไห้แน่เด้อ
โลกนี้ช่างว่างเปล่า เดียวดายแท้หัวใจ
มีคำถามที่เก็บไว้ ชีวิตเฮาทำไมต้องเป็นแบบนี้
() Solo:
ภาวนาให้ฟ้าในวันรุ่ง มอบกำลังใจให้ก้าวต่อ
มีใครสักคนบ้างไหมที่พอเข้าใจ โอบกอดปลอบโยนบ่ไปไส
อยู่เคียงข้างกันเป็นแฮงใจ…สิมีบ่
()
………………………………………………………………………
⏩ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
👉https://www.facebook.com/TonmaiMusic/
👉https://www.facebook.com/BigLoveMusicGroup
…………………………………………………………………

ร้องไห้ได้ไหม - แซ็ค ชุมแพ |【Official MV】

ประวัติ เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน/MouthMoy


เกิดเมื่อ: 9 มิถุนายน 2546 (อายุ 16 ปี)
ความสูง: 1.75 ม.
พ่อแม่: เจตริน วรรธนะสิน, เก็จมณี วรรธนะสิน
พี่น้อง: จินเจษฎ์ วรรธนะสิน ชื่อเล่น เจ้านาย (28 มิถุนายน 2544), จักรภัทร วรรธนะสิน ชื่อเล่น เจ้าขุน (9 มิถุนายน 2546) และจักร วรรธนะสิน ชื่อเล่น เจ้าสมุทร (14 กุมภาพันธ์ 2548) พี่สาวต่างมารดา จิดาริน ณ ลำเลียง ชื่อเล่น เจด้า (21 เมษายน 2541)
ป้า: จิตติมา วรรธนะสิน
ปู่ย่าตายาย: เจริญ วรรธนะสิน, คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม, จิตรา วรรธนะสิน, ศรีอัปสร ชัมพุนท์พงศ์
เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน เป็นลูกชายคนกลางของเจ เจตริน วรรธนะสิน และปิ่น เก็จมณี เกิดวันที่ 9 มิถุนายน 2546 จบการศึกษาจากโรงเรียน Millfield ประเทศอังกฤษ ได้เข้าร่วมทีมรักบี้ของทางโรงเรียน ขณะนี้กำลังยื่นสมัครมหาวิทยาลัยทางดนตรี
เวลาปิดเทอมเจ้าขุน จะบินกลับมาเมืองไทยและรับงานต่างๆ อย่างถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา เล่นมิวสิควิดีโอ เรื่องความรักเคยคบกับเจสซี่ The Face Thailand แต่ก็เลิกกันไปเนื่องจากระยะทาง และไม่มีเวลาให้กัน เพราะเจ้าตัวต้องโฟกัสกับเรื่องเรียน
ดราม่าเดือดจนได้! เจ้าขุนกันต์ กลางเวที 10Fight10 รุมถล่มลูกเจ แห่ชมพิธีกรมีสติดี
ปิดฉากลงไปแล้ว สำหรับรายการ 10Fight10 ที่ออกอาการทางช่องเวิร์คพอยท์ โดยมี เจ เจตริน เป็นโปรโมเตอร์ โดยคู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่าง เจ้าขุน จักรภัทร ลูกชายของ เจ เจตริน และ ปิ่น เก็จมณี ปะทะกำปั้นกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อ แบงค์ ธิติ โดยคู่นี้ถือว่าน้ำหนักและส่วนสูงสูสีกันอย่างมาก
งานนี้หลังจากระฆังดังทั้งคู่ก็เดินเข้าหาแลกหมัดกันไม่มียั้ง เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร จนเข้าสู่ยกที่ 2 แบงค์ ธิติ ยังคงเดินสาวหมัดใส่อย่างดุเดือด แม้ว่าจะโดน เจ้าขุน สวนกลับมาบ้าง แต่ปลายยกเจ้าขุนดูจะมีอาการอ่อนแรงอยู่ จนทำให้โดนหมัดของแบงค์เข้าอย่างจังจนเจ้าขุนลงไปกองกับพื้นให้กรรมนับ ก่อนถูกจับแพ้ TKO ไปในยกที่ 2 ทำให้แบงค์ชนะไปได้อย่างสวยงาม
ทำให้ เจ้าขุน ติดเทรนด์ทวิตด้วย โดยมีผู้ทวิตเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนเวที เช่น “ถามจริง แย่งไมค์แบบนี้ก็ได้หรอ” หรือ “ช็อตแย่งไมค์คืออีหยัง น้องอาจจะสติหลุดก็ได้ คิดบวกครุ่นคิด” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตก็ยังชื่นชมการทำหน้าที่พิธีกรของ กันต์ ที่สามารถควบคุมสติและดำเนินการรายต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย
ขอขอบคุณที่มา
https://thethaiger.com
MouthMoy

MouthMoy

ประวัติ เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน/MouthMoy

เจ้าขุนเงินเตรียมย่นช่วงล้อแล้วครับ


เจ้าขุนเงินเตรียมย่นช่วงล้อแล้วครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เจ้าขุน สูง

See also  [Update] PANTIP.COM : A3309692 -`๏’-...น้องปอย นางงามกาเทยโลก เล่น MV ตัวใหม่อีกแล้วใครได้ดูบ้างคับ มะกี้ สวยละลายอ่ะ ไม่ไหวแล้ว.... -`๏’- [วิทยุ-โทรทัศน์] | รูป กระ เท ย ตลก - PINKAGETHAILAND

Leave a Comment